TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 2:12

2:12 <0> wb <02620> yowx <03605> lk <0835> yrsa <0639> wpa <04592> jemk <01197> reby <03588> yk <01870> Krd <06> wdbatw <0599> Pnay <06435> Np <01248> rb <05401> wqsn(2:12)

2:12 draxasye <1405> paideiav <3809> mhpote <3379> orgisyh <3710> kuriov <2962> kai <2532> apoleisye ex <1537> odou <3598> dikaiav <1342> otan <3752> ekkauyh <1572> en <1722> tacei <5036> o <3588> yumov <2372> autou <846> makarioi <3107> pantev <3956> oi <3588> pepoiyotev <3982> ep <1909> autw <846>

Mazmur 27:14

27:14 <03068> hwhy <0413> la <06960> hwqw <03820> Kbl <0553> Umayw <02388> qzx <03068> hwhy <0413> la <06960> hwq(27:14)

27:14 (26:14) upomeinon <5278> ton <3588> kurion <2962> andrizou <407> kai <2532> krataiousyw <2901> h <3588> kardia <2588> sou <4771> kai <2532> upomeinon <5278> ton <3588> kurion <2962>

Mazmur 28:6-7

28:6 <08469> ynwnxt <06963> lwq <08085> ems <03588> yk <03068> hwhy <01288> Kwrb(28:6)

28:6 (27:6) euloghtov <2128> kuriov <2962> oti <3754> eishkousen <1522> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473>

28:7 <03034> wndwha <07892> yrysmw <03820> ybl <05937> zleyw <05826> ytrzenw <03820> ybl <0982> xjb <0> wb <04043> yngmw <05797> yze <03068> hwhy(28:7)

28:7 (27:7) kuriov <2962> bohyov <998> mou <1473> kai <2532> uperaspisthv mou <1473> ep <1909> autw <846> hlpisen <1679> h <3588> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> ebohyhyhn <997> kai <2532> aneyalen <330> h <3588> sarx <4561> mou <1473> kai <2532> ek <1537> yelhmatov <2307> mou <1473> exomologhsomai <1843> autw <846>

Mazmur 34:8

34:8 <0> wb <02620> hoxy <01397> rbgh <0835> yrsa <03068> hwhy <02896> bwj <03588> yk <07200> warw <02938> wmej<34:9> (34:8)

34:8 (33:9) geusasye kai <2532> idete <3708> oti <3754> crhstov <5543> o <3588> kuriov <2962> makariov <3107> anhr <435> ov <3739> elpizei <1679> ep <1909> auton <846>

Mazmur 40:1-3

40:1 <07775> ytews <08085> emsyw <0413> yla <05186> jyw <03068> hwhy <06960> ytywq <06960> hwq( (2) ) <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml(40:1)

40:1 (39:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> dauid qalmov <5568> (39:2) upomenwn <5278> upemeina <5278> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> prosescen <4337> moi <1473> kai <2532> eishkousen <1522> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473>

40:2 <0838> yrsa <03559> Nnwk <07272> ylgr <05553> elo <05921> le <06965> Mqyw <03121> Nwyh <02916> jyjm <07588> Nwas <0953> rwbm <05927> ynleyw<40:3> (40:2)

40:2 (39:3) kai <2532> anhgagen <321> me <1473> ek <1537> lakkou talaipwriav <5004> kai <2532> apo <575> phlou <4081> iluov kai <2532> esthsen <2476> epi <1909> petran <4073> touv <3588> podav <4228> mou <1473> kai <2532> kathuyunen <2720> ta <3588> diabhmata mou <1473>

40:3 <03068> hwhyb <0982> wxjbyw <03372> waryyw <07227> Mybr <07200> wary <0430> wnyhlal <08416> hlht <02319> sdx <07892> rys <06310> ypb <05414> Ntyw<40:4> (40:3)

40:3 (39:4) kai <2532> enebalen <1685> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> mou <1473> asma kainon <2537> umnon <5215> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> oqontai <3708> polloi <4183> kai <2532> fobhyhsontai <5399> kai <2532> elpiousin <1679> epi <1909> kurion <2962>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA