TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 3:1-10

3:1 o <06555> Urpn <02377> Nwzx <0369> Nya <01992> Mhh <03117> Mymyb <03368> rqy <01961> hyh <03068> hwhy <01697> rbdw <05941> yle <06440> ynpl <03068> hwhy <0853> ta <08334> trsm <08050> lawms <05288> renhw(3:1)

3:1 kai <2532> to <3588> paidarion <3808> samouhl <4545> hn <1510> leitourgwn <3008> tw <3588> kuriw <2962> enwpion <1799> hli <2241> tou <3588> ierewv <2409> kai <2532> rhma <4487> kuriou <2962> hn <1510> timion <5093> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> ouk <3364> hn <1510> orasiv <3706> diastellousa

3:2 <07200> twarl <03201> lkwy <03808> al <03544> twhk <02490> wlxh <05869> *wynyew {wnyew} <04725> wmqmb <07901> bks <05941> ylew <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> yhyw(3:2)

3:2 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> hli <2241> ekayeuden <2518> en <1722> tw <3588> topw <5117> autou <846> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> hrxanto <757> barunesyai <925> kai <2532> ouk <3364> hdunato <1410> blepein <991>

3:3 P <0430> Myhla <0727> Nwra <08033> Ms <0834> rsa <03068> hwhy <01964> lkyhb <07901> bks <08050> lawmsw <03518> hbky <02962> Mrj <0430> Myhla <05216> rnw(3:3)

3:3 kai <2532> o <3588> lucnov <3088> tou <3588> yeou <2316> prin <4250> episkeuasyhnai kai <2532> samouhl <4545> ekayeuden <2518> en <1722> tw <3588> naw <3485> ou <3739> h <3588> kibwtov <2787> tou <3588> yeou <2316>

3:4 <02005> ynnh <0559> rmayw <08050> lawms <0413> la <03068> hwhy <07121> arqyw(3:4)

3:4 kai <2532> ekalesen <2564> kuriov <2962> samouhl <4545> samouhl <4545> kai <2532> eipen idou <2400> egw <1473>

3:5 o <07901> bksyw <01980> Klyw <07901> bks <07725> bws <07121> ytarq <03808> al <0559> rmayw <0> yl <07121> tarq <03588> yk <02005> ynnh <0559> rmayw <05941> yle <0413> la <07323> Uryw(3:5)

3:5 kai <2532> edramen <5143> prov <4314> hli <2241> kai <2532> eipen idou <2400> egw <1473> oti <3754> keklhkav <2564> me <1473> kai <2532> eipen ou <3364> keklhka <2564> se <4771> anastrefe <390> kayeude <2518> kai <2532> anestreqen <390> kai <2532> ekayeuden <2518>

3:6 <07901> bks <07725> bws <01121> ynb <07121> ytarq <03808> al <0559> rmayw <0> yl <07121> tarq <03588> yk <02005> ynnh <0559> rmayw <05941> yle <0413> la <01980> Klyw <08050> lawms <06965> Mqyw <08050> lawms <05750> dwe <07121> arq <03068> hwhy <03254> Poyw(3:6)

3:6 kai <2532> proseyeto <4369> kuriov <2962> kai <2532> ekalesen <2564> samouhl <4545> samouhl <4545> kai <2532> eporeuyh <4198> prov <4314> hli <2241> to <3588> deuteron <1208> kai <2532> eipen idou <2400> egw <1473> oti <3754> keklhkav <2564> me <1473> kai <2532> eipen ou <3364> keklhka <2564> se <4771> anastrefe <390> kayeude <2518>

3:7 <03068> hwhy <01697> rbd <0413> wyla <01540> hlgy <02962> Mrjw <03068> hwhy <0853> ta <03045> edy <02962> Mrj <08050> lawmsw(3:7)

3:7 kai <2532> samouhl <4545> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> yeon <2316> kai <2532> apokalufyhnai <601> autw <846> rhma <4487> kuriou <2962>

3:8 <05288> renl <07121> arq <03068> hwhy <03588> yk <05941> yle <0995> Nbyw <0> yl <07121> tarq <03588> yk <02005> ynnh <0559> rmayw <05941> yle <0413> la <01980> Klyw <06965> Mqyw <07992> tyslsb <08050> lawms <07121> arq <03068> hwhy <03254> Poyw(3:8)

3:8 kai <2532> proseyeto <4369> kuriov <2962> kalesai <2564> samouhl <4545> en <1722> tritw <5154> kai <2532> anesth <450> kai <2532> eporeuyh <4198> prov <4314> hli <2241> kai <2532> eipen idou <2400> egw <1473> oti <3754> keklhkav <2564> me <1473> kai <2532> esofisato <4679> hli <2241> oti <3754> kuriov <2962> keklhken <2564> to <3588> paidarion <3808>

3:9 <04725> wmwqmb <07901> bksyw <08050> lawms <01980> Klyw <05650> Kdbe <08085> ems <03588> yk <03068> hwhy <01696> rbd <0559> trmaw <0413> Kyla <07121> arqy <0518> Ma <01961> hyhw <07901> bks <01980> Kl <08050> lawmsl <05941> yle <0559> rmayw(3:9)

3:9 kai <2532> eipen anastrefe <390> kayeude <2518> teknon <5043> kai <2532> estai <1510> ean <1437> kalesh <2564> se <4771> kai <2532> ereiv lalei <2980> kurie <2962> oti <3754> akouei <191> o <3588> doulov <1401> sou <4771> kai <2532> eporeuyh <4198> samouhl <4545> kai <2532> ekoimhyh <2837> en <1722> tw <3588> topw <5117> autou <846>

3:10 P <05650> Kdbe <08085> ems <03588> yk <01696> rbd <08050> lawms <0559> rmayw <08050> lawms <08050> lawms <06471> Mepb <06471> Mepk <07121> arqyw <03320> buytyw <03068> hwhy <0935> abyw(3:10)

3:10 kai <2532> hlyen <2064> kuriov <2962> kai <2532> katesth <2525> kai <2532> ekalesen <2564> auton <846> wv <3739> apax <530> kai <2532> apax <530> kai <2532> eipen samouhl <4545> lalei <2980> oti <3754> akouei <191> o <3588> doulov <1401> sou <4771>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA