TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Pengkhotbah 1:5-11

1:5 <08033> Ms <01931> awh <02224> xrwz <07602> Paws <04725> wmwqm <0413> law <08121> smsh <0935> abw <08121> smsh <02224> xrzw(1:5)

1:5 kai <2532> anatellei <393> o <3588> hliov <2246> kai <2532> dunei <1417> o <3588> hliov <2246> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846> elkei

1:6 <07307> xwrh <07725> bs <05439> wytbybo <05921> lew <07307> xwrh <01980> Klwh <05437> bbo <05437> bbwo <06828> Nwpu <0413> la <05437> bbwow <01864> Mwrd <0413> la <01980> Klwh(1:6)

1:6 anatellwn <393> autov <846> ekei <1563> poreuetai <4198> prov <4314> noton <3558> kai <2532> kukloi <2944> prov <4314> borran kukloi <2944> kuklwn poreuetai <4198> to <3588> pneuma <4151> kai <2532> epi <1909> kuklouv autou <846> epistrefei <1994> to <3588> pneuma <4151>

1:7 <01980> tkll <07725> Mybs <01992> Mh <08033> Ms <01980> Myklh <05158> Mylxnhs <04725> Mwqm <0413> la <04392> alm <0369> wnnya <03220> Myhw <03220> Myh <0413> la <01980> Myklh <05158> Mylxnh <03605> lk(1:7)

1:7 pantev <3956> oi <3588> ceimarroi poreuontai <4198> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> h <3588> yalassa <2281> ouk <3364> estai <1510> empimplamenh eiv <1519> topon <5117> ou <3739> oi <3588> ceimarroi poreuontai <4198> ekei <1563> autoi <846> epistrefousin <1994> tou <3588> poreuyhnai <4198>

1:8 <08085> emsm <0241> Nza <04390> almt <03808> alw <07200> twarl <05869> Nye <07646> ebvt <03808> al <01696> rbdl <0376> sya <03201> lkwy <03808> al <03023> Myegy <01697> Myrbdh <03605> lk(1:8)

1:8 pantev <3956> oi <3588> logoi <3056> egkopoi ou <3364> dunhsetai <1410> anhr <435> tou <3588> lalein <2980> kai <2532> ouk <3364> emplhsyhsetai ofyalmov <3788> tou <3588> oran <3708> kai <2532> ou <3364> plhrwyhsetai <4137> ouv <3775> apo <575> akroasewv

1:9 <08121> smsh <08478> txt <02319> sdx <03605> lk <0369> Nyaw <06213> hveys <01931> awh <06213> hvens <04100> hmw <01961> hyhys <01931> awh <01961> hyhs <04100> hm(1:9)

1:9 ti <5100> to <3588> gegonov <1096> auto <846> to <3588> genhsomenon <1096> kai <2532> ti <5100> to <3588> pepoihmenon <4160> auto <846> to <3588> poihyhsomenon <4160> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> pan <3956> prosfaton <4372> upo <5259> ton <3588> hlion <2246>

1:10 <06440> wnnplm <01961> hyh <0834> rsa <05769> Mymlel <01961> hyh <03528> rbk <01931> awh <02319> sdx <02088> hz <07200> har <0559> rmays <01697> rbd <03426> sy(1:10)

1:10 ov <3739> lalhsei <2980> kai <2532> erei ide <3708> touto <3778> kainon <2537> estin <1510> hdh <2235> gegonen <1096> en <1722> toiv <3588> aiwsin <165> toiv <3588> genomenoiv <1096> apo <575> emprosyen <1715> hmwn <1473>

1:11 P <0314> hnrxal <01961> wyhys <05973> Me <02146> Nwrkz <01992> Mhl <01961> hyhy <03808> al <01961> wyhys <0314> Mynrxal <01571> Mgw <07223> Mynsarl <02146> Nwrkz <0369> Nya(1:11)

1:11 ouk <3364> estin <1510> mnhmh <3420> toiv <3588> prwtoiv <4413> kai <2532> ge <1065> toiv <3588> escatoiv <2078> genomenoiv <1096> ouk <3364> estai <1510> autoiv <846> mnhmh <3420> meta <3326> twn <3588> genhsomenwn <1096> eiv <1519> thn <3588> escathn <2078>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA