TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 8:11

8:11 <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <02708> wytqxw <04941> wyjpsmw <04687> wytwum <08104> rms <01115> ytlbl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> xkst <06435> Np <0> Kl <08104> rmsh(8:11)

8:11 prosece <4337> seautw <4572> mh <3165> epilayh kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> mh <3165> fulaxai <5442> tav <3588> entolav <1785> autou <846> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> osa <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594>

Ulangan 8:14

8:14 <05650> Mydbe <01004> tybm <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Kayuwmh <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> txksw <03824> Kbbl <07311> Mrw(8:14)

8:14 uqwyhv <5312> th <3588> kardia <2588> kai <2532> epilayh kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> exagagontov <1806> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397>

Ulangan 8:19-20

8:19 <06> Nwdbat <06> dba <03588> yk <03117> Mwyh <0> Mkb <05749> ytdeh <0> Mhl <07812> tywxtshw <05647> Mtdbew <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> tklhw <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> xkst <07911> xks <0518> Ma <01961> hyhw(8:19)

8:19 kai <2532> estai <1510> ean <1437> lhyh <3024> epilayh kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> poreuyhv <4198> opisw <3694> yewn <2316> eterwn <2087> kai <2532> latreushv <3000> autoiv <846> kai <2532> proskunhshv <4352> autoiv <846> diamarturomai <1263> umin <4771> shmeron <4594> ton <3588> te <5037> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> oti <3754> apwleia <684> apoleisye

8:20 P <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> Nwemst <03808> al <06118> bqe <06> Nwdbat <03651> Nk <06440> Mkynpm <06> dybam <03068> hwhy <0834> rsa <01471> Mywgk(8:20)

8:20 kaya <2505> kai <2532> ta <3588> loipa eynh <1484> osa <3745> kuriov <2962> apolluei pro <4253> proswpou <4383> umwn <4771> outwv <3778> apoleisye any <473> wn <3739> ouk <3364> hkousate <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA