TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 24

24:1 <0> hb <03427> ybsyw <08398> lbt <04393> hawlmw <0776> Urah <03068> hwhyl <04210> rwmzm <01732> dwdl(24:1)

24:1 (23:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid thv <3588> miav <1519> sabbatwn <4521> tou <3588> kuriou <2962> h <3588> gh <1065> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846> h <3588> oikoumenh <3611> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev en <1722> auth <846>

24:2 <03559> hnnwky <05104> twrhn <05921> lew <03245> hdoy <03220> Mymy <05921> le <01931> awh <03588> yk(24:2)

24:2 (23:2) autov <846> epi <1909> yalasswn <2281> eyemeliwsen <2311> authn <846> kai <2532> epi <1909> potamwn <4215> htoimasen <2090> authn <846>

24:3 <06944> wsdq <04725> Mwqmb <06965> Mwqy <04310> ymw <03068> hwhy <02022> rhb <05927> hley <04310> ym(24:3)

24:3 (23:3) tiv <5100> anabhsetai <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> tiv <5100> sthsetai <2476> en <1722> topw <5117> agiw <40> autou <846>

24:4 <04820> hmrml <07650> ebsn <03808> alw <05315> yspn <07723> awsl <05375> avn <03808> al <0834> rsa <03824> bbl <01249> rbw <03709> Mypk <05355> yqn(24:4)

24:4 (23:4) aywov <121> cersin <5495> kai <2532> kayarov <2513> th <3588> kardia <2588> ov <3739> ouk <3364> elaben <2983> epi <1909> mataiw <3152> thn <3588> quchn <5590> autou <846> kai <2532> ouk <3364> wmosen epi <1909> dolw <1388> tw <3588> plhsion <4139> autou <846>

24:5 <03468> wesy <0430> yhlam <06666> hqduw <03068> hwhy <0853> tam <01293> hkrb <05375> avy(24:5)

24:5 (23:5) outov <3778> lhmqetai <2983> eulogian <2129> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> elehmosunhn <1654> para <3844> yeou <2316> swthrov <4990> autou <846>

24:6 <05542> hlo <03290> bqey <06440> Kynp <01245> ysqbm <01875> *wysrd {wsrd} <01755> rwd <02088> hz(24:6)

24:6 (23:6) auth <3778> h <3588> genea <1074> zhtountwn <2212> auton <846> zhtountwn <2212> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384> diaqalma

24:7 <03519> dwbkh <04428> Klm <0935> awbyw <05769> Mlwe <06607> yxtp <05375> wavnhw <07218> Mkysar <08179> Myres <05375> wav(24:7)

24:7 (23:7) arate <142> pulav <4439> oi <3588> arcontev <758> umwn <4771> kai <2532> eparyhte pulai <4439> aiwnioi <166> kai <2532> eiseleusetai <1525> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391>

24:8 <04421> hmxlm <01368> rwbg <03068> hwhy <01368> rwbgw <05808> zwze <03068> hwhy <03519> dwbkh <04428> Klm <02088> hz <04310> ym(24:8)

24:8 (23:8) tiv <5100> estin <1510> outov <3778> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391> kuriov <2962> krataiov <2900> kai <2532> dunatov <1415> kuriov <2962> dunatov <1415> en <1722> polemw <4171>

24:9 <03519> dwbkh <04428> Klm <0935> abyw <05769> Mlwe <06607> yxtp <05375> wavw <07218> Mkysar <08179> Myres <05375> wav(24:9)

24:9 (23:9) arate <142> pulav <4439> oi <3588> arcontev <758> umwn <4771> kai <2532> eparyhte pulai <4439> aiwnioi <166> kai <2532> eiseleusetai <1525> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391>

24:10 <05542> hlo <03519> dwbkh <04428> Klm <01931> awh <06635> twabu <03068> hwhy <03519> dwbkh <04428> Klm <02088> hz <01931> awh <04310> ym(24:10)

24:10 (23:10) tiv <5100> estin <1510> outov <3778> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391> kuriov <2962> twn <3588> dunamewn <1411> autov <846> estin <1510> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA