TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 13:20-25

13:20 <07725> wbysh <0834> rsa <05030> aybnh <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhywP <07979> Nxlsh <0413> la <03427> Mybsy <01992> Mh <01961> yhyw(13:20)

13:20 kai <2532> egeneto <1096> autwn <846> kayhmenwn <2521> epi <1909> thv <3588> trapezhv <5132> kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> ton <3588> profhthn <4396> ton <3588> epistreqanta <1994> auton <846>

13:21 <0430> Kyhla <03068> hwhy <06680> Kwu <0834> rsa <04687> hwumh <0853> ta <08104> trms <03808> alw <03068> hwhy <06310> yp <04784> tyrm <03588> yk <03282> Ney <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <03063> hdwhym <0935> ab <0834> rsa <0430> Myhlah <0376> sya <0413> la <07121> arqyw(13:21)

13:21 kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> anyrwpon <444> tou <3588> yeou <2316> ton <3588> hkonta <1854> ex <1537> iouda <2448> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> any <473> wn <3739> parepikranav <3893> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> efulaxav <5442> thn <3588> entolhn <1785> hn <3739> eneteilato <1781> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

13:22 <01> Kytba <06913> rbq <0413> la <05038> Ktlbn <0935> awbt <03808> al <04325> Mym <08354> tst <0408> law <03899> Mxl <0398> lkat <0408> la <0413> Kyla <01696> rbd <0834> rsa <04725> Mwqmb <04325> Mym <08354> tstw <03899> Mxl <0398> lkatw <07725> bstw(13:22)

13:22 kai <2532> epestreqav <1994> kai <2532> efagev <2068> arton <740> kai <2532> epiev <4095> udwr <5204> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> w <3739> elalhsen <2980> prov <4314> se <4771> legwn <3004> mh <3165> faghv <2068> arton <740> kai <2532> mh <3165> pihv <4095> udwr <5204> ou <3364> mh <3165> eiselyh <1525> to <3588> swma <4983> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> tafon <5028> twn <3588> paterwn <3962> sou <4771>

13:23 <07725> wbysh <0834> rsa <05030> aybnl <02543> rwmxh <0> wl <02280> sbxyw <08354> wtwts <0310> yrxaw <03899> Mxl <0398> wlka <0310> yrxa <01961> yhyw(13:23)

13:23 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> to <3588> fagein <2068> arton <740> kai <2532> piein <4095> udwr <5204> kai <2532> epesaxen autw <846> ton <3588> onon <3688> kai <2532> epestreqen <1994>

13:24 <05038> hlbnh <0681> lua <05975> dme <0738> hyrahw <0681> hlua <05975> dme <02543> rwmxhw <01870> Krdb <07993> tklsm <05038> wtlbn <01961> yhtw <04191> whtymyw <01870> Krdb <0738> hyra <04672> whaumyw <01980> Klyw(13:24)

13:24 kai <2532> aphlyen <565> kai <2532> euren <2147> auton <846> lewn <3023> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> eyanatwsen <2289> auton <846> kai <2532> hn <1510> to <3588> swma <4983> autou <846> errimmenon en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> o <3588> onov <3688> eisthkei <2476> par <3844> auto <846> kai <2532> o <3588> lewn <3023> eisthkei <2476> para <3844> to <3588> swma <4983>

13:25 <0> hb <03427> bsy <02205> Nqzh <05030> aybnh <0834> rsa <05892> ryeb <01696> wrbdyw <0935> wabyw <05038> hlbnh <0681> lua <05975> dme <0738> hyrah <0853> taw <01870> Krdb <07993> tklsm <05038> hlbnh <0853> ta <07200> waryw <05674> Myrbe <0376> Mysna <02009> hnhw(13:25)

13:25 kai <2532> idou <2400> andrev <435> paraporeuomenoi <3899> kai <2532> eidon <3708> to <3588> ynhsimaion errimmenon en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> o <3588> lewn <3023> eisthkei <2476> ecomena <2192> tou <3588> ynhsimaiou kai <2532> eishlyon <1525> kai <2532> elalhsan <2980> en <1722> th <3588> polei <4172> ou <3739> o <3588> profhthv <4396> o <3588> presbuthv <4246> katwkei en <1722> auth <846>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA