TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 7:6-11

7:6 o <0127> hmdah <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <05971> Mymeh <03605> lkm <05459> hlgo <05971> Mel <0> wl <01961> twyhl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxb <0> Kb <0430> Kyhla <03068> hwhyl <0859> hta <06918> swdq <05971> Me <03588> yk(7:6)

7:6 oti <3754> laov <2992> agiov <40> ei <1510> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> kai <2532> se <4771> proeilato kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> einai <1510> se <4771> autw <846> laon <2992> periousion <4041> para <3844> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> osa <3745> epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065>

7:7 <05971> Mymeh <03605> lkm <04592> jemh <0859> Mta <03588> yk <0> Mkb <0977> rxbyw <0> Mkb <03068> hwhy <02836> qsx <05971> Mymeh <03605> lkm <07230> Mkbrm <03808> al(7:7)

7:7 ouc <3364> oti <3754> poluplhyeite para <3844> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> proeilato kuriov <2962> umav <4771> kai <2532> exelexato umav <4771> umeiv <4771> gar <1063> este <1510> oligostoi para <3844> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

7:8 <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03027> dym <05650> Mydbe <01004> tybm <06299> Kdpyw <02389> hqzx <03027> dyb <0853> Mkta <03068> hwhy <03318> ayuwh <01> Mkytbal <07650> ebsn <0834> rsa <07621> hebsh <0853> ta <08104> wrmsmw <0853> Mkta <03068> hwhy <0160> tbham <03588> yk(7:8)

7:8 alla <235> para <3844> to <3588> agapan <25> kurion <2962> umav <4771> kai <2532> diathrwn <1301> ton <3588> orkon <3727> on <3739> wmosen toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771> exhgagen <1806> kuriov <2962> umav <4771> en <1722> ceiri <5495> krataia <2900> kai <2532> en <1722> bracioni <1023> uqhlw <5308> kai <2532> elutrwsato <3084> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397> ek <1537> ceirov <5495> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125>

7:9 <01755> rwd <0505> Plal <04687> *wytwum {wtwum} <08104> yrmslw <0157> wybhal <02617> doxhw <01285> tyrbh <08104> rms <0539> Nmanh <0410> lah <0430> Myhlah <01931> awh <0430> Kyhla <03068> hwhy <03588> yk <03045> tedyw(7:9)

7:9 kai <2532> gnwsh <1097> oti <3754> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> outov <3778> yeov <2316> yeov <2316> pistov <4103> o <3588> fulasswn <5442> diayhkhn <1242> kai <2532> eleov <1656> toiv <3588> agapwsin <25> auton <846> kai <2532> toiv <3588> fulassousin <5442> tav <3588> entolav <1785> autou <846> eiv <1519> ciliav <5507> geneav <1074>

7:10 <0> wl <07999> Mlsy <06440> wynp <0413> la <08130> wanvl <0309> rxay <03808> al <06> wdybahl <06440> wynp <0413> la <08130> wyanvl <07999> Mlsmw(7:10)

7:10 kai <2532> apodidouv <591> toiv <3588> misousin <3404> kata <2596> proswpon <4383> exoleyreusai autouv <846> kai <2532> ouci <3364> bradunei <1019> toiv <3588> misousin <3404> kata <2596> proswpon <4383> apodwsei <591> autoiv <846>

7:11 P <06213> Mtwvel <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <04941> Myjpsmh <0853> taw <02706> Myqxh <0853> taw <04687> hwumh <0853> ta <08104> trmsw(7:11)

7:11 kai <2532> fulaxh <5442> tav <3588> entolav <1785> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> tauta <3778> osa <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> poiein <4160>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA