TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 32:37-41

32:37 <0983> xjbl <03427> Mytbshw <02088> hzh <04725> Mwqmh <0413> la <07725> Mytbshw <01419> lwdg <07110> Puqbw <02534> ytmxbw <0639> ypab <08033> Ms <05080> Mytxdh <0834> rsa <0776> twurah <03605> lkm <06908> Mubqm <02005> ynnh(32:37)

32:37 (39:37) idou <2400> egw <1473> sunagw <4863> autouv <846> ek <1537> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> ou <3739> diespeira <1289> autouv <846> ekei <1563> en <1722> orgh <3709> mou <1473> kai <2532> tw <3588> yumw <2372> mou <1473> kai <2532> paroxusmw megalw <3173> kai <2532> epistreqw <1994> autouv <846> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> touton <3778> kai <2532> kayiw <2523> autouv <846> pepoiyotav <3982>

32:38 <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> hyha <0589> ynaw <05971> Mel <0> yl <01961> wyhw(32:38)

32:38 (39:38) kai <2532> esontai <1510> moi <1473> eiv <1519> laon <2992> kai <2532> egw <1473> esomai <1510> autoiv <846> eiv <1519> yeon <2316>

32:39 <0310> Mhyrxa <01121> Mhynblw <0> Mhl <02896> bwjl <03117> Mymyh <03605> lk <0853> ytwa <03372> haryl <0259> dxa <01870> Krdw <0259> dxa <03820> bl <0> Mhl <05414> yttnw(32:39)

32:39 (39:39) kai <2532> dwsw <1325> autoiv <846> odon <3598> eteran <2087> kai <2532> kardian <2588> eteran <2087> fobhyhnai <5399> me <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> eiv <1519> agayon <18> autoiv <846> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> autwn <846> met <3326> autouv <846>

32:40 <05921> ylem <05493> rwo <01115> ytlbl <03824> Mbblb <05414> Nta <03374> ytary <0853> taw <0853> Mtwa <03190> ybyjyhl <0310> Mhyrxam <07725> bwsa <03808> al <0834> rsa <05769> Mlwe <01285> tyrb <0> Mhl <03772> ytrkw(32:40)

32:40 (39:40) kai <2532> diayhsomai autoiv <846> diayhkhn <1242> aiwnian <166> hn <3739> ou <3364> mh <3165> apostreqw <654> opisyen <3693> autwn <846> kai <2532> ton <3588> fobon <5401> mou <1473> dwsw <1325> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> prov <4314> to <3588> mh <3165> aposthnai autouv <846> ap <575> emou <1473>

32:41 o <05315> yspn <03605> lkbw <03820> ybl <03605> lkb <0571> tmab <02063> tazh <0776> Urab <05193> Mytejnw <0853> Mtwa <02895> byjhl <05921> Mhyle <07797> ytvvw(32:41)

32:41 (39:41) kai <2532> episkeqomai tou <3588> agaywsai autouv <846> kai <2532> futeusw <5452> autouv <846> en <1722> th <3588> gh <1065> tauth <3778> en <1722> pistei <4102> kai <2532> en <1722> pash <3956> kardia <2588> kai <2532> en <1722> pash <3956> quch <5590>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA