TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 38:17-19

38:17 <01004> Ktybw <0859> hta <02421> htyxw <0784> sab <08313> Prvt <03808> al <02063> tazh <05892> ryehw <05315> Kspn <02421> htyxw <0894> lbb <04428> Klm <08269> yrv <0413> la <03318> aut <03318> auy <0518> Ma <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <06667> whyqdu <0413> la <03414> whymry <0559> rmayw(38:17)

38:17 (45:17) kai <2532> eipen autw <846> ieremiav <2408> outwv <3778> eipen kuriov <2962> ean <1437> exelywn <1831> exelyhv <1831> prov <4314> hgemonav <2232> basilewv <935> babulwnov <897> kai <2532> zhsetai <2198> h <3588> quch <5590> sou <4771> kai <2532> h <3588> poliv <4172> auth <3778> ou <3364> mh <3165> katakauyh <2618> en <1722> puri <4442> kai <2532> zhsh <2198> su <4771> kai <2532> h <3588> oikia <3614> sou <4771>

38:18 o <03027> Mdym <04422> jlmt <03808> al <0859> htaw <0784> sab <08313> hwprvw <03778> Mydvkh <03027> dyb <02063> tazh <05892> ryeh <05414> hntnw <0894> lbb <04428> Klm <08269> yrv <0413> la <03318> aut <03808> al <0518> Maw(38:18)

38:18 (45:18) kai <2532> ean <1437> mh <3165> exelyhv <1831> doyhsetai <1325> h <3588> poliv <4172> auth <3778> eiv <1519> ceirav <5495> twn <3588> caldaiwn <5466> kai <2532> kausousin <2545> authn <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> su <4771> ou <3364> mh <3165> swyhv <4982>

38:19 P <0> yb <05953> wllethw <03027> Mdyb <0853> yta <05414> wnty <06435> Np <03778> Mydvkh <0413> la <05307> wlpn <0834> rsa <03064> Mydwhyh <0853> ta <01672> gad <0589> yna <03414> whymry <0413> la <06667> whyqdu <04428> Klmh <0559> rmayw(38:19)

38:19 (45:19) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> ieremia <2408> egw <1473> logon <3056> ecw <2192> twn <3588> ioudaiwn <2453> twn <3588> pefeugotwn <5343> prov <4314> touv <3588> caldaiouv <5466> mh <3165> dwsein <1325> me <1473> eiv <1519> ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> katamwkhsontai mou <1473>

Yeremia 39:1

39:1 o <05921> hyle <06696> wruyw <03389> Mlswry <0413> la <02428> wlyx <03605> lkw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0935> ab <06224> yrveh <02320> sdxb <03063> hdwhy <04428> Klm <06667> whyqdul <08671> tyesth <08141> hnsb(39:1)

39:1 (46:1) kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> enatw tou <3588> sedekia basilewv <935> iouda <2448> en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> dekatw <1182> paregeneto <3854> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> kai <2532> pasa <3956> h <3588> dunamiv <1411> autou <846> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> epoliorkoun authn <846>

Yeremia 52:4

52:4 <05439> bybo <01785> qyd <05921> hyle <01129> wnbyw <05921> hyle <02583> wnxyw <03389> Mlswry <05921> le <02428> wlyx <03605> lkw <01931> awh <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0935> ab <02320> sdxl <06218> rwveb <06224> yryveh <02320> sdxb <04427> wklml <08671> tyesth <08141> hnsb <01961> yhyw(52:4)

52:4 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> enatw thv <3588> basileiav <932> autou <846> en <1722> mhni <3303> tw <3588> dekatw <1182> dekath <1182> tou <3588> mhnov <3303> hlyen <2064> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> kai <2532> pasa <3956> h <3588> dunamiv <1411> autou <846> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> periecarakwsan authn <846> kai <2532> periwkodomhsan authn <846> tetrapedoiv liyoiv <3037> kuklwTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA