TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 1:20--4:27

Konteks
Nasihat hikmat
1:20 Hikmat berseru nyaring e  di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, 1:21 di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. 1:22 "Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, f  kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci g  kepada pengetahuan? 1:23 Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. 1:24 Oleh karena kamu menolak h  ketika aku memanggil, i  dan tidak ada orang yang menghiraukan j  ketika aku mengulurkan tanganku, 1:25 bahkan, kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku, 1:26 maka aku juga akan menertawakan k  celakamu 1 ; l  aku akan berolok-olok, m  apabila kedahsyatan datang ke atasmu, n  1:27 apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka o  melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 1:28 Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, p  mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. q  1:29 Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan TUHAN, r  1:30 tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, s  1:31 maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana t  mereka. 1:32 Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan u  oleh kelalaiannya. 1:33 Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, v  terlindung dari pada kedahsyatan malapetaka. w "
Faedah dari pada menuntut hikmat
2:1 Hai anakku, x  jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku 2  di dalam hatimu, 2:2 sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, y  2:3 ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian 3 , z  dan menujukan suaramu kepada kepandaian, 2:4 jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, a  2:5 maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Allah. b  2:6 Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, c  dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. d  2:7 Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai e  bagi orang yang tidak bercela f  lakunya, 2:8 sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya g  yang setia. 2:9 Maka engkau akan mengerti h  tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. 2:10 Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu 4  i  dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu; 2:11 kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau j  2:12 supaya engkau terlepas k  dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, 2:13 dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan l  yang gelap; 2:14 yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, m  2:15 yang berliku-liku n  jalannya dan yang sesat perilakunya; o  2:16 supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, p  dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, 2:17 yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya; q  2:18 sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. r  2:19 Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan. s  2:20 Sebab itu tempuhlah jalan orang baik 5 , dan peliharalah jalan-jalan orang benar. 2:21 Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, t  dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ, 2:22 tetapi orang fasik u  akan dipunahkan dari tanah v  itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. w 
Berkat dari hikmat
3:1 Hai anakku, x  janganlah engkau melupakan ajaranku, y  dan biarlah hatimu memelihara perintahku, 3:2 karena panjang umur z  dan lanjut usia serta sejahtera a  akan ditambahkannya kepadamu 6 . 3:3 Janganlah kiranya kasih dan setia b  meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, c  3:4 maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. d  3:5 Percayalah kepada TUHAN 7  e  dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri 8 . 3:6 Akuilah Dia dalam segala lakumu 9 , maka Ia akan meluruskan f  jalanmu. g  3:7 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri h  bijak, takutlah akan TUHAN i  dan jauhilah kejahatan; j  3:8 itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu k  dan menyegarkan tulang-tulangmu. l  3:9 Muliakanlah TUHAN dengan hartamu 10  dan dengan hasil pertama m  dari segala penghasilanmu, 3:10 maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh n  sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. o  3:11 Hai anakku, p  janganlah engkau menolak didikan q  TUHAN 11 , dan janganlah engkau bosan akan peringatan-Nya. 3:12 Karena TUHAN memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, r  seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. s  3:13 Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, 3:14 karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. t  3:15 Ia lebih berharga dari pada permata; u  apapun yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya. v  3:16 Umur panjang ada di tangan kanannya, w  di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan 12 . x  3:17 Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera y  semata-mata. 3:18 Ia menjadi pohon kehidupan z  bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. a  3:19 Dengan hikmat b  TUHAN telah meletakkan dasar bumi, c  dengan pengertian ditetapkan-Nya langit, d  3:20 dengan pengetahuan-Nya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. 3:21 Hai anakku, e  janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, f  peliharalah itu, 3:22 maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, g  dan perhiasan bagi lehermu. h  3:23 Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman 13 , i  dan kakimu tidak akan terantuk. j  3:24 Jikalau engkau berbaring, k  engkau tidak akan terkejut, l  tetapi engkau akan berbaring dan tidur m  nyenyak. 3:25 Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik, bila itu datang. 3:26 Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, n  dan akan menghindarkan kakimu o  dari jerat. p 
Anjuran untuk berbuat baik
3:27 Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 3:28 Janganlah engkau berkata kepada sesamamu: "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. q  3:29 Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. r  3:30 Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. 3:31 Janganlah iri hati s  kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, 3:32 karena orang t  yang sesat adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi dengan orang jujur Ia bergaul erat. u  3:33 Kutuk v  TUHAN ada di dalam rumah orang fasik, w  tetapi tempat kediaman orang benar x  diberkati-Nya. 3:34 Apabila Ia menghadapi pencemooh, y  maka Iapun mencemooh, z  tetapi orang yang rendah hati a  dikasihani-Nya. 3:35 Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh.
Nasihat untuk mencari hikmat
4:1 Dengarkanlah, hai anak-anak, b  didikan c  seorang ayah 14 , dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, d  4:2 karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu; janganlah meninggalkan petunjukku. 4:3 Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, 4:4 aku diajari ayahku, katanya kepadaku: "Biarlah hatimu memegang e  perkataanku; berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. f  4:5 Perolehlah hikmat, g  perolehlah pengertian 15 , jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. 4:6 Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, h  kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. i  4:7 Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan segala yang kauperoleh j  perolehlah pengertian. k  4:8 Junjunglah dia, maka engkau l  akan ditinggikannya; engkau akan dijadikan terhormat, apabila engkau memeluknya. 4:9 Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah m  di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu." 4:10 Hai anakku, n  dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. o  4:11 Aku mengajarkan p  jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan q  yang lurus. 4:12 Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. r  4:13 Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu 16 . s  4:14 Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. t  4:15 Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah dari padanya dan jalanlah terus. 4:16 Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat; u  kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung; 4:17 karena mereka makan roti kefasikan, dan minum anggur kelaliman. v  4:18 Tetapi jalan orang benar w  itu seperti cahaya fajar, x  yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. y  4:19 Jalan orang fasik itu seperti kegelapan; z  mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. a  4:20 Hai anakku, b  perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku; c  4:21 janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, d  simpanlah itu di lubuk hatimu. 4:22 Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh e  mereka. 4:23 Jagalah f  hatimu 17  dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. g  4:24 Buanglah mulut serong dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu. 4:25 Biarlah matamu h  memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 4:26 Tempuhlah i  jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 4:27 Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, j  jauhkanlah kakimu dari kejahatan.

Amsal 8:1-36

Konteks
Wejangan hikmat
8:1 Bukankah hikmat berseru-seru, u  dan kepandaian memperdengarkan suaranya? 8:2 Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, 8:3 di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring: v  8:4 "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, w  kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. 8:5 Hai orang yang tak berpengalaman, x  tuntutlah kecerdasan, y  hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. 8:6 Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. 8:7 Karena lidahku mengatakan kebenaran, z  dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. 8:8 Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. 8:9 Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. 8:10 Terimalah didikanku, lebih dari pada perak, dan pengetahuan lebih dari pada emas a  pilihan. 8:11 Karena hikmat lebih berharga b  dari pada permata, apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. c  8:12 Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. d  8:13 Takut akan TUHAN e  ialah membenci kejahatan 18 ; f  aku benci g  kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 8:14 Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. h  8:15 Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar i  menetapkan keadilan. 8:16 Karena aku para pembesar berkuasa j  juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. 8:17 Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, k  dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. l  8:18 Kekayaan dan kehormatan m  ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. n  8:19 Buahku lebih berharga dari pada emas, o  bahkan dari pada emas tua, hasilku lebih dari pada perak p  pilihan. 8:20 Aku berjalan pada jalan kebenaran, q  di tengah-tengah jalan keadilan, 8:21 supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan r  mereka. 8:22 TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala. 8:23 Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. 8:24 Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air. s  8:25 Sebelum gunung-gunung tertanam t  dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir; u  8:26 sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran v  yang pertama. 8:27 Ketika Ia mempersiapkan w  langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit x  pada permukaan air samudera raya, 8:28 ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, y  dan mata air z  samudera raya meluap dengan deras, 8:29 ketika Ia menentukan batas a  kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, b  dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, c  8:30 aku ada serta-Nya d  sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya; 8:31 aku bermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak manusia e  menjadi kesenanganku. 8:32 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah f  aku, karena berbahagialah g  mereka yang memelihara jalan-jalanku. h  8:33 Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya. 8:34 Berbahagialah orang yang mendengarkan i  daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. 8:35 Karena siapa mendapatkan aku, j  mendapatkan hidup, k  dan TUHAN berkenan l  akan dia. 8:36 Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya; m  semua orang yang membenci aku, mencintai maut. n "

Amsal 22:17--24:34

Konteks
Amsal-amsal orang bijak
22:17 Pasanglah telingamu h  dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, i  berilah perhatian kepada pengetahuanku. j  22:18 Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. 22:19 Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada TUHAN, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. 22:20 Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, 22:21 untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, k  supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. 22:22 Janganlah merampasi orang lemah, l  karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. m  22:23 Sebab TUHAN membela perkara n  mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. o  22:24 Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, 22:25 supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat p  bagi dirimu sendiri. 22:26 Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, q  dan yang menjadi penanggung hutang. 22:27 Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, r  bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? 22:28 Jangan engkau memindahkan batas tanah s  yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. 22:29 Pernahkah engkau melihat orang yang cakap t  dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja u  ia akan berdiri, v  bukan di hadapan orang-orang yang hina. 23:1 Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. 23:2 Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu! 23:3 Jangan ingin akan makanannya yang lezat, w  itu adalah hidangan yang menipu. 23:4 Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya 19 , tinggalkan niatmu ini. 23:5 Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah x  ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti rajawali. y  23:6 Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. z  23:7 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. "Silakan makan dan minum," katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. 23:8 Suap yang telah kaumakan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kausia-siakan. 23:9 Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu a  yang bijak. 23:10 Jangan engkau memindahkan batas tanah b  yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim. 23:11 Karena penebus c  mereka kuat, d  Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. e  23:12 Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, f  dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. 23:13 Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. 23:14 Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. g  23:15 Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. 23:16 Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. h  23:17 Janganlah hatimu iri i  kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan TUHAN senantiasa. 23:18 Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. j  23:19 Hai anakku, k  dengarkanlah, dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. 23:20 Janganlah engkau ada di antara peminum anggur l  dan pelahap daging. 23:21 Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, m  dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. 23:22 Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. n  23:23 Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. o  23:24 Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. p  23:25 Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria q  dia yang melahirkan engkau. 23:26 Hai anakku, r  berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. s  23:27 Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, t  dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. 23:28 Bahkan, seperti penyamun ia menghadang, u  dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. 23:29 Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cidera tanpa sebab? Siapa merah matanya? 23:30 Yakni mereka yang duduk dengan anggur v  sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. 23:31 Jangan melihat kepada anggur 21 , kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, 23:32 tetapi kemudian memagut seperti ular 22 , dan menyemburkan bisa seperti beludak. 23:33 Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. 23:34 Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. 23:35 Engkau akan berkata: "Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi 23 . w " 24:1 Jangan iri x  kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. 24:2 Karena hati mereka memikirkan penindasan y  dan bibir mereka membicarakan bencana. z  24:3 Dengan hikmat rumah didirikan, a  dengan kepandaian itu ditegakkan, 24:4 dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda b  yang berharga dan menarik. 24:5 Orang yang bijak lebih berwibawa dari pada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan dari pada orang yang tegap kuat. 24:6 Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat c  yang banyak. 24:7 Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh; ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. 24:8 Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. 24:9 Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. 24:10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan 24 , kecillah kekuatanmu. d  24:11 Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. e  24:12 Kalau engkau berkata: "Sungguh, kami tidak tahu hal itu!" Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga f  g  jiwamu tidak mengetahuinya, dan membalas h  manusia menurut perbuatannya? i  24:13 Anakku, makanlah madu, sebab itu baik; dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. 24:14 Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. j  k  24:15 Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. 24:16 Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali 25 , tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. l  24:17 Jangan bersukacita m  kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria n  kalau ia terperosok, 24:18 supaya TUHAN tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari pada orang o  itu. 24:19 Jangan menjadi marah p  karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. 24:20 Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. q  24:21 Hai anakku, takutilah TUHAN dan raja; r  jangan melawan terhadap kedua-duanya. 24:22 Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, s  dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? 24:23 Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. t  Memandang bulu u  dalam pengadilan tidaklah baik. v  24:24 Siapa berkata kepada orang fasik: "Engkau tidak bersalah w ", akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. 24:25 Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. 24:26 Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. 24:27 Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang; baru kemudian dirikanlah rumahmu. 24:28 Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, x  dan menipu dengan bibirmu. 24:29 Janganlah berkata: "Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. y " 24:30 Aku melalui ladang seorang pemalas z  dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. 24:31 Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. 24:32 Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. 24:33 "Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, a " 24:34 maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. b 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:26]  1 Full Life : CELAKAMU.

Nas : Ams 1:26

Kitab Amsal menekankan bahwa Allah telah menetapkan standar-standar mutlak mengenai benar dan salah; mengabaikannya berarti mendatangkan akibat-akibat yang menyedihkan dalam hidup kita. Salah satu kebenaran besar yang dapat kita pelajari pada masa muda ialah bahwa kita memang akan menuai apa yang kita taburkan (Gal 6:7-9). Harga yang nantinya harus kita bayar bagi dosa kita ialah penderitaan, kesusahan, dan celaka (ayat Ams 1:27).

[2:1]  2 Full Life : MENYIMPAN PERINTAHKU.

Nas : Ams 2:1

Hanya dengan menyimpan firman Allah di dalam pikiran kita maka kita akan belajar untuk hidup dengan bijaksana dan benar dalam hubungan kita dengan Allah (ayat Ams 2:5). Kita dapat mengalahkan dosa dengan perintah-perintah Allah di dalam hati kita (Mazm 119:11) dan firman Kristus yang tinggal di dalam diri kita (Yoh 15:7; Yak 1:21).

[2:3]  3 Full Life : BERSERU KEPADA PENGERTIAN.

Nas : Ams 2:3

Mempelajari firman Allah

(lihat cat. --> Ams 2:1 sebelumnya)

[atau ref. Ams 2:1]

harus disertai sikap doa yang sungguh-sungguh berseru memohon hikmat dan pengertian. Belajar saja mungkin menjadikan kita sarjana Alkitab, tetapi berdoa bersama belajar firman Allah mengizinkan Roh Kudus mengambil penyataan itu dan mengubah kita menjadi orang rohani. Dengan dahaga akan penerangan dan pemahaman ilahi, berdoalah tentang ayat-ayat Alkitab yang saudara baca (ayat Ams 2:5-7)

[2:10]  4 Full Life : HIKMAT AKAN MASUK KE DALAM HATIMU.

Nas : Ams 2:10

Hanya ketika hikmat Allah memasuki hati kita -- yaitu, motivasi, keinginan, dan pikiran -- barulah akan menghasilkan hidup dan kuasa (bd. Ams 4:23). Untuk mencapai hal ini, Roh kebenaran harus bekerja di dalam jiwa kita (Yoh 16:13-14) sehingga semua perintah dan jalan Allah menjadi kesenangan bagi kita (Mazm 119:47-48).

[2:20]  5 Full Life : TEMPUHLAH JALAN ORANG BAIK.

Nas : Ams 2:20

Berkat-berkat memperoleh hikmat meliputi:

 1. (1) belajar takut akan Tuhan sehingga terpelihara dari kejahatan sepanjang perjalanan hidup (ayat Ams 2:5-8);
 2. (2) memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat sehingga dapat mengelakkan tragedi-tragedi dosa (ayat Ams 2:11);
 3. (3) keinginan untuk menjauhi orang jahat dan bergaul dengan orang yang benar dan baik (ayat Ams 2:12-15,20);
 4. (4) menjauhi kebejatan seksual (ayat Ams 2:16-19); dan
 5. (5) memperoleh berkat-berkat yang dijanjikan Allah (ayat Ams 2:21).

[3:2]  6 Full Life : PANJANG UMUR ... SEJAHTERA AKAN DITAMBAHKAN KEPADAMU.

Nas : Ams 3:2

Pada umumnya, menaati Allah dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip-Nya yang kudus akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik (ayat Ams 3:8), hidup yang lebih lama, dan hidup yang lebih sejahtera dan berkelimpahan (bd. ayat Ams 3:16). Akan tetapi, prinsip umum ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan mutlak tanpa kecuali. Kadang-kadang orang benar menderita juga (pasal Ayub 1:1-2:13) dan tidak hidup sampai tua (Kis 7:59-60); sebaliknya, kadang-kadang justru orang fasiklah yang sehat dan makmur (Mazm 73:3,12; Yak 5:5), sekalipun hukuman terakhir bagi mereka sudah pasti (Mazm 73:17-20; Yak 5:1-4).

[3:5]  7 Full Life : PERCAYALAH KEPADA TUHAN.

Nas : Ams 3:5

Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawannya meragukan Allah dan firman-Nya. Kepercayaan semacam itu merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Allah dan dilandaskan pada anggapan bahwa Ia dapat diandalkan. Selaku anak-anak Allah kita dapat yakin bahwa Bapa Sorgawi mengasihi kita dan dengan setia akan memelihara kita

(lihat cat. --> Mat 10:31),

[atau ref. Mat 10:31]

membimbing kita dengan benar, memberikan kepada kita kasih karunia dan menggenapi janji-janji-Nya. Pada masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kita, kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan (bd. Mazm 37:5) dan yakin bahwa Ia akan bertindak menolong kita.

[3:5]  8 Full Life : PENGERTIANMU SENDIRI.

Nas : Ams 3:5

Pengertian kita sendiri terbatas, dan mudah salah (Ef 4:18). Karena itu harus diterangi oleh firman Allah dan dipimpin Roh Kudus (Rom 8:9-16). Kita harus berdoa memohon hikmat dan kehendak Allah di dalam semua keputusan dan sasaran hidup kita

(lihat cat. --> Ams 2:3)

[atau ref. Ams 2:3]

daripada bersandar pada pertimbangan kita sendiri (ayat Ams 3:7).

[3:6]  9 Full Life : AKUILAH DIA DALAM SEGALA LAKUMU.

Nas : Ams 3:6

Dalam semua rencana, keputusan, dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan kehendak-Nya sebagai keinginan tertinggi kita. Setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dan percaya Allah, senantiasa mengharapkan pengarahan dari Dia "dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur"

(lihat cat. --> Fili 4:6).

[atau ref. Fili 4:6]

Apabila kita melaksanakan hal ini, Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita; yaitu, Dia akan menuntun kita menuju sasaran yang ditetapkan-Nya untuk kehidupan kita, menyingkirkan semua halangan dan memungkinkan kita melakukan pilihan yang betul (lih. Ams 11:5; Yes 45:13).

[3:9]  10 Full Life : MULIAKANLAH TUHAN DENGAN HARTAMU.

Nas : Ams 3:9

Bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Dialah pemilik tanah itu (Im 23:10; Im 25:23; Bil 18:12-13). Kita juga jarus memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Allah supaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita. Maka Allah akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya atas kita

(lihat cat. --> Mal 3:10;

lihat cat. --> 2Kor 9:6).

[atau ref. Mal 3:10; 2Kor 9:6]

"Siapa yang menghormati Aku akan Kuhormati" (1Sam 2:30) adalah janji Allah kepada semua orang yang dengan setia dan murah hati memberikan uang mereka.

[3:11]  11 Full Life : JANGANLAH ENGKAU MENOLAK DIDIKAN TUHAN.

Nas : Ams 3:11-12

Kadang-kadang Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan dan kesulitan supaya lebih menyesuaikan diri kita dengan kekudusan-Nya dan kehendak-Nya bagi hidup kita (bd. Ayub 5:17). PB mengutip ayat-ayat ini untuk memberikan semangat kepada orang percaya yang sedang menderita sakit dan kesusahan

(lihat cat. --> Ibr 12:5).

[atau ref. Ibr 12:5]

[3:16]  12 Full Life : KEKAYAAN DAN KEHORMATAN.

Nas : Ams 3:16

Kekayaan dan kehormatan duniawi tidak selalu kita terima sekalipun kita sudah hidup sesuai dengan hikmat Allah. Namun kita bisa yakin bahwa kita akan menerima kekayaan dan kehormatan kekal dari Allah sebagai warisan masa depan kita (Luk 16:11; Ef 1:18; 3:8).

[3:23]  13 Full Life : BERJALAN DI JALANMU DENGAN AMAN.

Nas : Ams 3:23

Hikmat memberikan keamanan karena menjaga kita untuk tetap berjalan di dalam kehendak Allah yang baik, menyenangkan, dan sempurna (bd. Ams 10:9; Rom 12:2). Allah tidak akan membiarkan orang yang mengandalkan Dia terjebak atau dibinasakan oleh jebakan-jebakan yang dipasang musuh (ayat Ams 3:25-26).

[4:1]  14 Full Life : DENGARKANLAH, HAI ANAK-ANAK, DIDIKAN SEORANG AYAH.

Nas : Ams 4:1-4

Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya dan kini ia meneruskan pengarahan itu kepada anak-anaknya. Allah ingin agar kesalehan dan pengabdian sungguh-sungguh kepada jalan-jalan-Nya diajarkan terutama melalui pengajaran orang-tua dan teladan di rumah, dan bukan dengan mengalihkan tanggung jawab secara menyeluruh kepada program pendidikan gerejani (Ul 6:7;

lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK).

[4:5]  15 Full Life : PEROLEHLAH HIKMAT, PEROLEHLAH PENGERTIAN.

Nas : Ams 4:5

Hikmat Allah adalah penting untuk hidup yang berarti dan saleh (ayat Ams 4:20-22; 3:21-22). Oleh karena itu, kita harus terutama sekali mencari hikmat. Akan tetapi, mendapat hikmat semacam itu tidak gampang karena hanya diberikan kepada mereka yang dengan tekun bersedia membayar harganya. Hikmat disalurkan melalui dua jalur.

 1. 1) Pendidikan. Melalui pendidikan seorang akan mengalami perubahan rohani yang mencakup hal berbalik dari kejahatan menuju kepada pengenalan akan Allah. Hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama dalam memperoleh hikmat sejati. Orang percaya harus takut akan Tuhan dan membenci kejahatan (Ams 8:13; 9:10).
 2. 2) Pengabdian. Hikmat adalah untuk orang yang mengerti nilainya dan karena itu mencarinya dengan tekun (Ams 8:17). Orang yang bijaksana belajar dari ajaran (Ams 9:9) dan didikan Allah (Ams 3:11), menerima perintah-perintah Allah (Ams 10:8), mendengarkan nasihat rohani orang-tua dan sesama (ayat Ams 4:1; 13:10), serta menghargai hikmat itu sebagai lebih berharga daripada perak, emas, atau batu permata (Ams 3:14-15; 23:23). Yesus Kristus adalah perwujudan unggul dari hikmat Allah (1Kor 1:30; Kol 2:2-3); jadi, nasihat PL ini adalah sama dengan panggilan untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Kita harus berbalik dari dosa dan diri sendiri serta menuju Dia, mengorbankan segala sesuatu yang perlu untuk mengikuti Dia sebagai murid-Nya (Mat 13:44-46; Luk 14:33).

[4:13]  16 Full Life : KARENA DIALAH HIDUPMU.

Nas : Ams 4:13

Di dalam kitab Amsal hikmat membawa hidup dan adalah hidup. Untuk hidup sebagaimana direncanakan Allah menghasilkan

 1. (1) hidup yang baik dan penuh sukacita (Ams 15:23,27),
 2. (2) biasanya hidup jasmani menjadi lebih panjang (ayat Ams 4:10; Ams 3:2; 9:11),
 3. (3) memiliki hidup yang moral dan rohani (Ams 8:35; 9:6; 10:16; Ams 19:23), dan
 4. (4) harapan untuk hidup setelah kematian (bd. Ams 11:7 dengan Ams 14:32). Kristus, yang menjadi hikmat kita

  (lihat cat. --> Ams 4:13 sebelumnya)

  [atau ref. Ams 4:13]

  adalah penggenapan cita-cita hikmat PL ini; kini Dia adalah hidup kita (Yoh 5:40; 11:25; 14:6), dan orang yang memiliki Anak memiliki hidup (1Yoh 5:12).

[4:23]  17 Full Life : JAGALAH HATIMU.

Nas : Ams 4:23

Hati adalah sumber keinginan dan keputusan

(lihat art. HATI).

Mengikut Allah dan mengenal jalan-jalan-Nya meliputi suatu keputusan teguh untuk tetap mengabdi kepada-Nya, mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya (Mat 6:33). Jikalau kita menemukan bahwa dahaga dan lapar akan Allah dan kerajaan-Nya sedang menurun, kita harus menilai kembali prioritas kita, dengan jujur mengakui kesuaman kita, dan dengan sungguh-sungguh berdoa memohon kerinduan baru akan Allah dan perkenan-Nya. Lalai dalam menjaga hati kita akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang aman dan terjebak dalam jerat pembinasaan (bd. Ams 7:24-27); menjaga hati kita melebihi segala sesuatu menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang rata karena perkenan dan kasih karunia-Nya (ayat Ams 4:25-27).

[8:13]  18 Full Life : TAKUT AKAN TUHAN IALAH MEMBENCI KEJAHATAN.

Nas : Ams 8:13

Takut akan Allah harus membuat kita menjauhi kejahatan (Ams 16:6) dan membenci dosa yang tidak diperkenan oleh-Nya dan yang menghancurkan kita dan anggota keluarga kita

(lihat art. TAKUT AKAN TUHAN).

[23:4]  19 Full Life : JANGAN BERSUSAH PAYAH UNTUK MENJADI KAYA.

Nas : Ams 23:4

Perintah ini diulangi dalam PB (Mat 6:19; 1Tim 6:9-11; Ibr 13:5;

lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[23:29]  20 Full Life : ANGGUR CAMPURAN.

Nas : Ams 23:29-35

Ayat-ayat ini berisi perintah pertama yang jelas di dalam pengembangan penyataan Allah yang dengan nyata melarang semua umat-Nya menginginkan dan meminum anggur yang difermentasi

(lihat cat. --> Ams 23:31 berikutnya).

[atau ref. Ams 23:31]

Di sini Allah mengajar mengenai minuman beralkohol dan pengaruhnya yang merusak (untuk pembahasan yang lebih lengkap mengenai hal ini,

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[23:31]  21 Full Life : JANGAN MELIHAT KEPADA ANGGUR.

Nas : Ams 23:31

Ayat ini memperingatkan akan bahaya anggur (Ibr. _yayin_) ketika sudah dalam tahap fermentasi; jadi, yayin yang dibicarakan dalam perikop ini harus dibedakan dari yayin yang tidak difermentasi (lih. Yes 16:10;

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

Fermentasi adalah proses di mana unsur gula dalam sari anggur berubah menjadi alkohol dan karbon dioksida.

 1. 1) Kata "melihat" (Ibr. _ra'ah_) adalah kata umum yang artinya "memandang, memperhatikan" (bd. Kej 27:1); ra'ah dapat digunakan dengan arti "memilih", yang memberikan kesan bahwa anggur yang difermentasi tidak boleh dipandang dengan keinginan. Allah memerintahkan umat-Nya untuk bahkan tidak memikirkan tentang meminum anggur yang difermentasi; tidak ada peluang untuk minum dalam jumlah sedikit sekalipun.
 2. 2) Kata sifat "merah" (Ibr. _'adem_) artinya "kemerah-merahan, merah jambu". Menurut Lexicon Gesenius kata ini mengacu kepada "kilauan" anggur di dalam cawan, yaitu hasil fermentasi.

[23:32]  22 Full Life : KEMUDIAN MEMAGUT SEPERTI ULAR.

Nas : Ams 23:32

Allah memerintahkan umat-Nya untuk tidak melihat kepada anggur ketika sudah merah karena anggur yang difermentasi membinasakan seorang bagaikan ular dan meracuninya seperti ular tedung. Dampak alkohol itu kejam dan merusak; termasuk mata yang merah, pandangan yang kabur, pikiran yang kacau, dan ucapan yang menantang dan memperdayakan (ayat Ams 23:29,33). Meminum alkohol berarti membuka kehidupan seseorang kepada kemabukan (ayat Ams 23:34), bencana, kesusahan, kekerasan, persengketaan, kerusakan jasmaniah (ayat Ams 23:29,35), dan kecanduan (ayat Ams 23:35;

lihat cat. --> Ams 23:35 berikutnya; dan

lihat cat. --> Rom 14:21).

[atau ref. Ams 23:35; Rom 14:21]

[23:35]  23 Full Life : AKU AKAN MENCARI ANGGUR LAGI.

Nas : Ams 23:35

Ayat ini melukiskan dampak kecanduan anggur yang difermentasi. Sering kali seorang yang telah minum akan terus mencari lagi sehingga kebiasaan minum itu tidak terkendali lagi. Itulah sebabnya Allah mengatakan, "Jangan melihat kepada anggur." Orang percaya tidak boleh meminum, atau bahkan berpikir untuk minum minuman yang memabukkan. Perintah ini berdasarkan norma dan berlaku bagi umat Allah dewasa ini. Kita tidak boleh menerangkan ajaran Allah dalam ayat Ams 23:29-35 secara masuk akal dan menganggapnya tidak mutlak sehingga menjadi tidak berlaku bagi orang Kristen zaman modern. Waspadalah terhadap mereka yang menafsirkan ulang ayat Ams 23:31 sehingga berarti, "melihat anggur dengan penguasaan diri dan menahan diri ketika berkilauan di dalam cawan."

[24:10]  24 Full Life : PADA MASA KESESAKAN.

Nas : Ams 24:10

Adakalanya kesesakan dan kesusahan akan datang kepada kita semua dalam hidup ini (Ayub 7:7; Yak 1:3-4). Ketika saat itu tiba, sebagai orang percaya kita harus kuat di dalam Tuhan, memandang Dia sebagai perlindungan kita (Ul 33:27) dan berseru kepada-Nya, yakin bahwa janji-Nya untuk tidak akan meninggalkan kita itu benar (Ibr 13:5). Orang yang mengandalkan Dia dengan setia, diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran (Yes 40:29; 2Kor 12:9; Kol 1:11).

[24:16]  25 Full Life : ORANG BENAR ... BANGUN KEMBALI.

Nas : Ams 24:16

Apabila kesengsaraan, pencobaan, dan kemalangan terjadi dalam hidup orang benar, mereka akan bangun kembali karena kasih karunia Allah mengangkat mereka

(lihat cat. --> Ams 24:10 sebelumnya).

[atau ref. Ams 24:10]

Allah tidak menjamin hidup tanpa kesukaran, tetapi Dia menjanjikan akan memelihara kita apa pun yang terjadi. "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak putus asa; kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian; kami dihempaskan, namun tidak binasa" (2Kor 4:8-9;

lihat cat. --> 2Kor 4:7).

[atau ref. 2Kor 4:7]TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA