TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 20:34-38

20:34 <08210> hkwps <02534> hmxbw <05186> hywjn <02220> ewrzbw <02389> hqzx <03027> dyb <0> Mb <06327> Mtuwpn <0834> rsa <0776> twurah <04480> Nm <0853> Mkta <06908> ytubqw <05971> Mymeh <04480> Nm <0853> Mkta <03318> ytauwhw(20:34)

20:34 kai <2532> exaxw <1806> umav <4771> ek <1537> twn <3588> lawn <2992> kai <2532> eisdexomai <1523> umav <4771> ek <1537> twn <3588> cwrwn <5561> ou <3739> dieskorpisyhte <1287> en <1722> autaiv <846> en <1722> ceiri <5495> krataia <2900> kai <2532> en <1722> bracioni <1023> uqhlw <5308> kai <2532> en <1722> yumw <2372> kecumenw

20:35 <06440> Mynp <0413> la <06440> Mynp <08033> Ms <0854> Mkta <08199> ytjpsnw <05971> Mymeh <04057> rbdm <0413> la <0853> Mkta <0935> ytabhw(20:35)

20:35 kai <2532> axw <71> umav <4771> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> twn <3588> lawn <2992> kai <2532> diakriyhsomai <1252> prov <4314> umav <4771> ekei <1563> proswpon <4383> kata <2596> proswpon <4383>

20:36 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0854> Mkta <08199> jpsa <03651> Nk <04714> Myrum <0776> Ura <04057> rbdmb <01> Mkytwba <0854> ta <08199> ytjpsn <0834> rsak(20:36)

20:36 on <3739> tropon <5158> diekriyhn <1252> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> umwn <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> ghv <1065> aiguptou <125> outwv <3778> krinw <2919> umav <4771> legei <3004> kuriov <2962>

20:37 <01285> tyrbh <04562> tromb <0853> Mkta <0935> ytabhw <07626> jbsh <08478> txt <0853> Mkta <05674> ytrbehw(20:37)

20:37 kai <2532> diaxw <1236> umav <4771> upo <5259> thn <3588> rabdon mou <1473> kai <2532> eisaxw <1521> umav <4771> en <1722> ariymw <706>

20:38 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <0935> awby <03808> al <03478> larvy <0127> tmda <0413> law <0853> Mtwa <03318> ayuwa <04033> Mhyrwgm <0776> Uram <0> yb <06586> Myeswphw <04775> Mydrmh <04480> Mkm <01305> ytwrbw(20:38)

20:38 kai <2532> eklexw ex <1537> umwn <4771> touv <3588> asebeiv <765> kai <2532> touv <3588> afesthkotav dioti <1360> ek <1537> thv <3588> paroikesiav autwn <846> exaxw <1806> autouv <846> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> israhl <2474> ouk <3364> eiseleusontai <1525> kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA