TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 19:32-36

19:32 <05550> hllo <05921> hyle <08210> Kpsy <03808> alw <04043> Ngm <06923> hnmdqy <03808> alw <02671> Ux <08033> Ms <03384> hrwy <03808> alw <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <0935> aby <03808> al <0804> rwsa <04428> Klm <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(19:32)

19:32 ouc <3364> outwv <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> prov <4314> basilea <935> assuriwn ouk <3364> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kai <2532> ou <3364> toxeusei ekei <1563> belov <956> kai <2532> ou <3364> profyasei <4399> authn <846> yureov <2375> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ekceh <1632> prov <4314> authn <846> proscwma

19:33 <03068> hwhy <05002> Man <0935> aby <03808> al <02063> tazh <05892> ryeh <0413> law <07725> bwsy <0> hb <0935> aby <0834> rsa <01870> Krdb(19:33)

19:33 th <3588> odw <3598> h <3739> hlyen <2064> en <1722> auth <846> apostrafhsetai <654> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> ouk <3364> eiseleusetai <1525> legei <3004> kuriov <2962>

19:34 <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Nemlw <04616> yneml <03467> heyswhl <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <01598> ytwngw(19:34)

19:34 kai <2532> uperaspiw uper <5228> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778> di <1223> eme <1473> kai <2532> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473>

19:35 <04191> Mytm <06297> Myrgp <03605> Mlk <02009> hnhw <01242> rqbb <07925> wmyksyw <0505> Pla <02568> hsmxw <08084> Mynwms <03967> ham <0804> rwsa <04264> hnxmb <05221> Kyw <03068> hwhy <04397> Kalm <03318> auyw <01931> awhh <03915> hlylb <01961> yhyw(19:35)

19:35 kai <2532> egeneto <1096> ewv <2193> nuktov <3571> kai <2532> exhlyen <1831> aggelov <32> kuriou <2962> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> th <3588> parembolh twn <3588> assuriwn ekaton <1540> ogdohkonta <3589> pente <4002> ciliadav <5505> kai <2532> wryrisan <3719> to <3588> prwi <4404> kai <2532> idou <2400> pantev <3956> swmata <4983> nekra <3498>

19:36 <05210> hwnynb <03427> bsyw <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <07725> bsyw <01980> Klyw <05265> eoyw(19:36)

19:36 kai <2532> aphren <522> kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> apestreqen <654> sennachrim basileuv <935> assuriwn kai <2532> wkhsen <3611> en <1722> nineuhTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA