TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 31:4-9

31:4 <01389> htebg <05921> lew <06726> Nwyu <02022> rh <05921> le <06633> abul <06635> twabu <03068> hwhy <03381> dry <03651> Nk <06031> hney <03808> al <01995> Mnwmhmw <02865> txy <03808> al <06963> Mlwqm <07462> Myer <04393> alm <05921> wyle <07121> arqy <0834> rsa <02964> wprj <05921> le <03715> rypkhw <0738> hyrah <01897> hghy <0834> rsak <0413> yla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(31:4)

31:4 oti <3754> outwv <3778> eipen moi <1473> kuriov <2962> on <3739> tropon <5158> ean <1437> bohsh <994> o <3588> lewn <3023> h <2228> o <3588> skumnov epi <1909> th <3588> yhra <2339> h <3739> elaben <2983> kai <2532> kekraxh <2896> ep <1909> auth <846> ewv <2193> an <302> emplhsyh ta <3588> orh <3735> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> kai <2532> htthyhsan <2274> kai <2532> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> yumou <2372> eptohyhsan <4422> outwv <3778> katabhsetai <2597> kuriov <2962> sabawy <4519> epistrateusai epi <1909> to <3588> orov <3735> to <3588> siwn <4622> epi <1909> ta <3588> orh <3735> authv <846>

31:5 <04422> jylmhw <06452> xop <05337> lyuhw <01598> Nwng <03389> Mlswry <05921> le <06635> twabu <03068> hwhy <01598> Ngy <03651> Nk <05774> twpe <06833> Myrpuk(31:5)

31:5 wv <3739> ornea <3732> petomena <4072> outwv <3778> uperaspiei kuriov <2962> uper <5228> ierousalhm <2419> kai <2532> exeleitai <1807> kai <2532> peripoihsetai kai <2532> swsei <4982>

31:6 <03478> larvy <01121> ynb <05627> hro <06009> wqymeh <0834> rsal <07725> wbws(31:6)

31:6 epistrafhte <1994> oi <3588> thn <3588> bayeian <901> boulhn <1012> bouleuomenoi <1011> kai <2532> anomon <459>

31:7 <02399> ajx <03027> Mkydy <0> Mkl <06213> wve <0834> rsa <02091> wbhz <0457> ylylaw <03701> wpok <0457> ylyla <0376> sya <03988> Nwoamy <01931> awhh <03117> Mwyb <03588> yk(31:7)

31:7 oti <3754> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> aparnhsontai <533> oi <3588> anyrwpoi <444> ta <3588> ceiropoihta <5499> autwn <846> ta <3588> argura kai <2532> ta <3588> crusa a <3739> epoihsan <4160> ai <3588> ceirev <5495> autwn <846>

31:8 <01961> wyhy <04522> oml <0970> wyrwxbw <02719> brx <06440> ynpm <0> wl <05127> onw <0398> wnlkat <0120> Mda <03808> al <02719> brxw <0376> sya <03808> al <02719> brxb <0804> rwsa <05307> lpnw(31:8)

31:8 kai <2532> peseitai <4098> assour ou <3364> macaira <3162> androv <435> oude <3761> macaira <3162> anyrwpou <444> katafagetai <2719> auton <846> kai <2532> feuxetai <5343> ouk <3364> apo <575> proswpou <4383> macairav <3162> oi <3588> de <1161> neaniskoi <3495> esontai <1510> eiv <1519> htthma <2275>

31:9 o <03389> Mlswryb <0> wl <08574> rwntw <06726> Nwyub <0> wl <0217> rwa <0834> rsa <03069> hwhy <05002> Man <08269> wyrv <05251> onm <02865> wtxw <05674> rwbey <04032> rwgmm <05553> welow(31:9)

31:9 petra <4073> gar <1063> perilhmfyhsontai wv <3739> caraki <5482> kai <2532> htthyhsontai <2274> o <3588> de <1161> feugwn <5343> alwsetai tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> makariov <3107> ov <3739> ecei <2192> en <1722> siwn <4622> sperma <4690> kai <2532> oikeiouv <3609> en <1722> ierousalhm <2419>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA