TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Imamat 26:40-45

26:40 <07147> yrqb <05973> yme <01980> wklh <0834> rsa <0637> Paw <0> yb <04604> wlem <0834> rsa <04604> Mlemb <01> Mtba <05771> Nwe <0853> taw <05771> Mnwe <0853> ta <03034> wdwthw(26:40)

26:40 kai <2532> exagoreusousin tav <3588> amartiav <266> autwn <846> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> oti <3754> parebhsan <3845> kai <2532> upereidon me <1473> kai <2532> oti <3754> eporeuyhsan <4198> enantion <1726> mou <1473> plagioi

26:41 <05771> Mnwe <0853> ta <07521> wury <0227> zaw <06189> lreh <03824> Mbbl <03665> enky <0227> za <0176> wa <0341> Mhybya <0776> Urab <0853> Mta <0935> ytabhw <07147> yrqb <05973> Mme <01980> Kla <0589> yna <0637> Pa(26:41)

26:41 kai <2532> egw <1473> eporeuyhn <4198> met <3326> autwn <846> en <1722> yumw <2372> plagiw kai <2532> apolw autouv <846> en <1722> th <3588> gh <1065> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> tote <5119> entraphsetai <1788> h <3588> kardia <2588> autwn <846> h <3588> aperitmhtov <564> kai <2532> tote <5119> eudokhsousin <2106> tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

26:42 <02142> rkza <0776> Urahw <02142> rkza <085> Mhrba <01285> ytyrb <0853> ta <0637> Paw <03327> qxuy <01285> ytyrb <0853> ta <0637> Paw <03290> bwqey <01285> ytyrb <0853> ta <02142> ytrkzw(26:42)

26:42 kai <2532> mnhsyhsomai <3403> thv <3588> diayhkhv <1242> iakwb <2384> kai <2532> thv <3588> diayhkhv <1242> isaak <2464> kai <2532> thv <3588> diayhkhv <1242> abraam <11> mnhsyhsomai <3403> kai <2532> thv <3588> ghv <1065> mnhsyhsomai <3403>

26:43 <05315> Mspn <01602> hleg <02708> ytqx <0853> taw <03988> woam <04941> yjpsmb <03282> Neybw <03282> Ney <05771> Mnwe <0853> ta <07521> wury <01992> Mhw <01992> Mhm <08074> hmshb <07676> hyttbs <0853> ta <07521> Urtw <01992> Mhm <05800> bzet <0776> Urahw(26:43)

26:43 kai <2532> h <3588> gh <1065> egkataleifyhsetai <1459> up <5259> autwn <846> tote <5119> prosdexetai <4327> h <3588> gh <1065> ta <3588> sabbata <4521> authv <846> en <1722> tw <3588> erhmwyhnai <2049> authn <846> di <1223> autouv <846> kai <2532> autoi <846> prosdexontai <4327> tav <3588> autwn <846> anomiav <458> any <473> wn <3739> ta <3588> krimata <2917> mou <1473> upereidon kai <2532> toiv <3588> prostagmasin mou <1473> proswcyisan <4360> th <3588> quch <5590> autwn <846>

26:44 <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <0854> Mta <01285> ytyrb <06565> rphl <03615> Mtlkl <01602> Mytleg <03808> alw <03988> Mytoam <03808> al <0341> Mhybya <0776> Urab <01961> Mtwyhb <02063> taz <01571> Mg <0637> Paw(26:44)

26:44 kai <2532> oud <3761> wv <3739> ontwn <1510> autwn <846> en <1722> th <3588> gh <1065> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> ouc <3364> upereidon autouv <846> oude <3761> proswcyisa <4360> autoiv <846> wste <5620> exanalwsai autouv <846> tou <3588> diaskedasai thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> thn <3588> prov <4314> autouv <846> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autwn <846>

26:45 <03068> hwhy <0589> yna <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> tyhl <01471> Mywgh <05869> ynyel <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mta <03318> ytauwh <0834> rsa <07223> Mynsar <01285> tyrb <0> Mhl <02142> ytrkzw(26:45)

26:45 kai <2532> mnhsyhsomai <3403> autwn <846> thv <3588> diayhkhv <1242> thv <3588> proterav <4387> ote <3753> exhgagon <1806> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397> enanti <1725> twn <3588> eynwn <1484> tou <3588> einai <1510> autwn <846> yeov <2316> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA