Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 20:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 20:10

Bila seorang laki-laki berzinah dengan isteri u  orang lain, yakni berzinah dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, v  baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu.

AYT (2018)

Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan istri sesamanya, kedua pelaku perzinaan itu harus dihukum mati.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 20:10

Maka jikalau seorang laki-laki telah berbuat zinah dengan bini orang, sebab telah ia berbuat zinah dengan bini orang itu, tak akan jangan keduanya mati dibunuh, baik laki-laki baik perempuan yang berbuat zinah itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 20:10

Apabila seorang Israel berzinah dengan istri orang sebangsanya, ia dan wanita itu harus dihukum mati.

MILT (2008)

Dan seorang pria yang melakukan perzinaan dengan istri orang, yang melakukan perzinaan dengan istri sesamanya, maka pria dan wanita yang melakukan perzinaan itu benar-benar harus dihukum mati.

Shellabear 2011 (2011)

Seorang laki-laki yang berzina dengan istri orang lain, yaitu istri sesamanya, pastilah dihukum mati, demikian pula perempuan yang berzina itu.

AVB (2015)

Seseorang lelaki yang berzina dengan isteri orang lain, iaitu isteri sesama jirannya, pastilah dia dihukum mati, dan begitu jugalah perempuan yang berzina itu dihukum mati.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 20:10

Bila seorang laki-laki
<0376>
berzinah
<05003>
dengan
<0854>
isteri
<0802>
orang lain
<0376>
, yakni
<0834>
berzinah
<05003>
dengan
<0854>
isteri
<0802>
sesamanya
<07453>
manusia, pastilah
<04191> <00> <04191> <00>
keduanya dihukum mati, baik
<00> <04191> <00> <04191>
laki-laki
<05003> <00>
maupun perempuan
<05003> <00>
yang berzinah
<00> <05003> <00> <05003>
itu.

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 20:10

Maka jikalau
<0834>
seorang laki-laki
<0376>
telah berbuat zinah
<05003>
dengan
<0854>
bini
<0802>
orang
<0376>
, sebab
<0834>
telah ia berbuat zinah
<05003>
dengan
<0854>
bini
<0802>
orang
<07453>
itu, tak akan jangan
<04191> <04191>
keduanya mati dibunuh
<04191> <04191>
, baik laki-laki
<05003>
baik perempuan
<05003>
yang berbuat zinah
<05003> <05003>
itu.
AYT ITL
Jika seorang
<0376>
laki-laki
<0376>
melakukan hubungan seksual
<05003>
dengan
<0854>
istri
<0802>
sesamanya
<07453>
, kedua pelaku perzinaan
<05003> <05003>
itu harus dihukum mati
<04191> <04191>
.

[<0834> <0854> <0802> <0834> <05003>]
AVB ITL
Seseorang lelaki
<0376>
yang
<0834>
berzina
<05003>
dengan
<0854>
isteri
<0802>
orang
<0376>
lain, iaitu isteri
<0802>
sesama jirannya
<07453>
, pastilah
<04191> <0> <04191> <0>
dia dihukum mati
<0> <04191> <0> <04191>
, dan begitu jugalah perempuan yang berzina
<05003>
itu dihukum mati.

[<0834> <05003> <0854> <05003>]
HEBREW
tpanhw
<05003>
Panh
<05003>
tmwy
<04191>
twm
<04191>
wher
<07453>
tsa
<0802>
ta
<0854>
Pany
<05003>
rsa
<0834>
sya
<0376>
tsa
<0802>
ta
<0854>
Pany
<05003>
rsa
<0834>
syaw (20:10)
<0376>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 20:10

Bila seorang laki-laki berzinah 1  dengan isteri orang lain, yakni berzinah 1  dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki 1  maupun perempuan yang berzinah 1  itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA