TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 17:16-34

TSK Full Life Study Bible

17:16

mereka ...... hatinya marahlah(TB)/keduanya ..... marahlah hatinya(TL) <846 4151> [Cir. A.M. 4058. A.D. 54. his spirit.]

penuh dengan patung-patung berhala(TB)/berhala(TL) <5607 2712> [wholly given to idolatry. or, full of idols.]

23 *marg:

17:16

Judul : Paulus di Atena

Perikop : Kis 17:16-34


Catatan Frasa: PAULUS ... SANGAT SEDIH HATINYA.


17:17

ia bertukar pikiran(TB)/berundinglah(TL) <1256> [disputed.]

yang takut akan Allah(TB)/beribadat(TL) <4576> [devout.]

setiap(TB)/pada(TL) <2596> [daily.]

17:17

rumah ibadat

Kis 9:20; [Lihat FULL. Kis 9:20]17:18

ahli pikir(TB)/berbantah(TL) <5386> [philosophers.]

bersoal jawab(TB)/berbantah dengan(TL) <4820> [encountered.]

peleter(TB/TL) <4691> [babbler. or, base fellow.]

Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

17:18

memberitakan Injil

Kis 13:32; [Lihat FULL. Kis 13:32]

tentang kebangkitan-Nya.

Kis 17:31,32; Kis 4:2 [Semua]17:19

sidang Areopagus(TB)/memegangkan ....... Areopagus(TL) <697> [Areopagus. or, Mars'-hill.]

"It was the highest court in Athens."

Bolehkah(TB/TL) <1410> [May.]

baru(TB)/baharu(TL) <2537> [new.]

17:19

sidang Areopagus

Kis 17:22

ajaran baru

Mr 1:2717:20

yang aneh(TB)/perkara-perkara(TL) <3579> [strange.]

<5101> [what.]


17:21

mempunyai(TB)/bercakap-cakap(TL) <2119> [spent.]

17:21

orang-orang Atena

Kis 17:15; [Lihat FULL. Kis 17:15]17:22

Areopagus(TB)/Areopagus ... serta(TL) <697> [Mars'-hill. or, the court of the Areopagites.]

aku lihat(TB)/mengindahkan(TL) <2334> [I perceive.]

17:22

atas Areopagus

Kis 17:19

sangat beribadah

Kis 17:1617:23

barang-barang pujaanmu(TB)/barang .... sembah(TL) <4574> [devotions. or, gods that ye worship.]

yang tidak dikenal(TB)/demikian(TL) <57> [TO.]

tanpa mengenalnya(TB)/tiada dikenal Sebab ........ tiada(TL) <50> [ignorantly.]

17:23

tanpa mengenalnya,

Yoh 4:2217:24

yang telah menjadikan(TB)/menjadikan(TL) <4160> [that made.]

Ia(TB)/Ialah(TL) <3778> [seeing.]

diam(TB)/mendiami(TL) <2730> [dwelleth.]

17:24

segala isinya,

Yes 42:5; Kis 14:15 [Semua]

dan bumi,

Ul 10:14; Yes 66:1,2; Mat 11:25 [Semua]

buatan tangan

1Raj 8:27; Kis 7:48 [Semua]17:25

dilayani(TB) <2323> [is.]

Dialah(TB) <846> [seeing.]

17:25

segala sesuatu

Mazm 50:10-12; Yes 42:5 [Semua]17:26

Ia telah menjadikan(TB)/ditentukannya(TL) <4160> [hath made.]

menentukan(TB)/perhinggaan(TL) <3724> [hath determined.]

17:26

batas-batas kediaman

Ul 32:8; Ayub 12:23 [Semua]17:27

supaya ... mencari ..... menjamah(TB)/mencari ...... terabakan(TL) <2212 5584> [they.]

<5225> [he be.]

17:27

kita masing-masing.

Ul 4:7; Yes 55:6; Yer 23:23,24 [Semua]17:28

di dalam Dia(TB)/di ... Dia(TL) <1722 846> [in him.]

seperti(TB/TL) <5613> [as.]

<2070> [we are.]

17:28

kita ada,

Ul 30:20; Ayub 12:10; Dan 5:23 [Semua]17:29

boleh(TB)/patut(TL) <3784> [we ought.]

ciptaan(TB)/berukir(TL) <5480> [graven.]

17:29

dan keahlian

Yes 40:18-20; Rom 1:23 [Semua]17:30

zaman(TB)/jahiliah(TL) <5550> [the times.]

<3569> [but.]

17:30

memandang lagi

Kis 14:16; Rom 3:25 [Semua]

zaman kebodohan,

Kis 17:23; 1Pet 1:14 [Semua]

harus bertobat.

Luk 24:47; Tit 2:11,12 [Semua]


Catatan Frasa: SEMUA MEREKA HARUS BERTOBAT.


17:31

Ia telah menetapkan(TB) <2476> [he hath appointed.]

memberikan kepada .... suatu bukti(TB)/mensahkan Dia(TL) <4102 3930> [given assurance. or, offered faith. in that.]

17:31

dengan adil

Mazm 9:9; 96:13; 98:9 [Semua]

akan menghakimi

Mat 10:15; [Lihat FULL. Mat 10:15]

telah ditentukan-Nya,

Kis 10:42; [Lihat FULL. Kis 10:42]

orang mati.

Kis 2:24; [Lihat FULL. Kis 2:24]


Catatan Frasa: DENGAN ADIL AKAN MENGHAKIMI DUNIA.


17:32

maka(TB)/maka setengah(TL) <3303> [some.]

Ketika ... mendengar ................. kami mendengar(TB)/mendengar .................. mendengar(TL) <191> [We will.]

17:32

orang mati,

Kis 17:18,31 [Semua]17:34

beberapa orang(TB)/beberapa(TL) <5100> [certain.]

anggota majelis Areopagus(TB)/Areopagus(TL) <698> [the Areopagite.]

17:34

majelis Areopagus,

Kis 17:19,22 [Semua]
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA