TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 17:1-6

17:1 <04319> whykym <08034> wmsw <0669> Myrpa <02022> rhm <0376> sya <01961> yhyw(17:1)

17:1 kai <2532> egeneto <1096> anhr <435> ex <1537> orouv <3735> efraim <2187> kai <2532> onoma <3686> autw <846> mica

17:2 <03068> hwhyl <01121> ynb <01288> Kwrb <0517> wma <0559> rmatw <03947> wytxql <0589> yna <0854> yta <03701> Pokh <02009> hnh <0241> ynzab <0559> trma <01571> Mgw <0422> tyla <0859> *taw {ytaw} <0> Kl <03947> xql <0834> rsa <03701> Pokh <03967> hamw <0505> Pla <0517> wmal <0559> rmayw(17:2)

17:2 kai <2532> eipen th <3588> mhtri <3384> autou <846> ciliouv <5507> kai <2532> ekaton <1540> arguriou <694> touv <3588> lhmfyentav <2983> soi <4771> kai <2532> exwrkisav <1844> kai <2532> eipav en <1722> toiv <3588> wsin <3775> mou <1473> idou <2400> to <3588> argurion <694> par <3844> emoi <1473> egw <1473> elabon <2983> auto <846> kai <2532> eipen h <3588> mhthr <3384> autou <846> euloghmenov <2127> o <3588> uiov <5207> mou <1473> tw <3588> kuriw <2962>

17:3 <0> Kl <07725> wnbysa <06258> htew <04541> hkomw <06459> lop <06213> twvel <01121> ynbl <03027> ydym <03068> hwhyl <03701> Pokh <0853> ta <06942> ytsdqh <06942> sdqh <0517> wma <0559> rmatw <0517> wmal <03701> Pokh <03967> hamw <0505> Pla <0853> ta <07725> bsyw(17:3)

17:3 kai <2532> apedwken <591> touv <3588> ciliouv <5507> kai <2532> ekaton <1540> tou <3588> arguriou <694> th <3588> mhtri <3384> autou <846> kai <2532> eipen h <3588> mhthr <3384> autou <846> agiasmw <38> hgiasa <37> to <3588> argurion <694> tw <3588> kuriw <2962> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> mou <1473> kata <2596> monav <3441> tou <3588> poihsai <4160> glupton kai <2532> cwneuton kai <2532> nun <3568> epistreqw <1994> auta <846> soi <4771> kai <2532> apodwsw <591> soi <4771> auto <846>

17:4 <04319> whykym <01004> tybb <01961> yhyw <04541> hkomw <06459> lop <06213> whveyw <06884> Prwul <05414> whnttw <03701> Pok <03967> Mytam <0517> wma <03947> xqtw <0517> wmal <03701> Pokh <0853> ta <07725> bsyw(17:4)

17:4 kai <2532> apedwken <591> to <3588> argurion <694> th <3588> mhtri <3384> autou <846> kai <2532> elaben <2983> h <3588> mhthr <3384> autou <846> diakosiouv <1250> tou <3588> arguriou <694> kai <2532> edwken <1325> auto <846> tw <3588> cwneuth kai <2532> epoihsen <4160> auto <846> glupton kai <2532> cwneuton kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mica

17:5 <03548> Nhkl <0> wl <01961> yhyw <01121> wynbm <0259> dxa <03027> dy <0853> ta <04390> almyw <08655> Myprtw <0646> dwpa <06213> veyw <0430> Myhla <01004> tyb <0> wl <04318> hkym <0376> syahw(17:5)

17:5 kai <2532> o <3588> anhr <435> mica autw <846> oikov <3624> yeou <2316> kai <2532> epoihsen <4160> efoud kai <2532> yerafin kai <2532> eneplhsen thn <3588> ceira <5495> enov <1519> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> kai <2532> egenhyh <1096> autw <846> eiv <1519> ierea <2409>

17:6 P <06213> hvey <05869> wynyeb <03477> rsyh <0376> sya <03478> larvyb <04428> Klm <0369> Nya <01992> Mhh <03117> Mymyb(17:6)

17:6 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> ouk <3364> hn <1510> basileuv <935> en <1722> israhl <2474> anhr <435> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> epoiei <4160>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA