TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 13:24-25

13:24 <03068> hwhy <01288> whkrbyw <05288> renh <01431> ldgyw <08123> Nwsms <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Nb <0802> hsah <03205> dltw(13:24)

13:24 kai <2532> eteken <5088> h <3588> gunh <1135> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> samqwn <4546> kai <2532> huloghsen <2127> auton <846> kuriov <2962> kai <2532> huxhyh <837> to <3588> paidarion <3808>

13:25 P <0847> latsa <0996> Nybw <06881> heru <0996> Nyb <01835> Nd <04264> hnxmb <06470> wmepl <03068> hwhy <07307> xwr <02490> lxtw(13:25)

13:25 kai <2532> hrxato <757> pneuma <4151> kuriou <2962> sumporeuesyai <4848> autw <846> en <1722> parembolh dan ana <303> meson <3319> saraa kai <2532> ana <303> meson <3319> esyaol

Hakim-hakim 14:6

14:6 <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <0517> wmalw <01> wybal <05046> dygh <03808> alw <03027> wdyb <0369> Nya <03972> hmwamw <01423> ydgh <08156> eosk <08156> wheosyw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <06743> xlutw(14:6)

14:6 kai <2532> kathuyunen <2720> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> kai <2532> diespasen <1288> auton <846> wsei <5616> diaspasai <1288> erifon <2056> aigwn kai <2532> ouden <3762> hn <1510> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> ouk <3364> aphggeilen tw <3588> patri <3962> autou <846> oude <3761> th <3588> mhtri <3384> a <3739> epoihsen <4160>

Hakim-hakim 14:19

14:19 P <01> whyba <01004> tyb <05927> leyw <0639> wpa <02734> rxyw <02420> hdyxh <05046> ydygml <02487> twpylxh <05414> Ntyw <02488> Mtwuylx <0853> ta <03947> xqyw <0376> sya <07970> Mysls <01992> Mhm <05221> Kyw <0831> Nwlqsa <03381> dryw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <06743> xlutw(14:19)

14:19 kai <2532> kateuyunen <2720> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> askalwna kai <2532> epaisen <3815> ekeiyen <1564> triakonta <5144> andrav <435> kai <2532> elaben <2983> tav <3588> stolav <4749> autwn <846> kai <2532> edwken <1325> toiv <3588> apaggeilasin to <3588> problhma kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> samqwn <4546> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

Hakim-hakim 15:14

15:14 <03027> wydy <05921> lem <0612> wyrwoa <04549> womyw <0784> sab <01197> wreb <0834> rsa <06593> Mytspk <02220> wytwewrz <05921> le <0834> rsa <05688> Mytbeh <01961> hnyyhtw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <06743> xlutw <07125> wtarql <07321> weyrh <06430> Mytslpw <03896> yxl <05704> de <0935> ab <01931> awh(15:14)

15:14 kai <2532> autov <846> hlyen <2064> ewv <2193> siagonov <4600> kai <2532> oi <3588> allofuloi <246> hlalaxan <214> eiv <1519> apanthsin autou <846> kai <2532> edramon <5143> eiv <1519> sunanthsin <4877> autou <846> kai <2532> kathuyunen <2720> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> kai <2532> egenonto <1096> ta <3588> kalwdia ta <3588> en <1722> toiv <3588> braciosin <1023> autou <846> wsei <5616> stippuon hnika <2259> an <302> osfranyh purov <4442> kai <2532> dieluyhsan <1262> oi <3588> desmoi apo <575> twn <3588> bracionwn <1023> autou <846>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA