TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Kuno ITL - draft AI  BaDeNo

Matius 1

1 Silsilah Kristus dari Abraham sampai Yusuf.

18 Dia secara ajaib dikandung dari Roh Kudus oleh perawan Maria, ketika dia bertunangan dengan Yusuf.

19 Malaikat menghilangkan keraguan Yusuf, dan memberitahukan nama dan karya Kristus: Yesus lahir.


TSK Full Life Study Bible

1:1 · silsilah(TB/TL) <1078> [generation.]

· anak Daud anak Daud(TB)/anak Daud anak(TL) <5207 1138> [the son of David.]

· anak ... anak Abraham ... Ibrahim(TB)/anak ... anak Ibrahim(TL) <5207 11> [the son of Abraham.]

1:1

Judul : Silsilah Yesus Kristus

Perikop : Mat 1:1-17


Paralel:

Luk 3:23-38 dengan Mat 1:1-17

Paralel:

Rut 4:18-22 dengan Mat 1:3-6

Paralel:

1Taw 3:10-17 dengan Mat 1:7-11


anak Daud,

2Sam 7:12-16; Yes 9:5,6; 11:1; Yer 23:5,6; Mat 9:27; [Lihat FULL. Mat 9:27]; Luk 1:32,69; Wahy 22:16 [Semua]

anak Abraham.

Kej 22:18; Gal 3:16; [Lihat FULL. Gal 3:16] [Semua]


Catatan Frasa: SILSILAH YESUS KRISTUS.

Catatan Frasa: KRISTUS.

Catatan Frasa: ANAK DAUD.


1:2 · Abraham(TB)/Ibrahim(TL) <11> [Abraham.]

· memperanakkan memperanakkan Ishak memperanakkan ... memperanakkan memperanakkan .... memperanakkan(TB)/memperanakkan Ishak ... Ishak memperanakkan ..... memperanakkan(TL) <1080 2464> [Isaac begat.]

· memperanakkan memperanakkan ... memperanakkan Yakub memperanakkan memperanakkan .... memperanakkan(TB)/memperanakkan ..... memperanakkan Yakub ... Yakub memperanakkan(TL) <1080 2384> [Jacob begat.]

· [Juda.]

1:2

memperanakkan Ishak,

Kej 21:3,12 [Semua]

memperanakkan Yakub,

Kej 25:26

dan saudara-saudaranya,

Kej 29:35; 49:10 [Semua]1:3 · Yehuda(TB/TL) <2455> [Judas.]

· [Zerah.]

· Tamar(TB/TL) <2283> [Thamar.]

· [Tamar. and Phares.]

· [Hezron.]

· Ram(TB)/Aram(TL) <689> [Aram.]

· [Ram.]

1:3

dari Tamar,

Kej 38:27-30 [Semua]1:4 · Aminadab Aminadab(TB)/Aminadab ... Aminadab(TL) <284> [Aminadab.]

· [Amminadab. Naasson.]

· [Nahshon.]


1:5 · Salmon(TB)/Salmun(TL) <4533> [Salmon.]

· [Salma, Boaz. Rachab.]

· [Rahab. Booz.]

· memperanakkan .... memperanakkan ... memperanakkan Obed memperanakkan ... Obed memperanakkan ...... memperanakkan(TB)/memperanakkan ..... memperanakkan Obed ....... Obed memperanakkan(TL) <1080 5601> [Obed begat.]

1:5

dari Rahab,

Ibr 11:31; [Lihat FULL. Ibr 11:31]1:6 · Isai(TB/TL) <2421> [Jesse.]

· Salomo(TB)/Sulaiman(TL) <4672> [Solomon.]

· <3588> [her.]

· Uria(TB/TL) <3774> [Urias.]

· [Uriah.]

1:6

raja Daud.

1Sam 16:1; 17:12 [Semua]

isteri Uria,

2Sam 12:241:7 · Rehabeam Rehabeam(TB)/Rehabiam ... Rehabiam(TL) <4497> [Roboam.]

· [Rehoboam. Abia.]

· [Abijam.]

· [Abijah. Asa.]


1:8 · Yosafat Yosafat(TB)/Yosapat ... Yosapat(TL) <2498> [Josaphat.]

· [Jehoshaphat. Joram.]

· [Jehoram.]

· Uzia(TB/TL) <3604> [Ozias.]

· [Azariah.]

· [Uzziah.]


1:9 · Yotam Yotam(TB)/Yotam ... Yotam(TL) <2488> [Joatham.]

· [Jotham. Achaz.]

· [Ahaz. Ezekias.]

· [Hezekiah.]


1:10 · Manasye Manasye(TB)/Manasye ... Manasye(TL) <3128> [Manasses.]

· [Manasseh. Amon.]

· Yosia(TB/TL) <2502> [Josias.]

· [Josiah.]

1:10

memperanakkan Manasye,

2Raj 20:211:11 · Yosia(TB/TL) <2502> [Josias.]

"Some read, Josias begat Jakim, and Jakim begat Jechonias."

· Yekhonya(TB/TL) <2423> [Jechonias.]

· pada(TB/TL) <1909> [about.]

1:11

ke Babel.

2Raj 24:14-16; Yer 27:20; 40:1; Dan 1:1,2 [Semua]1:12 · Yekhonya(TB)/pada ........ Yekhonya(TL) <2423> [Jechonias.]

· [Jehoiachin.]

· [Jeconiah.]

· [Coniah. and.]

· [Shealtiel, Zerubbabel.]

1:12

memperanakkan Sealtiel,

1Taw 3:17

memperanakkan Zerubabel,

1Taw 3:19; Ezr 3:2 [Semua]1:16 · Yusuf(TB/TL) <2501> [Joseph.]

· ialah(TB/TL) <1537 3739> [of whom.]

· <3588> [who.]

1:16

suami Maria,

Luk 1:27

disebut Kristus.

Mat 27:17


Catatan Frasa: MARIA ... YESUS.


1:18 · <1083> [the birth.]

· dari ... Kudus ..... Rohulkudus(TB)/daripada(TL) <1537 40> [of the.]

1:18

Judul : Kelahiran Yesus Kristus

Perikop : Mat 1:18-25


Paralel:

Luk 2:1-7 dengan Mat 1:18-25


Roh Kudus,

Luk 1:351:19 · suaminya ........... isterinya(TB)/suaminya ............... kepadanya ........ dia(TL) <846 435> [her husband.]

· tulus(TB)/seorang ... lurus(TL) <1342> [a just.]

· [a public.]

· bermaksud(TB) <1014> [was.]

1:19

bermaksud menceraikannya

Ul 24:11:20 · ia ........ kepadanya(TB) <846> [while.]

· malaikat(TB)/malaekat(TL) <32> [the angel.]

· di dalam(TB)/kandungannya(TL) <2596 1722> [in.]

· Yusuf(TB/TL) <2501> [Joseph.]

· janganlah ... janganlah(TB)/Hai ..... janganlah ... kuatir(TL) <5399 3361> [fear not.]

· kandungannya(TB)/terbitnya(TL) <1080> [that.]

· kandungannya(TB)/terbitnya(TL) <1080> [conceived. Gr. begotten.]

1:20

itu, malaikat

Kis 5:19; [Lihat FULL. Kis 5:19]

dalam mimpi

Mat 27:19; [Lihat FULL. Mat 27:19]1:21 · Ia akan melahirkan(TB)/beranakkan(TL) <5088> [she.]

· engkau akan menamakan(TB)/menamakan(TL) <2564> [thou.]

· Yesus(TB/TL) <2424> [JESUS. that is, Saviour. Heb. for.]

1:21

Dia Yesus,

Luk 1:31; [Lihat FULL. Luk 1:31]

dari dosa

Mazm 130:8; Luk 2:11; [Lihat FULL. Luk 2:11]; Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17]; Kis 5:31; Rom 11:14; [Lihat FULL. Rom 11:14]; Tit 2:14 [Semua]


Catatan Frasa: YESUS.


1:22 · supaya(TB/TL) <2443> [that.]

1:22

supaya genaplah

Mat 2:15,17,23; 4:14; 8:17; 12:17; 21:4; 26:54,56; 27:9; Luk 4:21; 21:22; 24:44; Yoh 13:18; 19:24,28,36 [Semua]1:23 · anak dara(TB)/dara(TL) <3933> [a virgin.]

· menamakan Dia(TB)/disebut ... namanya(TL) <2564 846 3686> [they shall call his name. or, his name shall be called.]

Emmanuel

· [Immanuel. God.]

1:23

Dia Imanuel

Yes 7:14; 8:8,10 [Semua]


Catatan Frasa: ANAK DARA ... MELAHIRKAN SEORANG ANAK LAKI-LAKI.


1:24 · berbuat(TB)/diperbuatnyalah(TL) <4160> [did.]

1:24

diperintahkan malaikat

Kis 5:19; [Lihat FULL. Kis 5:19]1:25 · ia melahirkan(TB)/melahirkan(TL) <5088> [she.]

· dan ... menamakan diberinya(TB)/Maka ............. lalu(TL) <2532 2564> [and he.]

1:25

Dia Yesus.

Mat 1:21; Luk 1:31; [Lihat FULL. Luk 1:31] [Semua]


Catatan Frasa: TIDAK BERSETUBUH DENGAN DIA SAMPAI.TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA