TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 7:1-17

TSK Full Life Study Bible

7:1

raja(TB)/baginda(TL) <04428> [the king.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

7:1

Judul : Janji Tuhan kepada Daud

Perikop : 2Sam 7:1-17


Paralel:

1Taw 17:1-15 dengan 2Sam 7:1-17


di rumahnya

2Sam 6:3

semua musuhnya

2Sam 7:11

di sekeliling,

1Taw 22:187:2

Natan(TB/TL) <05416> [Nathan.]

diam .......... diam(TB)/duduk ............. duduk(TL) <03427> [I dwell.]

tabut(TB/TL) <0727> [the ark.]

tenda(TB)/kelambu(TL) <03407> [curtains.]

7:2

nabi Natan:

2Sam 12:1; 1Raj 1:8,22; 1Taw 29:29; 2Taw 9:29 [Semua]

kayu aras,

2Sam 5:11; 1Raj 3:1; 7:1,2,7; 9:1; 2Taw 8:1; Yer 22:14; Hag 1:4 [Semua]

bawah tenda.

Kel 26:1; [Lihat FULL. Kel 26:1]; Mazm 132:3; Kis 7:45-46 [Semua]7:3

sampaikan .... dikandung(TB)/sampaikan(TL) <03212 06213> [Go, do.]

hatimu(TB)/hati(TL) <03824> [all that.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [for the.]

7:3

dikandung hatimu,

1Sam 10:7; [Lihat FULL. 1Sam 10:7]; Mazm 132:1-5 [Semua]7:4

malam(TB/TL) <03915> [that night.]


7:5

hamba-Ku Daud Daud(TB)/hamba-Ku Daud(TL) <05650 01732> [my servant David. Heb. to my servant, to David. Shalt.]

7:5

Masakan engkau

1Raj 8:19; 1Taw 22:8 [Semua]

untuk Kudiami?

1Raj 5:3-5; 1Taw 28:3 [Semua]7:6

diam(TB)/mengeduduki(TL) <03427> [I have not.]

mengembara(TB/TL) <01980> [walked.]

kemah(TB/TL) <0168> [tent.]

7:6

sampai hari

Kis 7:45

dalam kemah

Kel 40:18,34; Yos 18:1 [Semua]

sebagai kediaman.

1Raj 8:167:7

mengembara(TB/TL) <01980> [walked.]

seorang hakim .... suku(TB)/salah ... suku(TL) <07626 0259> [any of the tribes.]

[any of the judges.]

Instead of [shbty,] {shivtey,} "tribes," we should probably read, with Houbigant, Drs. Waterland and A. Clarke, and others, [shpty,] {shophtey,} "judges;" which is the reading in the parallel passage. Indeed there is but one letter of difference between them, and letters which might be easily mistaken for each other; the apex under the upper stroke of the [p,] {pay,} being the only mark to distinguish it from the [b,] {baith.} Compare with ver. 11.

menggembalakan(TB/TL) <07462> [feed.]

7:7

orang Israel,

Ul 23:14

Kuperintahkan menggembalakan

2Sam 5:2; [Lihat FULL. 2Sam 5:2]

bagi-Ku rumah

1Raj 8:27; Yes 66:1 [Semua]

kayu aras?

Im 26:11-12 [Semua]7:8

mengambil ...... menggiring barung(TB)/mengangkat(TL) <03947 05116> [I took thee.]

belakang(TL) <0310> [following. Heb. after. ruler.]

7:8

kambing domba,

1Sam 16:11; [Lihat FULL. 1Sam 16:11]; 1Taw 21:17; Mazm 74:1; Am 7:15 [Semua]

menjadi raja

1Sam 2:7-8; [Lihat FULL. 1Sam 2:7]; [Lihat FULL. 1Sam 2:8]; 1Sam 9:16; [Lihat FULL. 1Sam 9:16]; 1Sam 16:1; [Lihat FULL. 1Sam 16:1]; 2Sam 6:21; [Lihat FULL. 2Sam 6:21] [Semua]

umat-Ku Israel.

Mazm 78:70-72; 2Kor 6:18%& [Semua]7:9

kaujalani(TB)/pergi(TL) <01980> [And I was.]

melenyapkan(TB)/Kutumpas(TL) <03772> [cut off.]

depanmu(TB)/hadapanmu(TL) <06440> [out of thy sight. Heb. from thy face. a great.]

namamu ... nama(TB/TL) <08034> [like unto.]

7:9

yang kaujalani

1Sam 18:14; [Lihat FULL. 1Sam 18:14]; 2Sam 5:10 [Semua]

seperti nama

Mazm 18:38-43 [Semua]

di bumi.

Kel 11:3; [Lihat FULL. Kel 11:3]7:10

menanamkannya ..... diam ... duduklah(TB)/Kutetapkan(TL) <05193 07931> [plant them.]

orang-orang(TB)/bangsa(TL) <01121> [neither.]

dahulu(TB/TL) <07223> [as beforetime.]

7:10

dan menanamkannya,

Kel 15:17; [Lihat FULL. Kel 15:17]; Yes 5:1-7 [Semua]

lagi dikejutkan

2Raj 21:8; 2Taw 33:8 [Semua]

orang-orang lalim

Mazm 89:23-24 [Semua]

seperti dahulu,

Mazm 147:14; Yes 54:14; 60:18 [Semua]7:11

hari(TL) <03117> [since.]

mengaruniakan(TB)/kesenangan(TL) <05117> [have caused.]

memberikan(TB)/mengekalkan ... kelak(TL) <06213> [he will make.]

7:11

mengangkat hakim-hakim

Hak 2:16; [Lihat FULL. Hak 2:16]; 1Sam 12:9-11 [Semua]

semua musuhmu

2Sam 7:1

Juga diberitahukan

1Raj 2:24

akan memberikan

1Sam 25:28; Mazm 89:36-38; Mat 1:1; [Lihat FULL. Mat 1:1]; Luk 1:32-33; Kis 13:22-23; 2Tim 2:8 [Semua]

keturunan

Kel 1:21; [Lihat FULL. Kel 1:21]; Yes 7:2 [Semua]7:12

umurmu(TB)/harimu(TL) <03117> [And when.]

mendapat perhentian(TB)/mangkat(TL) <07901> [sleep.]

membangkitkan(TB/TL) <06965> [I will set.]

7:12

mendapat perhentian

Kej 15:15; [Lihat FULL. Kej 15:15]; 1Raj 2:1; Kis 13:36 [Semua]

anak kandungmu,

1Raj 8:20; Mazm 132:11-12; Yer 30:21; 33:15 [Semua]

mengokohkan kerajaannya.

2Taw 23:3


Catatan Frasa: AKU AKAN MENGOKOHKAN KERAJAANNYA.


7:13

mendirikan(TB)/membangunkan(TL) <01129> [He shall.]

mengokohkan(TB)/menetapkan(TL) <03559> [I will stablish.]

7:13

mendirikan rumah

Ul 12:5; [Lihat FULL. Ul 12:5]; 1Raj 6:12 [Semua]

bagi nama-Ku

Ul 16:11; 1Raj 5:5; 8:19,29; 2Raj 21:4,7 [Semua]

untuk selama-lamanya.

2Sam 7:16; Kej 9:16; [Lihat FULL. Kej 9:16]; 2Sam 22:51; 1Raj 2:4,45; 1Taw 22:10; 28:6; 2Taw 6:16; 7:18; 13:5; 21:7; Mazm 89:4-5,30,36-38; Ams 25:5; Yes 9:6; 16:5; Yer 17:25; 33:17,21; Dan 7:27 [Semua]7:14

Bapanya(TB)/bapa(TL) <01> [I will be.]

kesalahan(TB)/bersalah(TL) <05753> [If he.]

Bapanya .............. menghukum(TB)/bapa ............. menyiksakan(TL) <01 03198> [I will.]

7:14

menjadi anak-Ku.

Mazm 2:7; 89:27; Yer 3:19; Mat 3:17; [Lihat FULL. Mat 3:17]; Yoh 1:49; 2Kor 6:18%&; Ibr 1:5%&; Wahy 21:7 [Semua]

menghukum dia

Ul 8:5; [Lihat FULL. Ul 8:5]; 1Raj 11:34; 1Taw 22:10; Ibr 12:7 [Semua]

dengan rotan

Mazm 89:31-34; Ams 13:24 [Semua]7:15

setia-Ku(TB)/keridlaan-Ku(TL) <02617> [But my.]

hilang ...... Kuhilangkan ....... Kujauhkan(TB)/undur ...... Kuundurkan ........ Kulakukan(TL) <05493> [as I took.]

7:15

dari padanya,

2Sam 7:25; 1Raj 2:4; 6:12; 8:25; 9:5; 11:13,32; 2Raj 19:34; 2Taw 6:16; 7:18; 21:7; Mazm 89:25,34; Yer 33:17 [Semua]

pada Saul,

1Sam 13:13; [Lihat FULL. 1Sam 13:13]; 1Sam 15:28; [Lihat FULL. 1Sam 15:28]; 1Sam 16:14 [Semua]7:16

7:16

dan kerajaanmu

Mazm 89:37-38; Luk 1:33; [Lihat FULL. Luk 1:33] [Semua]

akan kokoh

Mazm 9:8; 93:2; 103:19 [Semua]

untuk selama-lamanya

2Sam 7:13; [Lihat FULL. 2Sam 7:13]


Catatan Frasa: TAKHTAMU AKAN KOKOH UNTUK SELAMA-LAMANYA.


7:17TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA