TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 15:1-10

15:1 <0639> Pa <05927> hley <06089> bue <01697> rbdw <02534> hmx <07725> bysy <07390> Kr <04617> hnem(15:1)

15:1 orgh <3709> apollusin kai <2532> fronimouv <5429> apokrisiv <612> de <1161> upopiptousa apostrefei <654> yumon <2372> logov <3056> de <1161> luphrov egeirei <1453> orgav <3709>

15:2 <0200> tlwa <05042> eyby <03684> Mylyok <06310> ypw <01847> ted <03190> byjyt <02450> Mymkx <03956> Nwsl(15:2)

15:2 glwssa <1100> sofwn <4680> kala <2570> epistatai stoma <4750> de <1161> afronwn <878> anaggelei <312> kaka <2556>

15:3 <02896> Mybwjw <07451> Myer <06822> twpu <03068> hwhy <05869> ynye <04725> Mwqm <03605> lkb(15:3)

15:3 en <1722> panti <3956> topw <5117> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> skopeuousin kakouv <2556> te <5037> kai <2532> agayouv <18>

15:4 <07307> xwrb <07667> rbs <0> hb <05558> Plow <02416> Myyx <06086> Ue <03956> Nwsl <04832> aprm(15:4)

15:4 iasiv <2392> glwsshv <1100> dendron <1186> zwhv <2222> o <3588> de <1161> sunthrwn <4933> authn <846> plhsyhsetai pneumatov <4151>

15:5 <06191> Mrey <08433> txkwt <08104> rmsw <01> wyba <04148> rowm <05006> Uany <0191> lywa(15:5)

15:5 afrwn <878> mukthrizei <3456> paideian <3809> patrov <3962> o <3588> de <1161> fulasswn <5442> entolav <1785> panourgoterov <3835>

15:6 <05916> trken <07563> esr <08393> tawbtbw <07227> br <02633> Nox <06662> qydu <01004> tyb(15:6)

15:6 en <1722> pleonazoush <4121> dikaiosunh <1343> iscuv <2479> pollh <4183> oi <3588> de <1161> asebeiv <765> olorrizoi ek <1537> ghv <1065> olountai oikoiv <3624> dikaiwn <1342> iscuv <2479> pollh <4183> karpoi <2590> de <1161> asebwn <765> apolountai

15:7 <03651> Nk <03808> al <03684> Mylyok <03820> blw <01847> ted <02219> wrzy <02450> Mymkx <08193> ytpv(15:7)

15:7 ceilh <5491> sofwn <4680> dedetai <1210> aisyhsei <144> kardiai <2588> de <1161> afronwn <878> ouk <3364> asfaleiv <804>

15:8 <07522> wnwur <03477> Myrsy <08605> tlptw <03068> hwhy <08441> tbewt <07563> Myesr <02077> xbz(15:8)

15:8 yusiai <2378> asebwn <765> bdelugma <946> kuriw <2962> eucai <2171> de <1161> kateuyunontwn <2720> dektai <1184> par <3844> autw <846>

15:9 <0157> bhay <06666> hqdu <07291> Pdrmw <07563> esr <01870> Krd <03068> hwhy <08441> tbewt(15:9)

15:9 bdelugma <946> kuriw <2962> odoi <3598> asebouv <765> diwkontav <1377> de <1161> dikaiosunhn <1343> agapa <25>

15:10 <04191> twmy <08433> txkwt <08130> anwv <0734> xra <05800> bzel <07451> er <04148> rowm(15:10)

15:10 paideia <3809> akakou <172> gnwrizetai <1107> upo <5259> twn <3588> pariontwn <3935> oi <3588> de <1161> misountev <3404> elegcouv <1650> teleutwsin <5053> aiscrwv <150>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA