kecilkan semua  

Teks -- Mazmur 25:1-22 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Doa mohon ampun dan perlindungan
25:1 Dari Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN, kuangkat jiwaku; 25:2 Allahku, kepada-Mu aku percaya; janganlah kiranya aku mendapat malu; janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. 25:3 Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu; yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. 25:4 Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, tunjukkanlah itu kepadaku. 25:5 Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. 25:6 Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya TUHAN, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. 25:7 Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kauingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya TUHAN. 25:8 TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 25:9 Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. 25:10 Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya. 25:11 Oleh karena nama-Mu, ya TUHAN, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. 25:12 Siapakah orang yang takut akan TUHAN? Kepadanya TUHAN menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 25:13 Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 25:14 TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka. 25:15 Mataku tetap terarah kepada TUHAN, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. 25:16 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. 25:17 Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku! 25:18 Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. 25:19 Lihatlah, betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. 25:20 Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku; janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung pada-Mu. 25:21 Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. 25:22 Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya!
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Nama Orang dan Nama Tempat:
 · anak Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · Anak perempuan Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · bangsa Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · Daud a son of Jesse of Judah; king of Israel,son of Jesse of Judah; king of Israel
 · Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · kaum Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · orang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · orang-orang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · seorang Ismael a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · seorang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · suku Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · umat Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · Yakub the second so of a pair of twins born to Isaac and Rebeccaa; ancestor of the 12 tribes of Israel,the nation of Israel,a person, male,son of Isaac; Israel the man and nation


Topik/Tema Kamus: Daud | Kasih | Nanti, Menantikan Tuhan | Doa Di Dalam Kesusahan | Ampun, Pengampunan | Tebus, Penebusan | Janji, Perjanjian | Lemah Lembut | Murah, Kemurahan (Kasih Setia) Allah | Percaya Kepercayaan | Doa Syafaat | Selamat, Keselamatan | Murah, Kemurahan Allah | Bumi | Allah | Aku, Pengakuan Dosa | Belas Kasihan | Baik, Kebaikan (Kebajikan) Allah | Benar Kebenaran Allah | Benci, Kebencian | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , Jerusalem , Ende , Endetn , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
Matthew Henry , SH , Utley , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Mzm 25:4 - BERITAHUKANLAH JALAN-JALAN-MU KEPADAKU. Nas : Mazm 25:4 Seperti Musa (Kel 33:13), pemazmur sangat ingin mengetahui jalan-jalan Allah. Orang percaya mungkin mengetahui sesuatu tentang perb...

Nas : Mazm 25:4

Seperti Musa (Kel 33:13), pemazmur sangat ingin mengetahui jalan-jalan Allah. Orang percaya mungkin mengetahui sesuatu tentang perbuatan Allah (mis. keselamatan, mukjizat; bd. Mazm 103:7), tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Allah atau memahami jalan-jalan-Nya (yaitu, prinsip-prinsip hikmat yang dengannya Ia bekerja di dalam kita dan menuntun kita). Prinsip-prinsip dasar untuk mengetahui jalan-jalan Allah dalam mazmur ini adalah sebagai berikut:

 1. 1) Kita harus sungguh-sungguh ingin untuk dipimpin ke dalam jalan-jalan Allah yang benar dan kebenaran Firman-Nya (ayat Mazm 25:4).
 2. 2) Kita harus ingin sekali menaruh harap pada Allah saja "sepanjang hari" (ayat Mazm 25:5).
 3. 3) Kita harus tunduk kepada Allah dengan rendah hati (ayat Mazm 25:9), mengabdikan diri kepada kehidupan saleh (ayat Mazm 25:10) dan takut akan Tuhan (ayat Mazm 25:12-14).
 4. 4) Karena dosa adalah halangan untuk mengenal Allah dan jalan-jalan-Nya, kita harus meninggalkan dosa dan disucikan serta diampuni (ayat Mazm 25:4-8). "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar" (Mazm 66:18; bd. 1Yoh 2:1-6).
 5. 5) Kesulitan dalam kehidupan kita belum tentu menjadi tanda bahwa Allah tidak berkenan pada kita (bd. Mazm 34:20). Mengenal Allah dan jalan-Nya mungkin menuntun kita kepada penderitaan dan kerugian yang mungkin tidak akan kita alami kalau tidak mengikut Dia (mis. Kis 14:22; 20:22-23). Teladan utama kebenaran ini adalah Yesus sendiri yang mengikuti kehendak Allah dengan sempurna, namun menderita kesusahan, pengkhianatan, dan salib. Orang percaya yang tetap tinggal di dalam kehendak Allah harus menantikan yang sama (Mat 10:24).

Full Life: Mzm 25:12 - TUHAN MENUNJUKKAN JALAN. Nas : Mazm 25:12 Tema utama mazmur ini ialah bagaimana Allah dengan hikmat menuntun orang percaya yang setia. Perhatikan kebenaran berikut: 1)...

Nas : Mazm 25:12

Tema utama mazmur ini ialah bagaimana Allah dengan hikmat menuntun orang percaya yang setia. Perhatikan kebenaran berikut:

 1. 1) Allah memiliki rencana untuk setiap orang percaya. Dia memiliki rencana untuk Adam (Kej 1:28; 2:18-25), Abraham (Kej 12:1-3), Yusuf (Kej 45:4-9), dan umat-Nya, Israel (Kej 50:24; Kel 6:5-7); Ia mempunyai rencana bagi Yesus (Luk 18:31) dan Paulus (Kis 21:10-14; 22:14-15; 26:16-19;

  lihat cat. --> Kis 21:14).

  [atau ref. Kis 21:14]

  Allah memiliki rencana tertentu bagi setiap anak-Nya (Ef 1:10; 2:10; Ef 3:11; 4:11-13; dan 1Kor 12:1-31).
 2. 2) Rencana Allah dapat disampaikan kepada kita melalui cara-cara luar biasa seperti mimpi, penglihatan, dan nubuat (Kis 2:17; 9:12; 10:3; Kis 13:2; 1Kor 14:1;

  lihat cat. --> Kis 21:10).

  [atau ref. Kis 21:10]

  Akan tetapi, cara yang biasa dipakai-Nya dalam menuntun dan menyalurkan hikmat kepada kita adalah melalui Firman Allah (2Tim 3:16) dan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita (Kis 8:29; 10:19; Kis 13:2; 15:28; 16:6; 1Yoh 2:20,27).
 3. 3) Rencana Allah bagi orang percaya bisa meleset jikalau kita mengabaikan Firman Allah atau dengan salah menafsirkannya kita membuat keputusan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Jikalau keyakinan, sikap dan ajaran dasar yang terdapat dalam Alkitab tidak tertanam betul-betul di dalam kita maka kita akan tersesat.
 4. 4) Kebenaran mendasari bimbingan Allah (bd. ayat Mazm 25:21; Rom 8:11-14), karena Allah menuntun kita "di jalan yang benar" (Mazm 23:3).

Full Life: Mzm 25:14 - TAKUT AKAN DIA. Nas : Mazm 25:14 Pengenalan pribadi akan Allah dan persekutuan intim dengan-Nya adalah khusus bagi mereka yang takut akan Dia dan menjauhkan diri d...

Nas : Mazm 25:14

Pengenalan pribadi akan Allah dan persekutuan intim dengan-Nya adalah khusus bagi mereka yang takut akan Dia dan menjauhkan diri dari kejahatan (bd. Ams 3:5-7;

lihat art. TAKUT AKAN TUHAN).

Jerusalem: Mzm 25:1-22 - Doa mohon ampun dan perlindungan Mazmur ini tersusun menurut abjad Ibrani, bdk Ams 31:10+; tiap-tiap ayat mulai dengan huruf abjad yang berikut (huruf Bet, Waw dan Kof tidak ada dalam...

Mazmur ini tersusun menurut abjad Ibrani, bdk Ams 31:10+; tiap-tiap ayat mulai dengan huruf abjad yang berikut (huruf Bet, Waw dan Kof tidak ada dalam naskah Ibrani). Dalam doa tobat dan permohonan ini seseorang yang terpencil dan dikejar meminta ampun atas dosanya yang menyebabkan penderitaannya, Maz 25:1-7. Kemudian dengan hangat dan penuh kepercayaan minta terang perlindungan, belas kasihan dan ampun atas dosa, Maz 25:8-21. Maz 25:22 nampaknya suatu tambahan demi keperluan ibadat umum.

Jerusalem: Mzm 25:1 - kuangkat jiwaku Artinya: memanjatkan doa.

Artinya: memanjatkan doa.

Jerusalem: Mzm 25:2 - beria-ria atas aku Kemalangan dan penderitaan pemazmur kiranya menyenangkan hati musuhnya, ialah orang yang tidak merasa senang dengan pemazmur; bdk Maz 6:8+.

Kemalangan dan penderitaan pemazmur kiranya menyenangkan hati musuhnya, ialah orang yang tidak merasa senang dengan pemazmur; bdk Maz 6:8+.

Jerusalem: Mzm 25:3 - berbuat khianat Ialah menjadi murtad dari Allah: ini tidak pernah ada alasannya.

Ialah menjadi murtad dari Allah: ini tidak pernah ada alasannya.

Jerusalem: Mzm 25:4 - jalan-jalanMu Di sini jalan-jalan berarti perintah dan hukum Tuhan.

Di sini jalan-jalan berarti perintah dan hukum Tuhan.

Jerusalem: Mzm 25:5 - kebenaranMu Artinya di sini: hukum Taurat yang menjadi jalan penyelamatan.

Artinya di sini: hukum Taurat yang menjadi jalan penyelamatan.

Jerusalem: Mzm 25:10 - jalan TUHAN Di sini "jalan TUHAN" ialah kelakuan dan tindakanNya yang selalu berkasih sesuai dengan janjiNya yang selalu berkasih sesuai dengan janjiNya (kasih se...

Di sini "jalan TUHAN" ialah kelakuan dan tindakanNya yang selalu berkasih sesuai dengan janjiNya yang selalu berkasih sesuai dengan janjiNya (kasih setia) dan tepat sesuai dengan firmanNya (kebenaran); bdk Maz 67:3+

Jerusalem: Mzm 25:10 - peringatan-peringatanNya Ialah perintah Tuhan yang merupakan syarat perjanjian dari pihak manusia.

Ialah perintah Tuhan yang merupakan syarat perjanjian dari pihak manusia.

Jerusalem: Mzm 25:11 - Oleh karena namaMu Bdk Maz 23:3+.

Bdk Maz 23:3+.

Jerusalem: Mzm 25:13 - mewarisi bumi Terjemahan lain: mewarisi tanah (yaitu Tanah Suci). Para berhikmat di Israel mengajar bahwa Allah mengganjar orang benar, juga dalam keturunannya, di ...

Terjemahan lain: mewarisi tanah (yaitu Tanah Suci). Para berhikmat di Israel mengajar bahwa Allah mengganjar orang benar, juga dalam keturunannya, di bumi ini (terutama di masa pembuangan dan sesudahnya Tanah Suci menjadi tempat kebahagiaan bagi orang Israel) dengan memberi kesejahteraan lahir batin. Ini tidak dapat dinikmati orang fasik, Maz 37:9,29; Ams 10:30.

Jerusalem: Mzm 25:14 - bergaul karib Tuhan bersahabat dengan orang benar, bdk Maz 73:28; Ams 3:32; Ayu 29:4; Kel 33:11; Yoh 15:15, dan persahabatan itu mengandung juga pengetahuan tentang...

Tuhan bersahabat dengan orang benar, bdk Maz 73:28; Ams 3:32; Ayu 29:4; Kel 33:11; Yoh 15:15, dan persahabatan itu mengandung juga pengetahuan tentang rahasia-rahasia Tuhan, khususnya yang tercantum dalam perjanjianNya yang menjadi pedoman hidup bagi orang benar dan menjamin kebahagiaan

Jerusalem: Mzm 25:14 - dan perjanjianNya diberitahukanNya kepada mereka Terjemahan lain: dan perjanjianNya, supaya mereka mendapat pengetahuan.

Terjemahan lain: dan perjanjianNya, supaya mereka mendapat pengetahuan.

Jerusalem: Mzm 25:20 - Jagalah kiranya jiwaku Artinya: memelihara hidup (bahagia) pendoa, bdk Maz 6:4+

Artinya: memelihara hidup (bahagia) pendoa, bdk Maz 6:4+

Jerusalem: Mzm 25:20 - mendapat malu Pendoa membanggakan bahwa pasti mendapat perlindungan (hidup bahagia). Ia mendapat malu dari pihak musuh, kalau ternyata tidak mendapat apa yang dihar...

Pendoa membanggakan bahwa pasti mendapat perlindungan (hidup bahagia). Ia mendapat malu dari pihak musuh, kalau ternyata tidak mendapat apa yang diharapkan. Begitu pendoa mendesak pada Allah, supaya permohonan dikabulkan.

Ende: Mzm 25:1-22 - -- Mazmur ini tersusun menurut abdjad Hibrani; tiap2 ajat mulai dengan huruf abdjad jang berikut (huruf Bet, Waw dan Kof tiada dalam naskah Hibrani). Ia ...

Mazmur ini tersusun menurut abdjad Hibrani; tiap2 ajat mulai dengan huruf abdjad jang berikut (huruf Bet, Waw dan Kof tiada dalam naskah Hibrani).

Ia adalah doa tobat serta menjatakan pengharapan dan kepertjajaan seorang jang menderita karena kesalahan2nja.

Ende: Mzm 25:1 - mengangkat djiwanja disini berarti: berdoa.

disini berarti: berdoa.

Ende: Mzm 25:3 - mentjedera ialah terhadap Allah dengan murtad daripadaNja. Alasan tak pernah ada.

ialah terhadap Allah dengan murtad daripadaNja. Alasan tak pernah ada.

Ende: Mzm 25:4 - djalan2.... lorong2 Tuhan disini adalah perintah2 dan hukum2nja

Tuhan disini adalah perintah2 dan hukum2nja

Ende: Mzm 25:5 - kebenaran disini berarti: Taurat Allah.

disini berarti: Taurat Allah.

Ende: Mzm 25:10 - semua lorong....dst Maknanja: Dalam kelakuanNja Allahlah benar dan setia pada djandji2nja.

Maknanja: Dalam kelakuanNja Allahlah benar dan setia pada djandji2nja.

Ende: Mzm 25:13 - kesedjahteraan....Tanah Maknanja: Orang akan makmur dalam hidupnja sebagai gandjaran pelaksanaan perintah Tuhan. Untuk orang2 Jahudi sedjati kesedjahteraan benar tiada mungki...

Maknanja: Orang akan makmur dalam hidupnja sebagai gandjaran pelaksanaan perintah Tuhan. Untuk orang2 Jahudi sedjati kesedjahteraan benar tiada mungkin selain di Tanah Sutji, jakni Palestina.

Ende: Mzm 25:20 - peliharakanlah....dst Artinja: menjelamatkan hidup. Oleh karena kematian dianggap sebagai hukuman dosa, memang orang djudjur dipermalukan karenanja.

Artinja: menjelamatkan hidup. Oleh karena kematian dianggap sebagai hukuman dosa, memang orang djudjur dipermalukan karenanja.

Ende: Mzm 25:22 - -- Ajat ini merupakan suatu tambahan pada mazmur aseli untuk keperluan ibadat, hingga disesuaikan dengan seluruh umat.

Ajat ini merupakan suatu tambahan pada mazmur aseli untuk keperluan ibadat, hingga disesuaikan dengan seluruh umat.

Endetn: Mzm 25:1 - ja Allahku dipindahkan dari permulaan ajat Maz 25:2, agar supaja ajat ini mulai dengan huruf Bet, sebagaimana seharusnja.

dipindahkan dari permulaan ajat Maz 25:2, agar supaja ajat ini mulai dengan huruf Bet, sebagaimana seharusnja.

Ref. Silang FULL: Mzm 25:1 - kuangkat jiwaku · kuangkat jiwaku: Mazm 86:4; 143:8

· kuangkat jiwaku: Mazm 86:4; 143:8

Ref. Silang FULL: Mzm 25:2 - aku percaya · aku percaya: Mazm 31:7; 143:8

· aku percaya: Mazm 31:7; 143:8

Ref. Silang FULL: Mzm 25:3 - mendapat malu // berbuat khianat · mendapat malu: Mazm 22:6; Mazm 22:6; Yes 29:22; Yes 29:22 · berbuat khianat: Yes 24:16; Hab 1:13; Zef 3:4; 2Tim 3:4

· mendapat malu: Mazm 22:6; [Lihat FULL. Mazm 22:6]; Yes 29:22; [Lihat FULL. Yes 29:22]

· berbuat khianat: Yes 24:16; Hab 1:13; Zef 3:4; 2Tim 3:4

Ref. Silang FULL: Mzm 25:4 - Tuhan, tunjukkanlah itu · Tuhan, tunjukkanlah itu: Ayub 34:32; Ayub 34:32

· Tuhan, tunjukkanlah itu: Ayub 34:32; [Lihat FULL. Ayub 34:32]

Ref. Silang FULL: Mzm 25:5 - dalam kebenaran-Mu // yang menyelamatkan // Engkau kunanti-nantikan · dalam kebenaran-Mu: Mazm 31:4; 43:3; Yoh 16:13 · yang menyelamatkan: Mazm 24:5 · Engkau kunanti-nantikan: Mazm 25:3; Mazm 33:20...

· dalam kebenaran-Mu: Mazm 31:4; 43:3; Yoh 16:13

· yang menyelamatkan: Mazm 24:5

· Engkau kunanti-nantikan: Mazm 25:3; Mazm 33:20; 39:8; 42:6; 71:5; 130:7; 131:3

Ref. Silang FULL: Mzm 25:6 - kasih setia-Mu · kasih setia-Mu: Mazm 5:8; 98:3; Yes 63:7,15; Yer 31:20; Hos 11:8

Ref. Silang FULL: Mzm 25:7 - waktu muda // dan pelanggaran-pelanggaranku // kasih setia-Mu // karena kebaikan-Mu · waktu muda: Ayub 13:26; Yes 54:4; Yer 3:25; 31:19; 32:30; Yeh 16:22,60; 23:3; 2Tim 2:22 · dan pelanggaran-pelanggaranku: Kel 23:21; Ke...

· waktu muda: Ayub 13:26; Yes 54:4; Yer 3:25; 31:19; 32:30; Yeh 16:22,60; 23:3; 2Tim 2:22

· dan pelanggaran-pelanggaranku: Kel 23:21; [Lihat FULL. Kel 23:21]; Mazm 107:17

· kasih setia-Mu: Mazm 6:5; 51:3; 69:17; 109:26; 119:124

· karena kebaikan-Mu: 1Taw 16:34; [Lihat FULL. 1Taw 16:34]; Mazm 34:9; 73:1

Ref. Silang FULL: Mzm 25:8 - dan benar // Ia menunjukkan · dan benar: Mazm 92:16; Yes 26:7 · Ia menunjukkan: Mazm 32:8; Yes 28:26

· dan benar: Mazm 92:16; Yes 26:7

· Ia menunjukkan: Mazm 32:8; Yes 28:26

Ref. Silang FULL: Mzm 25:9 - Ia membimbing // kepada orang-orang · Ia membimbing: Mazm 23:3; Mazm 23:3 · kepada orang-orang: Mazm 25:4; Mazm 27:11

· Ia membimbing: Mazm 23:3; [Lihat FULL. Mazm 23:3]

· kepada orang-orang: Mazm 25:4; Mazm 27:11

Ref. Silang FULL: Mzm 25:10 - dan kebenaran // pada perjanjian-Nya · dan kebenaran: Mazm 18:26; Mazm 18:26 · pada perjanjian-Nya: Mazm 103:18; 132:13

· dan kebenaran: Mazm 18:26; [Lihat FULL. Mazm 18:26]

· pada perjanjian-Nya: Mazm 103:18; 132:13

Ref. Silang FULL: Mzm 25:11 - karena nama-Mu // Tuhan, ampunilah // kesalahanku · karena nama-Mu: Kel 9:16; Kel 9:16; Mazm 31:4; 79:9; Yer 14:7 · Tuhan, ampunilah: Kel 34:9; Kel 34:9 · kesalahanku: Kel 32:30; ...

· karena nama-Mu: Kel 9:16; [Lihat FULL. Kel 9:16]; Mazm 31:4; 79:9; Yer 14:7

· Tuhan, ampunilah: Kel 34:9; [Lihat FULL. Kel 34:9]

· kesalahanku: Kel 32:30; [Lihat FULL. Kel 32:30]; Mazm 78:38; [Lihat FULL. Mazm 78:38]

Ref. Silang FULL: Mzm 25:12 - akan Tuhan // menunjukkan jalan · akan Tuhan: Ayub 1:8; Ayub 1:8 · menunjukkan jalan: Mazm 25:8

· akan Tuhan: Ayub 1:8; [Lihat FULL. Ayub 1:8]

· menunjukkan jalan: Mazm 25:8

Ref. Silang FULL: Mzm 25:13 - dalam kebahagiaan // mewarisi bumi · dalam kebahagiaan: Ul 30:15; Ul 30:15; 1Raj 3:14; 1Raj 3:14; Ayub 8:7; Ayub 8:7 · mewarisi bumi: Bil 14:24; Bil 14:24; Mat 5:5

· dalam kebahagiaan: Ul 30:15; [Lihat FULL. Ul 30:15]; 1Raj 3:14; [Lihat FULL. 1Raj 3:14]; Ayub 8:7; [Lihat FULL. Ayub 8:7]

· mewarisi bumi: Bil 14:24; [Lihat FULL. Bil 14:24]; Mat 5:5

Ref. Silang FULL: Mzm 25:14 - bergaul karib // perjanjian-Nya diberitahukan-Nya · bergaul karib: Ams 3:32 · perjanjian-Nya diberitahukan-Nya: Kej 17:2; Yoh 7:17

· bergaul karib: Ams 3:32

· perjanjian-Nya diberitahukan-Nya: Kej 17:2; Yoh 7:17

Ref. Silang FULL: Mzm 25:15 - kepada Tuhan // dari jaring · kepada Tuhan: 2Taw 20:12; 2Taw 20:12; Mazm 123:2; Ibr 12:2 · dari jaring: Ayub 34:30; Ayub 34:30; Mazm 119:110; Mazm 119:110

· kepada Tuhan: 2Taw 20:12; [Lihat FULL. 2Taw 20:12]; Mazm 123:2; Ibr 12:2

· dari jaring: Ayub 34:30; [Lihat FULL. Ayub 34:30]; Mazm 119:110; [Lihat FULL. Mazm 119:110]

Ref. Silang FULL: Mzm 25:16 - Berpalinglah kepadaku // kasihanilah aku // sebatang kara · Berpalinglah kepadaku: Mazm 6:5; Mazm 6:5 · kasihanilah aku: Bil 6:25; Bil 6:25 · sebatang kara: Mazm 68:7

· Berpalinglah kepadaku: Mazm 6:5; [Lihat FULL. Mazm 6:5]

· kasihanilah aku: Bil 6:25; [Lihat FULL. Bil 6:25]

· sebatang kara: Mazm 68:7

Ref. Silang FULL: Mzm 25:17 - yang sesak // dari kesulitanku · yang sesak: 1Raj 1:29; Mazm 34:7,18; 40:13; 54:9; 116:3 · dari kesulitanku: Mazm 6:4; 39:3

· yang sesak: 1Raj 1:29; Mazm 34:7,18; 40:13; 54:9; 116:3

· dari kesulitanku: Mazm 6:4; 39:3

Ref. Silang FULL: Mzm 25:18 - Tiliklah sengsaraku // dan kesukaranku // segala dosaku · Tiliklah sengsaraku: Mazm 13:4; Mazm 13:4; Rom 12:12 · dan kesukaranku: 2Sam 16:12; 2Sam 16:12 · segala dosaku: Mazm 103:3

· Tiliklah sengsaraku: Mazm 13:4; [Lihat FULL. Mazm 13:4]; Rom 12:12

· dan kesukaranku: 2Sam 16:12; [Lihat FULL. 2Sam 16:12]

· segala dosaku: Mazm 103:3

Ref. Silang FULL: Mzm 25:19 - banyaknya musuhku // membenci aku · banyaknya musuhku: Mazm 3:2; 9:14 · membenci aku: Mazm 35:19; 38:20; 69:5

· banyaknya musuhku: Mazm 3:2; 9:14

· membenci aku: Mazm 35:19; 38:20; 69:5

Ref. Silang FULL: Mzm 25:20 - kiranya jiwaku // lepaskanlah aku // mendapat malu // aku berlindung · kiranya jiwaku: Mazm 86:2 · lepaskanlah aku: Mazm 17:13; 22:22; 43:1; 71:2; 116:4; 140:2; 142:7; 144:11 · mendapat malu: Mazm 2...

· kiranya jiwaku: Mazm 86:2

· lepaskanlah aku: Mazm 17:13; 22:22; 43:1; 71:2; 116:4; 140:2; 142:7; 144:11

· mendapat malu: Mazm 25:3

· aku berlindung: Mazm 2:12

Ref. Silang FULL: Mzm 25:21 - Ketulusan // dan kejujuran // aku menanti-nantikan · Ketulusan: Kej 20:5; Kej 20:5; Ams 10:9 · dan kejujuran: 1Raj 9:4; Mazm 85:11; 111:8; Yes 60:17; Mal 2:6 · aku menanti-nantikan...

· Ketulusan: Kej 20:5; [Lihat FULL. Kej 20:5]; Ams 10:9

· dan kejujuran: 1Raj 9:4; Mazm 85:11; 111:8; Yes 60:17; Mal 2:6

· aku menanti-nantikan: Mazm 25:3

Ref. Silang FULL: Mzm 25:22 - orang Israel · orang Israel: Mazm 130:8; Luk 24:21

· orang Israel: Mazm 130:8; Luk 24:21

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Mzm 1:1--41:1 - -- JILID I. Mazmur 1-41. Kitab pertama di dalam pembagian kitab ini menjadi lima tampaknya pernah merupakan kumpulan mazmur Daud tersendiri. Nama untuk ...

JILID I. Mazmur 1-41.

Kitab pertama di dalam pembagian kitab ini menjadi lima tampaknya pernah merupakan kumpulan mazmur Daud tersendiri. Nama untuk Tuhan, dalam bahasa Ibrani Yahweh dipakai 272 kali" sedangkan Elohim hanya dipakai 15 kali saja. Setiap mazmur beragam isinya' namun ajaran moralnya sederhana dan langsung. Di sepanjang bagian ini tampak jelas suatu iman yang - positif kepada keadilan Allah. Mazmur 1 merupakan pengantar kepada seluruh Kitab Mazmur, sedangkan Mazmur 2 merupakan pengantar untuk kumpulan Kitab I. Kenyataan bahwa sejumlah naskah mencantumkan Mazmur 3 sebagai mazmur pertama menjadikan sifat pengantar dari Mazmur 1 dan 2 makin jelas. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa Mazmur 1 dan 2 pada mulanya merupakan satu mazmur saja, yaitu mazmur yang diawali dan diakhiri dengan "Berbahagialah." Semua mazmur kecuali 1, 2, 10 dan 33 terkait dengan Daud di dalam catatan judulnya.

Wycliffe: Mzm 25:1-22 - -- Mazmur 25. Akrostik Berisi Doa Memohon Pertolongan Mazmur yang berisi permohonan seseorang ini, menggunakan huruf-huruf dari abjad Ibrani sebagai seb...

Mazmur 25. Akrostik Berisi Doa Memohon Pertolongan

Mazmur yang berisi permohonan seseorang ini, menggunakan huruf-huruf dari abjad Ibrani sebagai sebuah kerangka. Di sini sulit untuk mengetahui urutan pemikiran yang logis, sebab ada keharusan untuk memulai setiap ayat dengan huruf berurutan dari abjad tersebut. Dalam teks kita sekarang ini hanya ada tiga tempat (ay. 2, 5, 18), di mana akrostik tersebut terganggu. Gaya bahasanya sederhana, terus terang, tulus dan rendah hati.

Wycliffe: Mzm 25:1-7 - Kepada-Mu, ya Tuhan 1-7. Doa Memohon Perlindungan. Kepada-Mu, ya Tuhan. Dasar dari permohonan akan perlindungan ini ialah kepercayaan bersahaja pemazmur kepada Allah. Ken...

1-7. Doa Memohon Perlindungan. Kepada-Mu, ya Tuhan. Dasar dari permohonan akan perlindungan ini ialah kepercayaan bersahaja pemazmur kepada Allah. Kendatipun musuh-musuhnya belum mengalahkan dia, mereka selalu menjadi ancaman. Dia memohon belas kasihan dan kemurahan Allah, yang telah dinyatakan dalam sejarah.

Wycliffe: Mzm 25:8-10 - Tuhan itu baik dan benar 8-10. Renungan Mengenai Karakter: Allah. Tuhan itu baik dan benar. Karakteristik ini dan karakteristik lain dari Allah diketahui dari tanggapan-Nya da...

8-10. Renungan Mengenai Karakter: Allah. Tuhan itu baik dan benar. Karakteristik ini dan karakteristik lain dari Allah diketahui dari tanggapan-Nya dalam sejarah. Karena Dia adalah adil, benar, penuh kebaikan, dan dapat diandalkan, maka Dia akan memimpin dan mengajar manusia menurut jalan-jalan ini.

Wycliffe: Mzm 25:11-14 - Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia // takut akan Dia (Tuhan) - 11-14. Renungan mengenai Hubungan Manusia dengan Allah. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Setelah doa singkat meminta pengampunan,...

11-14. Renungan mengenai Hubungan Manusia dengan Allah. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Setelah doa singkat meminta pengampunan, pemazmur merenungkan rahasia hubungan yang benar dengan Allah. Dia menjadi tahu bahwa rahasia ini terletak pada takut akan Dia (Tuhan) - hubungan yang menjunjung tinggi Tuhan ini sering disebut dalam Kitab Amsal.

Wycliffe: Mzm 25:15-22 - Berpalinglah kepadaku // (mengeluarkan, berpaling, keluarkanlah, tiliklah, ampunilah, lihatlah, jagalah, mengawal), // membebaskan 15-22. Doa Memohon Kelepasan. Berpalinglah kepadaku. Dengan menggunakan kata-kata kerja yang jelas sekali (mengeluarkan, berpaling, keluarkanlah, tili...

15-22. Doa Memohon Kelepasan. Berpalinglah kepadaku. Dengan menggunakan kata-kata kerja yang jelas sekali (mengeluarkan, berpaling, keluarkanlah, tiliklah, ampunilah, lihatlah, jagalah, mengawal), pemazmur berdoa agar Allah melepaskannya. Suatu akhir yang tepat untuk mazmur ini terdapat dalam pandangan yang diperluas dari ayat 22, di mana Allah dimohon untuk membebaskan bangsa itu maupun pemazmur sendiri. Jika ayat ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari mazmur aslinya, maka ayat ini merupakan klimaks bagi pemikiran itu. Tetapi, jika ayat ini dianggap sebagai sebuah tambahan, maka fungsinya adalah menyesuaikan mazmur ini untuk bisa dipakai bersama.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

Matthew Henry: Mzm 25:1-7 - Permohonan-permohonan yang Sungguh-sungguh Mazmur ini penuh dengan curahan perasaan yang saleh kepada Allah. Keinginan hati yang kudus mengalir mencari perkenan dan anugerah-Nya, dengan tinda...

Matthew Henry: Mzm 25:8-14 - Kebaikan dan Belas Kasihan Ilahi Kebaikan dan Belas Kasihan Ilahi (25:8-14) Janji-janji Allah di sini dipadukan dengan doa-doa Daud. Ada banyak permohonan yang kita dapatkan dalam ba...

Matthew Henry: Mzm 25:15-22 - Janji-janji yang Berharga; Permohonan-permohonan Janji-janji yang Berharga; Permohonan-permohonan (25:15-22) Daud, terdorong oleh janji-janji yang telah direnungkannya, di sini memperbarui permohona...

SH: Mzm 25:1-22 - Menanti-nantikan Tuhan (Jumat, 2 Mei 2008) Menanti-nantikan Tuhan Mengapa kita menanti-nantikan seseorang atau sesuatu? Tentu karena kita menganggap seseorang atau sesuatu itu penting bagi...

SH: Mzm 25:1-22 - Petunjuk hidup baru. (Selasa, 25 Februari 2003) Petunjuk hidup baru. Mazmur ini lahir dari pergumulan seorang yang hidup dalam persekutuan yang mesra dengan Tuhan. Ia menyadari dosanya, na...

SH: Mzm 25:1-22 - Jurus sakti dari Allah. (Senin, 19 Maret 2001) Jurus sakti dari Allah. Hidup di bumi Indonesia terasa makin sulit terlebih bagi Kristen. Kesulitan itu bukan hanya disebabkan diskriminasi yang mema...

Utley: Mzm 25:1-3 - --NASKAH NASB (UPDATED): Mazm 25:1-31 Dari Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN, kuangkat jiwaku; 2 Allahku, kepada-Mu aku percaya; janganlah kiranya aku mendapat ...

Utley: Mzm 25:4-7 - --NASKAH NASB (UPDATED): Mazm 25:4-74 Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, tunjukkanlah itu kepadaku. 5 Bawalah aku berjalan dalam kebenara...

Utley: Mzm 25:8-11 - --NASKAH NASB (UPDATED): Mazm 25:8-118 TUHAN itu baik dan benar. sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 9 Ia membimbing orang-orang yan...

Utley: Mzm 25:12-15 - --NASKAH NASB (UPDATED): Mazm 25:12-1512 Siapakah orang yang takut akan TUHAN. Kepadanya TUHAN menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 13 Orang itu sen...

Utley: Mzm 25:16-22 - --NASKAH NASB (UPDATED): Mazm 25:16-2216 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. 17 Lapangkanlah hatiku yang s...

Topik Teologia: Mzm 25:3 - -- Dosa Deskripsi tentang Dosa-dosa dan Pendosa Karakter Para Pendosa Para Pendosa Berkhianat Maz 25:3 Yes 24:16 Yes 48:...

Topik Teologia: Mzm 25:4 - -- Pengudusan Pengudusan: Fakta yang Tergenapi dan Proses Pertumbuhan Pengudusan sebagai Pertumbuhan dalam Anugerah Sarana Pertumbuha...

Topik Teologia: Mzm 25:5 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pemeliharaan Allah Pemeliharaan Allah Berlaku di Dalam Kehidupan Orang-orang Percaya Pemeliharaan-Nya Me...

Topik Teologia: Mzm 25:6 - -- Allah yang Berpribadi Atribut-Atribut Allah Allah itu Murah Hati Kel 33:19 Ula 4:31 Ula 13:17-18 Neh 9:31 Maz 25:6 Maz 78:38 Yes 55:7 Yes ...

Topik Teologia: Mzm 25:7 - -- Allah yang Berpribadi Atribut-Atribut Allah Allah itu Baik Kej 1:31 Kel 33:19 2Ta 5:13 2Ta 6:41 2Ta 30:18 Maz 25:7-8 Maz 31:20 ...

Topik Teologia: Mzm 25:8 - -- Allah yang Berpribadi Baik dan Benar Maz 25:8 Yes 26:7 Atribut-Atribut Allah Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pemeliharaan...

Topik Teologia: Mzm 25:9 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Nama-nama, Gelar-gelar Deskriptif dan Kiasan-kiasan untuk Allah Pengajar Maz 25:9...

Topik Teologia: Mzm 25:10 - -- Allah yang Berpribadi Atribut-Atribut Allah Allah itu Setia dan Dapat Dipercaya Kel 34:6 Ula 7:9 Ula 32:4 2Sa 7:28 1Ra 8:56 2Ta...

Topik Teologia: Mzm 25:12 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pemeliharaan Allah Pemeliharaan Allah Berlaku di Dalam Kehidupan Orang-orang Percaya Pemeliharaan-Nya Me...

Topik Teologia: Mzm 25:14 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab kepada Allah Memuliakan Allah Takut kepada Allah Janji Terhadap Mereka yang Takut akan Tuhan ...

Topik Teologia: Mzm 25:17 - -- Umat Manusia Pada Umumnya Hati sebagai Tempat Emosi Ima 19:17 Ula 20:3 Ula 28:67 Yos 7:5 1Sa 2:1 1Sa 4:13 Ayu 15:12 Maz...

Topik Teologia: Mzm 25:19 - -- Dosa Dosa-dosa Terhadap Sesama Dosa-dosa Kebencian Kebencian Kel 23:5 Ima 19:17 Ula 7:15 Ula 30:7 Ula 33:11 Ayu 8:22 Maz 25:19 Maz...

Topik Teologia: Mzm 25:20 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pemeliharaan Allah Pemeliharaan Allah Berlaku di Dalam Kehidupan Orang-orang Percaya Pemeliharaan-Nya Me...

Topik Teologia: Mzm 25:21 - -- Pengudusan Pengudusan: Fakta yang Tergenapi dan Proses Pertumbuhan Pengudusan sebagai Pertumbuhan dalam Anugerah Sarana Pertumbuha...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Mazmur (Pendahuluan Kitab) Penulis : Daud dan orang lain Tema : Doa dan Pujian Tanggal Penulisan: Sebagian besar abad ke-10 hingga ke-5 SM. Latar Belakang...

Full Life: Mazmur (Garis Besar) Garis Besar I. Kitab 1 !!: Mazmur 1-41 (Mazm 1:1-41:13) II. Kitab 2 !!:...

Matthew Henry: Mazmur (Pendahuluan Kitab) Di hadapan kita sekarang terbuka salah satu bagian yang paling disukai dan juga paling unggul dari semua bagian Perjanjian Lama. Bahkan, karena beg...

Jerusalem: Mazmur (Pendahuluan Kitab) KITAB MAZMUR PENGANTAR Sama seperti bangsa tetangganya - Mesir, Mesopotamia, Kanaan - demikian juga bangsa Israel sejak awal mula menciptakan sajak-sa...

Ende: Mazmur (Pendahuluan Kitab) MAZMUR PEMBUKAAN Dengan menerbitkan "Kitab Mazmur" ini, kami mendjadikan suatu pertjobaan terdjemahan Perdjandjian Lama dalam bahasa Indonesia. Kiranj...

Wycliffe: Mazmur (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN MAZMUR Sifat. Di antara kitab-kitab kuno, tidak ada kitab yang demikian menarik hati manusia seperti Kitab Mazmur ini. Di dalam Alkitab t...

Wycliffe: Mazmur (Garis Besar) GARIS BESAR MAZMUR Susunan yang ada sekarang dari Kitab Mazmur jelas menunjukkan garis besarnya sendiri: Jilid I. Mazmur 1-41. Jilid II. Maz...

BIS: Mazmur (Pendahuluan Kitab) MAZMUR PENGANTAR Buku Mazmur adalah bagian dari Alkitab yang merupakan buku nyanyian dan buku doa. Buku ini dikarang oleh berbagai pujangga dalam wa

MAZMUR

PENGANTAR

Buku Mazmur adalah bagian dari Alkitab yang merupakan buku nyanyian dan buku doa. Buku ini dikarang oleh berbagai pujangga dalam waktu yang lama sekali. Nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan dipakai dalam ibadat mereka, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam Alkitab.

Sanjak-sanjak keagamaan ini bermacam ragam: ada nyanyian pujian dan ada nyanyian untuk menyembah Allah; ada doa mohon pertolongan, perlindungan dan penyelamatan; doa mohon ampun; nyanyian syukur atas berkat Allah, permohonan supaya musuh dihukum. Doa-doa ini ada yang bersifat pribadi, ada pula yang bersifat nasional. Beberapa di antaranya menggambarkan perasaan seseorang yang paling dalam, sedangkan lainnya menyatakan kebutuhan dan perasaan seluruh umat Allah.

Mazmur-mazmur dipakai oleh Yesus, dikutip oleh penulis-penulis Perjanjian Baru, dan menjadi buku ibadat yang sangat dihargai oleh Gereja Kristen sejak semula.

Isi

Ke-150 Mazmur dibagi dalam lima kelompok atau buku, sebagai berikut:
 1. Buku Pertama:
  Mazmur 1:1-41:13
 2. Buku Kedua !!:
  Mazmur 42:1-72:19
 3. Buku Ketiga :
  Mazmur 73:1-89:52
 4. Buku Keempat:
  Mazmur 90:1-106:48
 5. Buku Kelima :
  Mazmur 107:1-150:6

Ajaran: Mazmur (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan mengetahui isi Kitab Mazmur, anggota jemaat mengerti bagaimana hidup dengan penuh pengucapan syukur menghadapi pencobaan/pender

Tujuan

Supaya dengan mengetahui isi Kitab Mazmur, anggota jemaat mengerti bagaimana hidup dengan penuh pengucapan syukur menghadapi pencobaan/penderitaan dan pentingnya mengakui dosa.

Pendahuluan

Penulis : Kitab Mazmur ditulis oleh banyak orang, di antaranya adalah Raja Daud, Musa, Asaf, Anak-anak Korah, Heman, dan lain-lain. Tetapi Raja Daud merupakan penulis terbanyak.

Isi Kitab: Kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal. Isi kitab Mazmur mengungkapkan tanggapan orang-orang beriman kepada Tuhannya, baik dalam bentuk doa atau nyanyian.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Mazmur

Pembagian isi Kitab Mazmur

 1. Mazmur pujian terhadap Allah. Contoh: Mazm 8:1-9; 29:1-11; 33:1-22; 68:1-35\ /TB Mazm 100:1-5; 103:1-105:45; 117:1-2\ Mazm 145:1-150:6.
 2. Mazmur pengucapan terimakasih kepada Alla Contoh: Mazm 9:1-20; 18:1-50; 32:1-11; 66:1-20\ /TB Mazm 76:1-12; 116:1-19\\.
 3. Mazmur Pemujaan atas keagungan Allah sebagai raja. Contoh: Mazm 2:1-12; 20:1-9; 21:1-13; 45:1-17; 47:1-9\ /TB Mazm 72:1-20; 93:1-5; 96:1-13; 97:1-12; 98:1-9\ Mazm 99:1-9; 110:1-7; 132:1-18.
 4. Mazmur Permohonan, Ratapan, dan Keluhan. Contoh: Mazm 3:1-8; 6:1-10; 13:1-6; 22:1-31; 25:1-22\ /TB Mazm 31:1-24; 35:1-28; 38:1-22; 39:1-13; 42:1-11\ Mazm 43:1-5; 44:1-26; 51:1-19; 63:1-11; 74:1-23\ /TB Mazm 79:1-13; 80:1-19; 83:1-18; 85:1-13; 86:1-17\ Mazm 102:1-28; 130:1-8; 140:1-143:12.
 5. Mazmur tentang Ziarah. Contoh: Mazm 84:1-12; 120:1-134:3.
 6. Mazmur tentang Sejarah Bangsa Israel. Contoh: Mazm 78:1-72; 95:1-11; 105:1-45; 106:1-48; 114:1-8.
 7. Mazmur tentang keagungan Firman Allah. Contoh: Mazm 119:1-176.

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana anak-anak Allah hidup dan berjalan mengikuti Allah.

 2. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang/hidup sesuai dengan Firman Allah.

 3. Kitab Mazmur mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharaannya.

 4. Kitab Mazmur mengajarkan kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah.

 5. Kitab Mazmur mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam perbuatan dosa.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah penulis Kitab Mazmur yang terbanyak?
 2. Apakah isi Kitab Mazmur di dalam pembagiannya?
 3. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dalam mempelajari Kita Mazmur?

Intisari: Mazmur (Pendahuluan Kitab) Pujian dan ucapan syukur BAGAIMANA MAZMUR DIKUMPULKANMazmur merupakan kumpulan puji-pujian dan doa yang dikumpulkan selama kurun waktu yang panjang d

Pujian dan ucapan syukur

BAGAIMANA MAZMUR DIKUMPULKAN
Mazmur merupakan kumpulan puji-pujian dan doa yang dikumpulkan selama kurun waktu yang panjang dalam sejarah umat Israel, paling tidak sejak zaman Daud sampai sesudah pembuangan ke Babel. Kita boleh juga menamakannya sebagai 'kumpulan dari kumpulan-kumpulan', sebab seratus lima puluh mazmur itu dibagi dalam lima buku: Maz 1:1-41:13; Maz 42:1-72:20; Maz 73:1-89:52; Maz 90:1-106:48; Maz 107:1-150:6. Walaupun para ahli Alkitab melihat adanya beberapa perbedaan dalam kelompok-kelompok Mazmur ini, tetapi itu jelas bukan mengenai isi pokoknya. Lain dengan buku nyanyian kita, Mazmur berisi doa dan ucapan syukur, permohonan dan puji-pujian yang tidak beraturan urutannya. Beberapa Mazmur ditulis lebih dari satu kali, Sebagai contoh, Mazmur 14 = Mazmur 53; Mazmur 60:5-12 = Mazmur 108:6-13; Mazmur 14 = Mazmur 40:13-17. Kita menemukan beberapa Mazmur yang diulang dalam kitab- kitab lain dalam Perjanjian Lama, dan kita juga menemukan Mazmur yang tidak berada dalam kumpulan utama. Dalam penelitian ini kita akan mengelompokkan mazmur-mazmur berdasarkan pokok yang berbeda, dan melihat apa saja yang dapat kita pelajari darinya dewasa ini.

PUISI IBRANI
Sebagian besar puisi masa kini bersanjak, tetapi tidak demikian halnya dengan puisi Israel kuno. Para penyair cenderung untuk membandingkan suatu ungkapan dengan ungkapan yang lain, kadang-kadang hal yang sama diulang dengan cara yang berbeda, kadangkala dengan kebalikannya. Sebagai contoh, lihatlah Mazmur 146:3: "Janganlah percaya kepada para bangsawan,
kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan."
Atau Mazmur 11:5:
"Tuhan menguji orang benar dan orang fasik,
dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan."
Kadang pemikiran itu dilanjutkan dalam ayat berikutnya.
Puisi semacam ini tidak terlalu banyak kehilangan arti pada waktu diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan ini berarti bahwa kita tetap dapat menikmatinya pada masa kini. Beberapa pemazmur mulai menulis setiap baris atau sejumlah baris dengan huruf yang sama. Mazmur 119 memakai hampir seluruh alfabet Ibrani dengan cara ini.

MAZMUR DAN PENYEMBAHAN
Sejumlah besar mazmur pada mulanya merupakan doa-doa atau puji-pujian pribadi, tetapi banyak yang kemudian ditulis untuk penyembahan umum. Ada yang ditujukan untuk pemimpin biduan atau untuk para penyanyi Rumah Tuhan seperti 'bani korah'. Mazmur-mazmur itu dipakai untuk upacara penyembahan di Rumah Tuhan, terutama pada waktu diadakan upacara-upacara besar. Seperti halnya buku nyanyian kita yang berisi beraneka macam pujian yang ditulis oleh penggubah yang berbeda-beda, pada tempat dan situasi yang berbeda pula, Mazmur berisi penyembahan bangsa Israel sepanjang zaman.

Pesan

1. Allah harus disembah
o Oleh karena siapa Dia: Allah adalah Raja yang besar dan berkuasa, yang wilayah kekuasaan-Nya menjangkau seluruh dunia. Ia dapat bertindak menurut kehendak-Nya dan apapun tidak dapat menghalang-halangi rencana-Nya. Dibandingkan dengan Dia, ilah-ilah lain bukan apa-apa. Maz 24:7-10; 29:1-11; 47:8,9; 93:1-4; 99:1,2; 113:1-6; 135:5,6; 145:10-13.
Dia kudus dan benar dalam menangani umat-Nya, laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, Dia menghakimi semua orang dan tidak seorang pun terluput dari penghakiman-Nya.Maz 33:4,5; 75:7; 76:7-9; 96:10-13; 97:6; 99:3-5; 105:7
Dia penuh kasih dan memperhatikan semua orang. Dia terutama membela yang lemah dan tak berdaya, dan sudah tentu, umat kepunyaan-Nya, Israel. Sementara itu, Dia baik kepada semua orang, dan umat-Nya laki-laki dan perempuan dapat selalu bergantung pada kasih-Nya. Maz 33:18, 19,22; 68:5,6; 100:5; 108:4; 113:7-9; 117:1,2; 136:1-26; 145:8,9; 146:5-9
o Oleh karena apa yang telah dijadikan-Nya: Allah telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Dia melakukan dengan penuh kuasa, tetapi dengan santai. Keberadaan segala sesuatu adalah karena Dia. Maz 24:1,2;33:6-9; 65:5-8; 95:1-5; 135:5-7; 136:4-9; 147:4,5
Dia tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi Dia juga memenuhi segala kebutuhan mereka. Dia menjaga kelangsungan dunia dengan kuasa-Nya. Maz 65:9-13; 67:6,7; 104:1-35; 111:5; 146:5-7; 147:8,9
Sudah tentu termasuk di sini, manusia sendiri, kecil tak berdaya, namun menjadi mahkota dari segala ciptaan Allah. Maz 8:3-9; 95:6,7; 100:3
o Oleh karena apa yang telah dilakukan-Nya: Dia membuat Israel menjadi bangsa kepunyaan-Nya dengan membebaskan mereka dari Mesir dan memimpin mereka melalui padang belantara menuju tanah Perjanjian Kanaan. Dia mengusir musuh-musih yang mengejar mereka. Maz 68:7-18; 81:1-10; 99:6-8; 105:1-45; 114:1-8; 135:8-12; 136:10-25
Dia terus memberikan kepada umat-Nya kemenangan melawan musuh yang mengancam mereka. Maz 33:10-19; 46:6-11; 76:1-12

2. Puji-pujian membawa kita:
o Untuk percaya: Jika Allah sungguh besar dan penuh kasih, dan jika dia telah menolong umat-Nya di masa lampau, maka Dia dapat dan mau menyelamatkan mereka dari kesesakan pada saat ini; apapun bentuknya. Maz 24:3-5; 29:11; 33:18-22; 46:1-11; 97:10-12; 108:7-13; 115:9-15
o Untuk berdoa: Inilah cara umat Allah untuk secara alamiah menyatakan kepercayaan mereka kepada-Nya. Mereka membawa segala kebutuhan mereka ke dalam doa. Maz 67:1,2; 68:28; 106:4,5; 108:6,12,13; 122:6-9
o Untuk bertanggung jawab: Memuji Allah dengan kata-kata saja tidaklah cukup; kita harus memuji Dia dengan kehidupan yang dipakai untuk pelayanan-Nya. Kita harus memenuhi janji-janji yang kita buat terhadap-Nya. Maz 65:1,2; 76:11; 81:8-10; 95:7-11

Penerapan

1. Allah sungguh luar biasa
Kita tidak dapat mengukur kekuasaan dan kekuatan-Nya. Dunia dengan segala seluk-beluknya, termasuk segala masalah yang dihadapi umat manusia dan bangsa-bangsa, semuanya berada di bawah kekuasaan-Nya. Segala sesuatu yang kita miliki dan apapun kedudukan kita, semua itu datang dari-Nya. Oleh karena itu:
o Kita merasa betapa kecil dan tidak berarti kita bila memikirkan siapa Dia.
o Kita patut memuji, menyembah dan bersyukur kepada-Nya baik dengan bibir maupun dengan kehidupan kita.

2. Allah penuh perhatian
Dia mengasihi ciptaan-Nya dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dengan kuasa-Nya yang besar Dia memilih suatu bangsa bagi diri-Nya, membebaskan mereka dan memberi mereka warisan. Oleh karena itu:
o Kita tahu bahwa kita dapat mengandalkan Dia untuk memenuhi segala kebutuhan kita.
o Kita dapat berharap pada-Nya untuk bertindak atas nama umat kepunyaan-Nya.

3. Allah itu baik
Kendati kebesaran-Nya luar biasa, Dia secara sukarela memberi dengan berlimpah. Dia ingin supaya kita mendapat yang terbaik dan Dia bertanggung jawab atas kesejahteraan kita. Oleh karena itu:
o Kita menyembah Dia dengan penuh sukacita dan kegembiraan dan tidak semata-mata sebagai suatu kewajiban.
o Kita mendapatkan kepuasan yang mendalam pada saat kita menaikkan pujian dan kemulian yang patut diterima-Nya.

Tema-tema Kunci

1. Penyembahan
Berulangkali kita diundang untuk ikut ambil bagian dalam menyembah Dia, yaitu dengan menaikkan pujian dan pujaan yang layak diterima-Nya. Apa yang dapat kita simak dari contoh-contoh ayat berikut mengenai penyembahan yang benar? Maz 24:3,4; 29:1,2; 33:1-3; 47:1,6,7; 75:1,9; 95:1,2,6; 96:1-3; 98:1,4-6; 99:5,9; 100:4; 105:4; 147:1; 150:1-6.

2. Umat Allah
Merekalah yang melakukan penyembahan. Allah memilih mereka untuk menjadi umat kepunyaan-Nya, dan berjanji untuk melindungi mereka. Oleh karena salib, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sekarang dapat menikmati anugerah ini. Lihat Maz 33:12; 47:4; 48:14; 105:7-15; 135:4. Di sana-sini kita dapat secara sekilas melihat bangsa-bangsa yang menyembah Allah. Maz 68:29,31-33; 113:1-4; 117:1; 148:7-12.

3. Sion dan Rumah Tuhan
Yerusalem dan Rumah Allah merupakan pusat penyembahan orang Israel, dan umat Allah akan berziarah ke sana untuk memuliakan-Nya. Maz 24:3; 46:4,5; 46:4,5; 48:1-3,8,9,11-14; 87:1-7; 122:1-9;147:12-14. Oleh karena Roh Kristus ada di mana-mana, penyembahan kita tidak terikat pada suatu tempat atau bangunan tertentu, tetapi kita dapat merasakan sukacita pada saat kita bersekutu untuk menyembah Allah. Tidaklah mengherankan bahwa dalam Perjanjian Baru, Sion, kota Suci, menjadi gambaran tentang surga. Lihat Ibrani 12:22-24; Wahyu 21:1-22:5

MAZMUR (2)

Pada saat mengalami kesusahan

TAKDIR KITA SEBAGAI MANUSIA
Para pemazmur tidak terluput dari penderitaan manusiawi dalam segala bentuknya. Baik itu mengenai raja yang mencoba untuk memerintah negerinya, menghadapi musuh-musuh atau persekongkolan, ataupun yang dialami oleh masing-masing pemazmur, segala kesusahan dan doa-doa mereka dicatat untuk kita. Ada kalanya mereka berbicara atas nama seluruh bangsa; pada kesempatan lain mereka menumpahkan segala keluh-kesah mereka kepada Dia, satu-satunya yang tampak mau mendengarkan. Walaupun kadang penderitaan mereka itu semata-mata disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri, tetapi pada saat-saat lain penderitaan itu tampaknya tidak adil. Allah telah berjanji untuk meberkati dan memberi kemakmuran kepada mereka yang mengasihi dan menaati-Nya. Lalu, mengapa justru sebaliknya yang terjadi, yaitu mereka harus menderita sedangkan yang jahat hidup dalam kemakmuran? Masalah lain timbul pada saat mereka jatuh sakit atau pada waktu hidup mereka dalam keadaan bahaya. Perjanjian Lama jarang sekali berbicara mengenai kehidupan sesudah mati, saat Allah meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran di dunia ini. Kehidupan di alam baka-tempat orang mati-jauh dari kehidupan nyata dan tidak menarik. Oleh karena itu, anugerah dan hukuman harus berlaku di dunia ini dan saat ini juga. Dapat Anda bayangkan bagaimana perasaan mereka ketika hal itu tidak terjadi demikian.

JERITAN PEMBALASAN?
Walaupun demikian, para pemazmur yakin bahwa karena Allah itu adil, Dia akan menghukum orang yang berdosa dan membenarkan umat-Nya. Di sinilah kita menghadapi masalah tentang apa yang sering mereka doakan bagi musuh-musuh mereka. Tidak ada kasih dan pengampunan. Ada yang begitu buruk bagi mereka yang menentang orang yang benar; yang hampir tidak mencerminkan kekristenan. Kita juga sukar untuk menerima apa yang kelihatannya sebagai pembenaran diri pada waktu mereka menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Bagaimana kita mengerti hal ini dilihat dari sudut pandang Kristen? Pertama-tama, kita perlu mencatat bahwa mereka tidak membual mengenai kebenaran mereka seperti orang-orang Farisi dalam kitab injil. Sepanjang yang mereka ketahui, mereka selalu setia kepada Allah, dan mereka tidak mengerti mengapa mereka harus menderita. Perlu diingat bahwa para pemazmur tidak mempunyai gambaran mengenai penghakiman Allah yang akan datang. Pembalasan Allah yang mereka ketahui adalah pada waktu mereka masih hidup, ketika terjadi kekejaman dan kehausan darah. Yang kedua, kita harus ingat bahwa dengan melawan umat Allah, berarti musuh-musuh itu menentang Allah. Dalam perjanjian Baru kita diajar untuk mengasihi musuh-musuh kita, tetapi kita juga diyakinkan bahwa Allah akan menghakimi orang-orang berdosa. Fakta bahwa dosa patut mendapat hukuman tidak pernah diabaikan.

ORANG TIDAK BERDOSA MENDERITA
Masalah mengenai penderitaan yang tidak seharusnya diterima, dan memohon pembenaran dari Allah, membawa kita kepada kasus Yesus Kristus yang luar biasa. Tidak salah lagi bahwa banyak dari mazmur ini, yang ditulis pada saat-saat kesusahan, selalu diingat pada waktu kisah-Nya diceritakan.

Pesan

1. Segala macam kesusahan Sedemikian jauh masalah yang sering dibawa oleh pemazmur kepada Allah ialah tantangan dari musuh-musuh mereka. Ini kadang-kadang berarti musuh bangsa Israel; raja-raja dan bangsa-bangsa lain yang mengancam umat Allah. Seringkali mereka adalah musuh pribadi, yang karena ambisi, iri hati dan kebencian, ingin membinasakan pemazmur. Maz 12:1-4; 14:1-4; 17:10-12; 22:12-16; 55:9-14; 64:1-6; 74:3-8; 79:1-4; 83:1-8; 94:4-7; 109:1-5; 137:7; 140:1-5. Pada beberapa peristiwa para penulis Mazmur tahu bahwa penderitaan mereka disebabkan oleh dosa yang harus mereka akui terlebih dahulu jika mereka berharap untuk mendapat berkat Allah. Maz 25:6,7,11; 38:4,18; 51:1- 19; 69:5; 130:3,4. Salah satu alasan mengapa mazmur-mazmur khusus ini telah menjadi semacam pertolongan bagi banyak hal adalah karena mereka tidak sembunyi-sembunyi dalam memaparkan kesedihan, kesakitan dan kesengsaraan pribadi. Maz 25:16-18; 38:1-22; 42:1-11; 69:1-3; 109:22-25.

2. Kesusahan menjadi doa
o Untuk keadilan, terutama supaya Allah terlihat berada di pihak orang baik, dan bahwa Dia akan membenarkan umat kepunyaan-Nya. Maz 7:3-9; 17:1-5; 35:11-17, 22-26; 94:1-3; 140:12,13
o Untuk kemenangan, supaya musuh tahu bahwa Allah membela umat-Nya. Maz 3:7,8; 35:1-3; 60:1-5.
o Untuk pimpinan, sehingga pemazmur dapat mengetahui kehendak Allah dalam saat-saat yang sulit. Maz 5:8; 25:4,5; 86:11; 143:8,10.
o Untuk kesembuhan, terutama sehubungan dengan pendeknya hidup kita di dunia ini. Maz 6:1-7; 31:9-13.
o Untuk perlindungan, supaya Allah dapat membuktikan bahwa Dia adalah pelindung pemazmur. Maz 11:1; 31:1-5; 61:1-4; 142:5.
o Untuk pengampunan, sehingga tidak ada yang menghalangi hubungan antara Allah dan hamba-Nya. Maz 25:11,18; 51:1,2,7,9,10; 79:8,9.
o Untuk pemulihan bangsa, supaya orang melihat dan tahu bahwa Tuhan mempunyai suatu perjanjian istimewa dengan umat-Nya, Israel. Maz 14:7; 25:22; 51:18,19; 79:1-13; 80:1-19; 85:1-13

3. Allah akan menjawab
o Dia adalah Allah yang mengasihi dan membela umat kepunyaan-Nya; yang meberi kekuatan kepada yang lemah dan yang menolong orang yang tak berdaya. Maz 17:7-9; 51:1; 62:5-8; 85:7-13; 109:21,26; 143:1.
o Dia telah melakukannya di masa lampau; kita boleh yakin bahwa Dia akan melakukan lagi. Maz 22:3-5; 77:13-20.
o Karena mereka sungguh percaya, doa-doa yang dimulai dengan cerita sedih seringkali berakhir dengan pujian kepada dia yang mereka ketahui akan bertindak untuk dan menyelamatkan mereka. Maz 7:17; 13:5,6; 28:6,7; 56:10-13; 69:30-36;109:30,31.

Penerapan

1. Kesusahan dialami oleh semua orang Umat Allah tidak terluput dari berbagai macam kesusahan. Bergantung kepada Allah bukan suatu jaminan untuk kehidupan yang mudah. Kenyataannya, dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, orang yang tidak berdosa sering menderita dan orang yang tidak bertuhan berada di puncak.

2. Ceritakanlah semuanya kepada Allah Kita dapat bersikap jujur dan terbuka terhadap Allah apabila kita membagi kesakitan, kekecewaan dan kesedihan kita dengan Dia. Dia mendengar dan mengerti, bahkan pada waktu orang lain tidak.

3. Allah telah berjanji Allah telah berjanji untuk menolong umat kepunyaan-Nya. Dia mengasihi dan setia kepada perjanjian-Nya yang istimewa dengan umat-Nya.

4. Doa akan dijawab Walaupun kelihatannya Allah tidak menjawab doa-doa kita, Dia adil dan pada suatu ketika Dia akan menghakimi orang yang jahat dan menunjukkan bahwa mereka yang percaya kepada-Nya akan dibenarkan.

5. Kesempatan yang Allah berikan Saat-saat sukar menjadi saat-saat untuk bergantung dan membuktikan kasih Allah secara baru dan lebih mendalam. Apabila segalanya berjalan lancar, kita cenderung untuk bergantung kepada kemampuan kita sendiri.

6. Memuji Allah pada waktu berada dalam kesusahan Dengan mengetahui siapa Allah, mereka yang percaya kepada-Nya dapat memuji Dia bahkan pada saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun kita dapat berubah, tetapi Dia tak pernah berubah.

Tema-tema Kunci

1. Doa yang tidak dijawab Satu masalah yang sering timbul dalam mazmur-mazmur ini ialah kenyataannya bahwa Allah tampaknya tidak selalu mendengar atau menjawab doa-doa kita. Pada saat-saat seperti ini mungkin kita tergoda untuk meragukan kuasa atau kasih-Nya. Carilah ayat-ayat berikut dan lihatlah apa yang dilakukan oleh para pemazmur: Maz 10:1-18; 13:1-6; 22:1-5; 42:1-11; 73:1-20; 77:1-20.

2. Hidup ini singkat Pada waktu mengalami kesusahan, terutama pada waktu kehidupan mereka terancam, para pemazmur mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini tidaklah lama. walaupun kita sudah diberi petunjuk lebih jelas daripada mereka bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah segalanya, kita diingatkan untuk mempergunakan kesempatan yang ada selagi kita masih bisa. Lihat Maz 39:4-6,12,13; 88:3-12; 90:3-12; 102:3-11, 23-28.

3. Penghiburan di dalam Allah Dalam dunia yang selalu berubah ini, dengan teman-teman yang selalu berganti dan keadaan yang menakutkan, mazmur-mazmur ini berulangkali mengingatkan kita bahwa Allah selalu sama. Kita dapat berlari dan berlindung pada-Nya pada waktu kita merasa terancam atau kesepian atau putus asa. Lihat Maz 17:15; 38:9; 39:7; 73:21-28; 94:18,19.

MAZMUR (3)

Tentang kesaksian, hidup tak bercela dan raja

KEHIDUPAN YANG BAIK
Dalam mazmur kita berulang kali diingatkan tentang hak istimewa menjadi milik Allah dan hidup untuk Dia. Kadangkala peringatan itu dalam bentuk kesaksian, yaitu ketika pemazmur menyaksikan kebaikan Allah dan ingin membagikannya kepada orang lain. Dalam mazmur lain kita diajar tentang bagaimana menjalani kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan Allah. Di sini pemazmur memakai kebijaksanaan praktis yang telah dihimpunnya untuk mengajar orang lain tentang jalan-jalan Allah.

JUDUL MAZMUR
Banyak mazmur berjudul seperti "Mazmur Daud", atau "untuk pemimpin biduan". Hal ini dapat memberikan kepada kita petunjuk tentang kapan dan mengapa mazmur-mazmur itu ditulis. Lebih dari tujuh puluh mazmur dianggap berasal dari Daud; beberapa di antaranya berhubungan dengan kejadian yang dialaminya. Ini mungkin berarti bahwa Daud menulis semua itu, walaupun kata-kata itu mungkin berarti "untuk Daud" atau bahkan "untuk raja"; karena raja berasal dari keluarga Daud. Selebihnya mungkin merupakan bagian dari berbagai kumpulan mazmur yang dinyanyikan oleh paduan suara Bait Allah.

RAJA DAN BANGSA
Pembagian kita tentang mazmur mengenai raja agak kurang tepat, karena sebagian besar mazmur lainnya juga berasal dari raja. Sebenarnya, karena raja mewakili bangsanya, ia sering berbicara untuk seluruh rakyatnya dan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Allah membuat suatu perjanjian istimewa dengan Daud dan keturunannya (lihat 2Sa 7:1-29). Mereka memerintah rakyat atas nama-Nya. Mereka diperintahkan untuk mengasihi dan berlaku adil, sementara itu Allah sendiri berjanji akan mendampingi mereka dalam pergumulan mereka dan memberkati pemerintahan mereka.

RAJA YANG AKAN DATANG
Seluruh raja Israel, termasuk Daud, gagal untuk hidup sesuai dengan standar yang diminta. Beberapa raja lebih baik daripada yang lain; beberapa dengan terang-terangan meninggalkan Allah dan menyembah ilah-ilah lain. Ini merupakan salah satu sebab mengapa Allah pada akhirnya menghukum seluruh bangsa dengan mengusir mereka dari negeri mereka sendiri. Walau demikian, melalui hal itu pengharapan mulai timbul; bahwa pada suatu hari seorang Raja yang dicita-citakan akan datang. Oleh karena raja-raja diurapi dengan "minyak", Raja yang akan datang ini dikenal sebagai "yang diurapi" (dalam bahasa Ibrani, "Mesias"; dan dalam bahasa Yunani, "Kristus"). Pada masa Perjanjian Baru, ketika negeri Israel diduduki oleh bangsa Romawi, rakyat sangat merindukan kedatangan-Nya. Oleh karena itulah mereka menyambut Yesus sebagai "Anak Daud" (Mat 21:9). Jelas bahwa Yesus menjadi Raja dengan cara yang berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Setelah kebangkitan-Nya, para pengikut Yesus mulai melihat bahwa banyak dari mazmur mengenai raja ditujukan kepada Dia, dan bahwa khususnya pada waktu kedatangan-Nya kembali, Dia akan menggenapi semua gambaran yang ideal sebagai Raja Allah.

Pesan

1. Kehidupan yang baik
Orang benar yang sejati menjalani kehidupan yang baik, sebab ia tahu bahwa Allah baik, dan bahwa Allah menghendaki tingkah laku seperti itu Maz 15:2-5; 19:14; 101:2-6. Ia sungguh-sungguh bertekad untuk patuh pada perintah Allah. Takut kepada Tuhan, perasaan bahwa kehidupannya tidak terlepas dari pandangan Allah mengendalikan segala tindak-tanduknya Maz 1:2; 19:1-11; 37:31; 112:1; 119:1-176; 128:1. Ia juga tahu bahwa Allah akan menghakimi segala tindakan orang, laki-laki maupun perempuan Maz 1:5; 50:6; 82:1,8. Hidup tanpa cela berarti bertekad untuk menghindar dari segala yang jahat. Juga berarti tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Sebaliknya, orang yang saleh mencari sahabat di antara mereka yang menempatkan Allah di atas segalanya Maz 1:1; 26:4,5; 37:8,27; 10:3-8.

2. Kesaksian
Fakta bahwa Allah itu baik dan setia dirasakan sebagai pengalaman pribadi oleh orang yang percaya kepada-Nya. Manakala mereka datang kepada-Nya pada waktu mengalami kesesakan, Dia mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Ini membangkitkan pujian dan rasa syukur Maz 30:1,4; 34:1-3; 40:1-2; 103:1-3; 107:1-43; 118:1-4. Ketika Allah menjawab doa seperti ini, hal itu mendorong kita untuk menceritakan kepada orang lain apa yang telah dilakukan-Nya, sehingga mereka juga dapat membuktikan kasih-Nya Maz 9:1,11; 40:9-10; 66:16-19; 107:2-3. Lebih dari itu, hal ini membuat pemazmur memperbarui ketaatannya dan berharap bahwa Allah akan menjawab doa-doa mereka yang lain. Kesaksian menjadi permohonan. Maz 40:6-8; 116:12-19; 27:7-12; 40:11-17; 126:4- 5.

3. Raja
Hal yang istimewa mengenai raja Israel ialah bahwa sebagai keturunan Daud, Allah sendiri yang mengangkatnya untuk memangku jabatan tersebut. Baik rakyat maupun raja percaya kepada janji Allah bahwa keluarga Daud akan memerintah untuk selamanya. Oleh sebab itu, raja dianggap sebagai anak angkat Allah Maz 2:1-11; 18:50; 72:17; 89:1-4,19-37; 132:1-5,10-12,17,18. Penting sekali bahwa raja tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya. Tugasnya ialah untuk memerintah umat Allah dengan adil dan bijaksana, di samping memimpin mereka untuk berperang melawan musuh-musuh mereka. Maz 18:20-26; 45:7; 72:1-4,7,12-14; 89:14,30-32. Raja yang harus memenuhi kewajiban-kewajiban ini tidak perlu takut. Allah berjanji untuk berperang atas namanya, memberikan masa pemerintahan yang panjang, dan memberkati segala yang dilakukannya. Allah membuat raja yang setia menjadi besar sebaliknya kebesaran dan kemasyhuran raja membawa kemuliaan bagi Allah. Maz 2:4-9; 18:1-50; 21:1-13; 110:1,2,5-7.

Penerapan

1. Raja pilihan Allah memerintah
Gambaran ideal mengenai seorang raja dalam mazmur-mazmur ini, yang tidak pernah digenapi dalam sejarah umat Israel, mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena Dia adalah Putra Allah, yang telah bangkit dari kematian dan duduk di sebelah kanan Allah, Dia memenuhi syarat sebagai Raja yang akan memerintah untuk selamanya dan yang kerajaan-Nya meliputi seluruh dunia. Dia sudah bertakhta di surga, tetapi pada suatu hari Dia akan kembali dengan kemuliaan untuk membangun pemerintahan yang benar di atas bumi ini. Pada hari itu semua gambaran tentang kemuliaan Raja akan menjadi nyata dan benar.

2. Allah menghendaki ketaatan
Jika anak Allah berkuasa, maka kita harus taat kepada pemerintahan-Nya di sini dan sekarang ini. Ini berarti kita harus menanggapi firman Allah dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dapat juga berarti bahwa kita harus mengurangi beberapa kegiatan yang sedang kita lakukan. Jelaslah ini berarti menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah bagi kita. Namun demikian, oleh karena kita tahu tentang kebaikan Allah kepada mereka yang menghormati Dia, maka ketaatan bukan menjadi kewajiban yang berat tetapi malah merupakan suatu kegembiraan dan sukacita.

3. Allah adalah perlindungan kita Bila kita menaati Allah, kita juga akan mengalami kuasa-Nya di dalam hidup kita. Kita akan belajar untuk berlindung kepada-Nya pada masa-masa sulit dan bahaya. Kita akan mengalami bahwa Dia dapat menjawab doa-doa kita dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kebenaran ini patut diceritakan agar orang lain dapat mengenal Allah dalam hal yang sama pula. Usul yang diberikan secara pribadi adalah kesaksian yang paling berpengaruh.

Tema-tema Kunci

1. Berkat Allah
Banyak yang dapat kita baca dalam mazmur mengenai apa yang dapat Allah lakukan bagi orang percaya kepada-Nya. Dia memberikan kepada mereka perlindungan, kemenangan, pembenaran, pimpinan, sukacita, kehidupan, kekuatan, dan pengampunan. Lihatlah bagaimana tema-tema di atas terkandung dalam kumpulan ayat-ayat berikut: Maz 1:3; 9:3,4,9,10; 16:7,8; 18:16-18,29-36,50; 27:11; 32:1-5; 34:4-10,15-22; 37:3-6,23-26; 46:1-11; 52:8,9; 66:5-12; 91:1-16; 103:1-5,8-18; 112:1-10; 118:5-7; 128:1-6; 144:1,2.

2. Pemerintahan raja bersifat universal
Raja pilihan Allah akan memerintah atas seluruh ciptaan-Nya (Maz 2:8-11; 72:8-11,17; 89:27). Hal ini akan menjadi kenyataan pada saat Kristus datang kembali, tetapi apa hubungannya dengan pemberitaan kabar baik ke seluruh dunia sekarang ini?

3. Janji dan penggenapan
Pada waktu para penulis Perjanjian Baru ingin menggambarkan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka sering memakai Kitab Mazmur. Hal ini mungkin karena Yesus sendiri sudah mengarahkannya ke situ. Lihat Mazmur 2 dalam Kis 4:25,26; 13:33; Ibr 1:5; 5:5; Wah 2:26,27; 19:15. Maz 18:49 dalam Rom 15:9. Maz 45:6,7 dalam Ibr 1:8,9. Maz 89 dalam Kis 2:30; Wah 1:5. Maz 110 dalam Mar 12:36; 14:62; 16:19; Kis 2:34,35; 1Ko 15:25; Efe 1:20-22; Kol 3:1; Ibr 1:3,13; 5:6; 8:1; 10:12,13; 12:2. Maz 132 dalam Kis 2:30.

Garis Besar Intisari: Mazmur (Pendahuluan Kitab) [1] MAZMUR PUJI-PUJIAN DAN UPACARA SYUKUR Maz 8Apakah manusia itu? Maz 24 Raja kemuliaan Maz 29Beri kepada Allah hak-Nya! Maz 33Alla

[1] MAZMUR PUJI-PUJIAN DAN UPACARA SYUKUR

Maz 8Apakah manusia itu?
Maz 24 Raja kemuliaan
Maz 29Beri kepada Allah hak-Nya!
Maz 33Allah di atas segalanya
Maz 46Tempat perlindungan dan kekuatan kita
Maz 47Nyanyikanlah pujian bagi Allah kita
Maz 48Allah dan kota-Nya
Maz 65Ucapan syukur atas panen
Maz 67Allah kita telah memberkati kita
Maz 68Kemurahan dan kemuliaan
Maz 75Allah berkuasa
Maz 76Allah yang ditakuti
Maz 81Belajar dari apa yang telah dilakukan Allah
Maz 87Sion, kota Allah kita
Maz 93Tuhan di tempat yang tinggi itu berkuasa
Maz 95Marilah kita menyembah dan bersujud
Maz 96Hakim segera datang!
Maz 97Allah mengasihi milik kepunyaan-Nya
Maz 98Bersorak-sorailah dengan penuh kegembiraan kepada Tuhan
Maz 99Tuhan memerintah
Maz 100Tuhan itu baik
Maz 104Allah yang menciptakan semua
Maz 105Allah membebaskan umat-Nya
Maz 108(Maz 57; Maz 60) Dialah yang memberi kemenangan
Maz 111Pekerjaan Allah luar biasa
Maz 113Siapakah yang menyamai Tuhan Allah kita?
Maz 114Ketika laut berhenti mengalir
Maz 115Allah kita melakukan apa yang dikehendaki-Nya
Maz 117Pujilah Dia, hai setiap orang
Maz 122Kota suci
Maz 133Ketika semua orang diikat dalam kasih persaudaraan
Maz 134Datang, pujilah Tuhan
Maz 135Tuhan kita di atas segala ilah-ilah lain
Maz 136Kasih-Nya bertahan sepanjang masa
Maz 145Setia kepada semua yang dijanjikan-Nya
Maz 146Berbahagialah mempunyai Allah seperti Dia!
Maz 147Ia menyembuhkan hati yang luka
Maz 148Nama-Nya saja ditinggikan
Maz 149Allah berkenan pada umat-Nya
Maz 150Biarlah segala sesuatu memuji Tuhan!

[1] MAZMUR PADA SAAT MENDERITA KESUSAHAN

Maz 3Allahlah yang aku perlukan
Maz 4Percayalah kepada-Nya
Maz 5Pimpin aku, ya Tuhan
Maz 6Aku letih lesu
Maz 7Allah itu adil
Maz 10Mengapa si jahat hidup makmur?
Maz 11Allah tahu apa yang terjadi
Maz 12Allah berjanji untuk menolong
Maz 13Aku percaya akan kasih-Mu
Maz 14(Maz 53) semua orang seakan-akan tidak bertuhan
Maz 17Tuhan, tunjukanlah bahwa aku berada di pihak yang benar
Maz 22Mengapa Allah meninggalkanku?
Maz 25Tuhan itu baik dan benar
Maz 28Allah telah mendengar doa-doaku
Maz 31Waktuku berada di tangan-Mu
Maz 35Bertindaklah terhadap musuh-musuhku, ya Tuhan
Maz 38Tuhan, aku sakit dan berdosa
Maz 39Aku tidak selamanya berada di sini
Maz 42Mengapa jiwaku tertekan?
Maz 43Aku akan memuji Allah kembali!
Maz 44Mengapa Engkau tidak mendengar kami, ya Tuhan?
Maz 51Kasihanilah aku!
Maz 54Allah adalah penolongku
Maz 55Sahabatku berbalik melawan aku
Maz 56Aku percaya kepada Allah
Maz 57Dalam naungan sayap-Nya
Maz 58Manusia jahat; Allah adil
Maz 59Allah adalah kekuatanku
Maz 60Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu
Maz 61Batu karang yang lebih tinggi
Maz 62Jiwaku menemukan ketenangan
Maz 64Allah akan mengadili yang jahat
Maz 69Selamatkanlah aku -- aku hampir tenggelam!
Maz 71Allah akan menyertai aku sampai pada akhirnya
Maz 73Mengapa orang tak berdosa menderita?
Maz 74Mengapa Engkau meninggalkan kami?
Maz 77Telah lupakah Allah?
Maz 79Keluh kesah narapidana
Maz 80Pulihkan bangsa-Mu, ya Tuhan
Maz 83Musuh-musuh kami adalah musuh-musuhmu
Maz 85Segarkan kami kembali
Maz 86Ajar kami jalan-Mu
Maz 88Selamatkanlah kami dari kematian
Maz 90Hanya tujuh puluh tahun
Maz 94Allah Yang Maha Tahu
Maz 102Aku berubah; Dia tak pernah berubah
Maz 109Menangani pemfitnah
Maz 120Aku mendambakan damai
Maz 123Kami bergantung pada-Mu, ya Tuhan
Maz 129Kita telah cukup menderita
Maz 130Keluar dari kesesakan
Maz 137Bagaimana kami dapat bernyanyi?
Maz 140Engkau adalah Allahku
Maz 141Pimpinlah aku di jalan yang benar
Maz 142Bebaskan aku dari penjara
Maz 143Kasih yang tak kunjung padam setiap pagi

[1] MENGENAI KEHIDUPAN YANG BAIK

Maz 1Hamba Allah
Maz 15Menuju kebahagiaan
Maz 19Hukum Allah dan kehidupanku
Maz 26Adil
Maz 36Takut dan kasih pada Allah
Maz 37Bergantung pada Allah dan melakukan yang baik
Maz 49Hanya satu kehidupan
Maz 50Kehidupan yang benar; penyembahan yang benar
Maz 52Orang jahat tak berumur panjang
Maz 82Hakim yang adil
Maz 101Membela yang benar
Maz 112Allah memberi kemakmuran kepada umat kepunyaan-Nya
Maz 119Hukum Allah adalah segala-galanya
Maz 125Aman dalam pemeliharaan Allah
Maz 127Allah harus membangun
Maz 128Rumah tangga yang saleh

[2] TENTANG KESAKSIAN

Maz 9Tuhan memerintah selamanya
Maz 16Hanya Allah yang kuperlukan
Maz 23Aku tidak akan kekurangan apa pun
Maz 27Cahaya dan keselamatanku
Maz 30Dia menyelamatkanku dari kematian
Maz 32Sukacita pengampunan
Maz 34Rasakan dan buktikan
Maz 40(Maz 70) Aku ingin kehendak-Mu, Tuhan
Maz 41Engkau mengalahkan musuh-musuhku
Maz 46Tempat perlindungan dan kekuatan kita
Maz 63Kasih-Mu lebih besar dari hidup
Maz 66Allah selalu menjaga kita
Maz 78Kebaikan Allah; kejahatan kita
Maz 84Rajaku dan Allahku
Maz 91Aku tidak perlu takut
Maz 92Sungguh baik bersyukur kepada Allah
Maz 103Kasih-Nya seperti kasih bapak kepada anaknya
Maz 106Menguji kesabaran Allah
Maz 107Pembebasan, penyembuhan dan keselamatan
Maz 116Allah mendengar doaku
Maz 118Apa yang dilakukan Allah luar biasa
Maz 121Pertolonganku datang dari Tuhan
Maz 124Andaikan Allah tidak menolongku...
Maz 126Menabur dalam air mata; menuai dalam sukacita
Maz 131Tenang dalam pemeliharaan Allah
Maz 138Nama-Mu dan firman-Mu
Maz 139Engkau mengenal aku secara utuh
Maz 144Batu karangku dan tempat perlindunganku

[3] TENTANG RAJA

Maz 2Hari pentahbisan
Maz 18Tuhan beserta Daud
Maz 20Allah memberi kemenangan
Maz 21 Raja bergantung kepada Allah
Maz 45Keelokan raja
Maz 72Kedaulatan yang benar
Maz 89Allah memilih Daud
Maz 110Imam Agung
Maz 132Janji Allah yang teguh
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.68 detik
dipersembahkan oleh YLSA