Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 30:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 30:11

Sebab Aku menyertai engkau, b  demikianlah firman TUHAN, untuk menyelamatkan engkau: segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuserahkan akan Kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan Kuhabiskan. c  Aku akan menghajar d  engkau menurut hukum, tetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. e 

AYT (2018)

‘Sebab Aku menyertaimu,’ firman TUHAN, ‘untuk menyelamatkanmu. Aku akan menghabisi semua bangsa tempat Aku mencerai-beraikanmu, tetapi Aku tidak akan menghabisi kamu sampai habis. Aku akan menghajarmu dengan ukuran yang adil, dan Aku tidak akan meninggalkanmu tanpa hukuman sama sekali.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 30:11

Karena Aku adalah menyertai akan dikau, demikianlah firman Tuhan, hendak menebus engkau, karena sesungguhnya Aku kelak berbuat suatu keputusan dengan segala orang kafir kepadanya Aku sudah menghamburkan dikau, tetapi dengan dikau tiada Kuperbuat keputusan, melainkan Aku akan menyiksakan dikau dengan kadarnya dan tiada membilang akan dikau suci dari pada salah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 30:11

Aku akan datang dan kamu akan Kuselamatkan. Bangsa-bangsa, tempat kamu Kuceraiberaikan semuanya akan Kubinasakan, tapi kamu tidak Kuperlakukan demikian. Memang kamu tidak akan luput dari hukuman tetapi hukuman-Ku kepadamu adalah adil sesuai dengan ketentuan. Aku, TUHAN, telah berbicara."

MILT (2008)

Sebab Aku ada beserta engkau," firman TUHAN YAHWEH 03068, "untuk menyelamatkan engkau. Karena Aku akan melakukan penghancuran penuh atas segala bangsa tempat Aku telah menyerakkan engkau ke sana, tetapi Aku tidak akan melakukan penghancuran penuh atas engkau. Namun Aku akan menghajar engkau dengan adil, dan Aku sama sekali tidak akan memandang engkau tanpa salah."

Shellabear 2011 (2011)

Sungguh, Aku menyertai engkau, demikianlah firman ALLAH, untuk menyelamatkan engkau. Aku akan menghabisi segala bangsa tempat Aku mencerai-beraikan engkau, tetapi Aku tidak akan menghabisi engkau. Meski demikian, Aku akan menghukum engkau dengan adil, dan tidak akan begitu saja membebaskan engkau dari hukuman.

AVB (2015)

Sungguh, Aku menyertai engkau,’ demikianlah firman TUHAN, ‘untuk menyelamatkan engkau. Aku akan memusnahkan segala bangsa tempat Aku mencerai-beraikan engkau, tetapi Aku tidak akan membinasakan engkau sama sekali. Meski demikian, Aku akan menghukum engkau dengan adil, dan tidak akan begitu sahaja membebaskan engkau daripada hukuman.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 30:11

Sebab
<03588>
Aku
<0589>
menyertai
<0854>
engkau, demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, untuk menyelamatkan
<03467>
engkau: segala
<03605>
bangsa
<01471>
yang ke antaranya
<08033> <0834>
engkau Kuserahkan
<06327>
akan Kuhabiskan
<03617> <06213>
, tetapi
<0389>
engkau ini tidak
<03808>
akan Kuhabiskan
<03617> <06213>
. Aku akan menghajar
<03256>
engkau menurut hukum
<04941>
, tetapi Aku sama sekali
<05352> <00> <05352> <00>
tidak
<03808>
memandang
<00> <05352> <00> <00> <05352> <00>
engkau tak bersalah
<00> <05352> <00> <05352>
.

[<03588> <0854>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 30:11

Karena
<03588>
Aku adalah menyertai
<0854>
akan dikau
<0589>
, demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<03068>
, hendak menebus
<03467>
engkau, karena
<03588>
sesungguhnya Aku kelak berbuat
<06213>
suatu keputusan
<03617>
dengan segala
<03605>
orang kafir
<01471>
kepadanya
<08033> <0834>
Aku sudah menghamburkan
<06327>
dikau, tetapi
<0389>
dengan
<0854>
dikau tiada
<03808>
Kuperbuat
<06213>
keputusan
<03617>
, melainkan Aku akan menyiksakan
<03256>
dikau dengan kadarnya
<04941>
dan tiada
<03808>
membilang
<05352>
akan dikau suci
<05352>
dari pada salah.
AYT ITL
‘Sebab
<03588>
Aku
<0589>
menyertaimu
<0854>
,’ firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, ‘untuk menyelamatkanmu
<03467>
. Aku akan menghabisi
<06213> <03617>
semua
<03605>
bangsa
<01471>
tempat
<0834>
Aku mencerai-beraikanmu
<06327>
, tetapi
<0389>
Aku tidak
<03808>
akan menghabisi
<06213> <03617>
kamu sampai habis. Aku akan menghajarmu
<03256>
dengan ukuran yang adil
<04941>
, dan Aku tidak
<03808>
akan meninggalkanmu tanpa hukuman
<05352> <05352>
sama sekali.’”

[<08033> <0854> <00>]
AVB ITL
Sungguh
<03588>
, Aku
<0589>
menyertai
<0854>
engkau,’ demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, ‘untuk menyelamatkan
<03467>
engkau. Aku akan memusnahkan
<06213> <03617>
segala
<03605>
bangsa
<01471>
tempat
<08033>
Aku mencerai-beraikan
<06327>
engkau
<0854>
, tetapi
<0389>
Aku tidak
<03808>
akan membinasakan
<06213> <03617>
engkau sama sekali. Meski demikian, Aku akan menghukum
<03256>
engkau dengan adil
<04941>
, dan tidak
<03808>
akan begitu sahaja membebaskan
<05352> <0> <05352> <0>
engkau daripada hukuman
<0> <05352> <0> <05352>
.’

[<0834> <00>]
HEBREW
P
Kqna
<05352>
al
<03808>
hqnw
<05352>
jpsml
<04941>
Kytroyw
<03256>
hlk
<03617>
hvea
<06213>
al
<03808>
Kta
<0854>
Ka
<0389>
Ms
<08033>
Kytwuph
<06327>
rsa
<0834>
Mywgh
<01471>
lkb
<03605>
hlk
<03617>
hvea
<06213>
yk
<03588>
Keyswhl
<03467>
hwhy
<03068>
Man
<05002>
yna
<0589>
Kta
<0854>
yk (30:11)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 30:11

Sebab Aku menyertai engkau, b  demikianlah firman TUHAN, untuk menyelamatkan engkau: segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuserahkan akan Kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan Kuhabiskan. c  Aku akan menghajar d  engkau menurut hukum, tetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. e 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 30:11

Sebab Aku menyertai engkau, demikianlah firman 1  TUHAN, untuk menyelamatkan engkau: segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuserahkan 2  akan Kuhabiskan 2 , tetapi engkau ini tidak akan Kuhabiskan. Aku akan menghajar 3  engkau menurut hukum, tetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah.

Catatan Full Life

Yer 30:1--35:3 1

Nas : Yer 30:1-33:26

Pasal Yer 30:1-33:26 berisi nubuat-nubuat Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan penebusan baik Israel (kerajaan utara) maupun Yehuda (kerajaan selatan). Nubuat-nubuat Yeremia mencakup pemulihan orang Yahudi dari Babel yang akan terjadi pada waktu dekat dan berbagai peristiwa yang jauh di depan yang berkaitan dengan Mesias pada akhir zaman, saat Kristus akan memerintah atas umat-Nya. Yeremia meyakinkan para buangan Yahudi yang menghadapi masa depan yang rupanya tanpa harapan bahwa umat pilihan Allah tidak akan musnah; suatu sisa akan tetap ada dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendak-Nya bagi dunia.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA