TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 3:1

3:1 <03068> hwhy <05002> Man <0413> yla <07725> bwsw <07227> Mybr <07453> Myer <02181> tynz <0859> taw <01931> ayhh <0776> Urah <02610> Pnxt <02610> Pwnx <03808> awlh <05750> dwe <0413> hyla <07725> bwsyh <0312> rxa <0376> syal <01961> htyhw <0853> wtam <01980> hklhw <0802> wtsa <0853> ta <0376> sya <07971> xlsy <02005> Nh <0559> rmal(3:1)

3:1 ean <1437> exaposteilh <1821> anhr <435> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> apelyh <565> ap <575> autou <846> kai <2532> genhtai <1096> andri <435> eterw <2087> mh <3165> anakamptousa <344> anakamqei <344> prov <4314> auton <846> eti <2089> ou <3364> miainomenh <3392> mianyhsetai <3392> h <3588> gunh <1135> ekeinh <1565> kai <2532> su <4771> exeporneusav <1608> en <1722> poimesin <4166> polloiv <4183> kai <2532> anekamptev <344> prov <4314> me <1473> legei <3004> kuriov <2962>

Yeremia 3:6-8

3:6 <08033> Ms <02181> ynztw <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txt <0413> law <01364> hbg <02022> rh <03605> lk <05921> le <01931> ayh <01980> hklh <03478> larvy <04878> hbsm <06213> htve <0834> rsa <07200> tyarh <04428> Klmh <02977> whysay <03117> ymyb <0413> yla <03069> hwhy <0559> rmayw(3:6)

3:6 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> iwsia tou <3588> basilewv <935> eidev <3708> a <3739> epoihsen <4160> moi <1473> h <3588> katoikia <2733> tou <3588> israhl <2474> eporeuyhsan <4198> epi <1909> pan <3956> orov <3735> uqhlon <5308> kai <2532> upokatw <5270> pantov <3956> xulou <3586> alswdouv kai <2532> eporneusan <4203> ekei <1563>

3:7 <03063> hdwhy <0269> htwxa <0901> hdwgb <07200> *artw {hartw} <07725> hbs <03808> alw <07725> bwst <0413> yla <0428> hla <03605> lk <0853> ta <06213> htwve <0310> yrxa <0559> rmaw(3:7)

3:7 kai <2532> eipa meta <3326> to <3588> porneusai <4203> authn <846> tauta <3778> panta <3956> prov <4314> me <1473> anastreqon <390> kai <2532> ouk <3364> anestreqen <390> kai <2532> eiden <3708> thn <3588> asunyesian authv <846> h <3588> asunyetov <802> iouda <2448>

3:8 <01931> ayh <01571> Mg <02181> Nztw <01980> Kltw <0269> htwxa <03063> hdwhy <0898> hdgb <03372> hary <03808> alw <0413> hyla <03748> hyttyrk <05612> rpo <0853> ta <05414> Ntaw <07971> hytxls <03478> larvy <04878> hbsm <05003> hpan <0834> rsa <0182> twda <03605> lk <05921> le <03588> yk <07200> araw(3:8)

3:8 kai <2532> eidon <3708> dioti <1360> peri <4012> pantwn <3956> wn <3739> katelhmfyh <2638> en <1722> oiv <3739> emoicato h <3588> katoikia <2733> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> exapesteila <1821> authn <846> kai <2532> edwka <1325> auth <846> biblion <975> apostasiou <647> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> authv <846> kai <2532> ouk <3364> efobhyh <5399> h <3588> asunyetov <802> iouda <2448> kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> eporneusen <4203> kai <2532> auth <846>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA