TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 1:8-15

1:8 <01351> lagty <03808> al <0834> rsa <05631> Myoyroh <08269> rvm <01245> sqbyw <04960> wytsm <03196> Nyybw <04428> Klmh <06598> gbtpb <01351> lagty <03808> al <0834> rsa <03820> wbl <05921> le <01840> laynd <07760> Mvyw(1:8)

1:8 kai <2532> eyeto <5087> danihl <1158> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> autou <846> wv <3739> ou <3364> mh <3165> alisghyh en <1722> th <3588> trapezh <5132> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> en <1722> tw <3588> oinw <3631> tou <3588> potou <4224> autou <846> kai <2532> hxiwse <515> ton <3588> arcieunoucon wv <3739> ou <3364> mh <3165> alisghyh

1:9 <05631> Myoyroh <08269> rv <06440> ynpl <07356> Mymxrlw <02617> doxl <01840> laynd <0853> ta <0430> Myhlah <05414> Ntyw(1:9)

1:9 kai <2532> edwken <1325> o <3588> yeov <2316> ton <3588> danihl <1158> eiv <1519> eleon <1656> kai <2532> eiv <1519> oiktirmon <3628> enwpion <1799> tou <3588> arcieunoucou

1:10 <04428> Klml <07218> ysar <0853> ta <02325> Mtbyxw <01524> Mklygk <0834> rsa <03206> Mydlyh <04480> Nm <02196> Mypez <06440> Mkynp <0853> ta <07200> hary <04100> hml <0834> rsa <04960> Mkytsm <0853> taw <03978> Mklkam <0853> ta <04487> hnm <0834> rsa <04428> Klmh <0113> ynda <0853> ta <0589> yna <03373> ary <01840> layndl <05631> Myoyroh <08269> rv <0559> rmayw(1:10)

1:10 kai <2532> eipen o <3588> arcieunoucov tw <3588> danihl <1158> foboumai <5399> egw <1473> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> ton <3588> ektaxanta thn <3588> brwsin <1035> umwn <4771> kai <2532> thn <3588> posin <4213> umwn <4771> mhpote <3379> idh <3708> ta <3588> proswpa <4383> umwn <4771> skuyrwpa <4659> para <3844> ta <3588> paidaria <3808> ta <3588> sunhlika umwn <4771> kai <2532> katadikashte <2613> thn <3588> kefalhn <2776> mou <1473> tw <3588> basilei <935>

1:11 <05838> hyrzew <04332> lasym <02608> hynnx <01840> laynd <05921> le <05631> Myoyroh <08269> rv <04487> hnm <0834> rsa <04453> rulmh <0413> la <01840> laynd <0559> rmayw(1:11)

1:11 kai <2532> eipen danihl <1158> prov <4314> amelsad on <3739> katesthsen <2525> o <3588> arcieunoucov epi <1909> danihl <1158> ananian <367> misahl azarian

1:12 <08354> htsnw <04325> Mymw <0398> hlkanw <02235> Myerzh <04480> Nm <0> wnl <05414> wntyw <06235> hrve <03117> Mymy <05650> Kydbe <0853> ta <04994> an <05254> on(1:12)

1:12 peirason <3985> dh <1161> touv <3588> paidav <3816> sou <4771> hmerav <2250> deka <1176> kai <2532> dotwsan <1325> hmin <1473> apo <575> twn <3588> spermatwn <4690> kai <2532> fagomeya <2068> kai <2532> udwr <5204> piomeya <4095>

1:13 <05650> Kydbe <05973> Me <06213> hve <07200> hart <0834> rsakw <04428> Klmh <06598> gbtp <0853> ta <0398> Mylkah <03206> Mydlyh <04758> harmw <04758> wnyarm <06440> Kynpl <07200> waryw(1:13)

1:13 kai <2532> ofyhtwsan <3708> enwpion <1799> sou <4771> ai <3588> ideai <2397> hmwn <1473> kai <2532> ai <3588> ideai <2397> twn <3588> paidariwn <3808> twn <3588> esyiontwn <2068> thn <3588> trapezan <5132> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> kaywv <2531> an <302> idhv <3708> poihson <4160> meta <3326> twn <3588> paidwn <3816> sou <4771>

1:14 <06235> hrve <03117> Mymy <05254> Monyw <02088> hzh <01697> rbdl <0> Mhl <08085> emsyw(1:14)

1:14 kai <2532> eishkousen <1522> autwn <846> kai <2532> epeirasen <3985> autouv <846> hmerav <2250> deka <1176>

1:15 <04428> Klmh <06598> gbtp <0853> ta <0398> Mylkah <03206> Mydlyh <03605> lk <04480> Nm <01320> rvb <01277> yayrbw <02896> bwj <04758> Mhyarm <07200> harn <06235> hrve <03117> Mymy <07117> tuqmw(1:15)

1:15 kai <2532> meta <3326> to <3588> telov <5056> twn <3588> deka <1176> hmerwn <2250> wrayhsan <3708> ai <3588> ideai <2397> autwn <846> agayai <18> kai <2532> iscurai <2478> taiv <3588> sarxin <4561> uper <5228> ta <3588> paidaria <3808> ta <3588> esyionta <2068> thn <3588> trapezan <5132> tou <3588> basilewv <935>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA