2 Samuel

2 Samuel 1  2 Samuel 2  2 Samuel 3  2 Samuel 4  2 Samuel 5  2 Samuel 6  2 Samuel 7  2 Samuel 8  2 Samuel 9  2 Samuel 10  2 Samuel 11  2 Samuel 12  2 Samuel 13  2 Samuel 14  2 Samuel 15  2 Samuel 16  2 Samuel 17  2 Samuel 18  2 Samuel 19  2 Samuel 20  2 Samuel 21  2 Samuel 22  2 Samuel 23  2 Samuel 24 


TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA