TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 4:38-44

4:38 <05030> Myaybnh <01121> ynbl <05138> dyzn <01310> lsbw <01419> hlwdgh <05518> ryoh <08239> tps <05288> wrenl <0559> rmayw <06440> wynpl <03427> Mybsy <05030> Myaybnh <01121> ynbw <0776> Urab <07458> berhw <01537> hlglgh <07725> bs <0477> esylaw(4:38)

4:38 kai <2532> elisaie epestreqen <1994> eiv <1519> galgala kai <2532> o <3588> limov <3042> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> profhtwn <4396> ekayhnto <2521> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> eipen elisaie tw <3588> paidariw <3808> autou <846> episthson ton <3588> lebhta ton <3588> megan <3173> kai <2532> eqe eqema toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> profhtwn <4396>

4:39 <03045> wedy <03808> al <03588> yk <05138> dyznh <05518> ryo <0413> la <06398> xlpyw <0935> abyw <0899> wdgb <04393> alm <07704> hdv <06498> teqp <04480> wnmm <03950> jqlyw <07704> hdv <01612> Npg <04672> aumyw <0219> tra <03950> jqll <07704> hdvh <0413> la <0259> dxa <03318> auyw(4:39)

4:39 kai <2532> exhlyen <1831> eiv <1519> eiv <1519> ton <3588> agron <68> sullexai <4816> ariwy kai <2532> euren <2147> ampelon <288> en <1722> tw <3588> agrw <68> kai <2532> sunelexen <4816> ap <575> authv <846> toluphn agrian <66> plhrev <4134> to <3588> imation <2440> autou <846> kai <2532> enebalen <1685> eiv <1519> ton <3588> lebhta tou <3588> eqematov oti <3754> ouk <3364> egnwsan <1097>

4:40 <0398> lkal <03201> wlky <03808> alw <0430> Myhlah <0376> sya <05518> ryob <04194> twm <0559> wrmayw <06817> wqeu <01992> hmhw <05138> dyznhm <0398> Mlkak <01961> yhyw <0398> lwkal <0376> Mysnal <03332> wquyw(4:40)

4:40 kai <2532> enecei <1758> toiv <3588> andrasin <435> fagein <2068> kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> esyiein <2068> autouv <846> ek <1537> tou <3588> eqhmatov kai <2532> idou <2400> anebohsan <310> kai <2532> eipon yanatov <2288> en <1722> tw <3588> lebhti anyrwpe <444> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> fagein <2068>

4:41 o <05518> ryob <07451> er <01697> rbd <01961> hyh <03808> alw <0398> wlkayw <05971> Mel <03332> qu <0559> rmayw <05518> ryoh <0413> la <07993> Klsyw <07058> xmq <03947> wxqw <0559> rmayw(4:41)

4:41 kai <2532> eipen labete <2983> aleuron <224> kai <2532> embalete <1685> eiv <1519> ton <3588> lebhta kai <2532> eipen elisaie prov <4314> giezi to <3588> paidarion <3808> egcei tw <3588> law <2992> kai <2532> esyietwsan <2068> kai <2532> ouk <3364> egenhyh <1096> eti <2089> ekei <1563> rhma <4487> ponhron <4190> en <1722> tw <3588> lebhti

4:42 <0398> wlkayw <05971> Mel <05414> Nt <0559> rmayw <06861> wnlqub <03759> lmrkw <08184> Myrev <03899> Mxl <06242> Myrve <01061> Myrwkb <03899> Mxl <0430> Myhlah <0376> syal <0935> abyw <01190> hsls <0> lebm <0935> ab <0376> syaw(4:42)

4:42 kai <2532> anhr <435> dihlyen <1330> ek <1537> baiysarisa kai <2532> hnegken <5342> prov <4314> ton <3588> anyrwpon <444> tou <3588> yeou <2316> prwtogenhmatwn eikosi <1501> artouv <740> kriyinouv <2916> kai <2532> palayav kai <2532> eipen dote <1325> tw <3588> law <2992> kai <2532> esyietwsan <2068>

4:43 <03498> rtwhw <0398> lka <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk <0398> wlkayw <05971> Mel <05414> Nt <0559> rmayw <0376> sya <03967> ham <06440> ynpl <02088> hz <05414> Nta <04100> hm <08334> wtrsm <0559> rmayw(4:43)

4:43 kai <2532> eipen o <3588> leitourgov <3011> autou <846> ti <5100> dw <1325> touto <3778> enwpion <1799> ekaton <1540> andrwn <435> kai <2532> eipen dov <1325> tw <3588> law <2992> kai <2532> esyietwsan <2068> oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> fagontai <2068> kai <2532> kataleiqousin <2641>

4:44 P <03068> hwhy <01697> rbdk <03498> wrtwyw <0398> wlkayw <06440> Mhynpl <05414> Ntyw(4:44)

4:44 kai <2532> efagon <2068> kai <2532> katelipon <2641> kata <2596> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA