TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 5:1-7

5:1 <08081> Nms <01121> Nb <07161> Nrqb <03039> ydydyl <01961> hyh <03754> Mrk <03754> wmrkl <01730> ydwd <07892> trys <03039> ydydyl <04994> an <07891> hrysa(5:1)

5:1 asw <103> dh <1161> tw <3588> hgaphmenw <25> asma tou <3588> agaphtou <27> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> ampelwn <290> egenhyh <1096> tw <3588> hgaphmenw <25> en <1722> kerati <2768> en <1722> topw <5117> pioni

5:2 <0891> Mysab <06213> veyw <06025> Mybne <06213> twvel <06960> wqyw <0> wb <02672> bux <03342> bqy <01571> Mgw <08432> wkwtb <04026> ldgm <01129> Nbyw <08321> qrv <05193> whejyw <05619> whlqoyw <05823> whqzeyw(5:2)

5:2 kai <2532> fragmon <5418> perieyhka <4060> kai <2532> ecarakwsa kai <2532> efuteusa <5452> ampelon <288> swrhc kai <2532> wkodomhsa <3618> purgon <4444> en <1722> mesw <3319> autou <846> kai <2532> prolhnion wruxa <3736> en <1722> autw <846> kai <2532> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> stafulhn <4718> epoihsen <4160> de <1161> akanyav <173>

5:3 <03754> ymrk <0996> Nybw <0996> ynyb <04994> an <08199> wjps <03063> hdwhy <0376> syaw <03389> Mlswry <03427> bswy <06258> htew(5:3)

5:3 kai <2532> nun <3568> anyrwpov <444> tou <3588> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> ierousalhm <2419> krinate <2919> en <1722> emoi <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> ampelwnov <290> mou <1473>

5:4 <0891> Mysab <06213> veyw <06025> Mybne <06213> twvel <06960> ytywq <04069> ewdm <0> wb <06213> ytyve <03808> alw <03754> ymrkl <05750> dwe <06213> twvel <04100> hm(5:4)

5:4 ti <5100> poihsw <4160> eti <2089> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> epoihsa <4160> autw <846> dioti <1360> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> stafulhn <4718> epoihsen <4160> de <1161> akanyav <173>

5:5 <04823> omrml <01961> hyhw <01447> wrdg <06555> Urp <01197> rebl <01961> hyhw <04881> wtkwvm <05493> roh <03754> ymrkl <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <0853> ta <0853> Mkta <04994> an <03045> heydwa <06258> htew(5:5)

5:5 nun <3568> de <1161> anaggelw <312> umin <4771> ti <5100> poihsw <4160> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> afelw ton <3588> fragmon <5418> autou <846> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> diarpaghn kai <2532> kayelw <2507> ton <3588> toicon <5109> autou <846> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> katapathma

5:6 <04306> rjm <05921> wyle <04305> ryjmhm <06680> hwua <05645> Mybeh <05921> lew <07898> tysw <08068> ryms <05927> hlew <05737> rdey <03808> alw <02168> rmzy <03808> al <01326> htb <07896> whtysaw(5:6)

5:6 kai <2532> anhsw <447> ton <3588> ampelwna <290> mou <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> tmhyh oude <3761> mh <3165> skafh <4626> kai <2532> anabhsetai <305> eiv <1519> auton <846> wv <3739> eiv <1519> cerson akanya <173> kai <2532> taiv <3588> nefelaiv <3507> enteloumai <1781> tou <3588> mh <3165> brexai <1026> eiv <1519> auton <846> ueton <5205>

5:7 o <06818> hqeu <02009> hnhw <06666> hqdul <04939> xpvm <02009> hnhw <04941> jpsml <06960> wqyw <08191> wyewses <05194> ejn <03063> hdwhy <0376> syaw <03478> larvy <01004> tyb <06635> twabu <03068> hwhy <03754> Mrk <03588> yk(5:7)

5:7 o <3588> gar <1063> ampelwn <290> kuriou <2962> sabawy <4519> oikov <3624> tou <3588> israhl <2474> estin <1510> kai <2532> anyrwpov <444> tou <3588> iouda <2448> neofuton <3504> hgaphmenon <25> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> krisin <2920> epoihsen <4160> de <1161> anomian <458> kai <2532> ou <3364> dikaiosunhn <1343> alla <235> kraughn <2906>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA