TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 12:20-28

12:20 <08057> hxmv <07965> Mwls <03289> yueylw <07451> er <02790> ysrx <03820> blb <04820> hmrm(12:20)

12:20 dolov <1388> en <1722> kardia <2588> tektainomenou kaka <2556> oi <3588> de <1161> boulomenoi <1014> eirhnhn <1515> eufranyhsontai <2165>

12:21 <07451> er <04390> walm <07563> Myesrw <0205> Nwa <03605> lk <06662> qydul <0579> hnay <03808> al(12:21)

12:21 ouk <3364> aresei tw <3588> dikaiw <1342> ouden <3762> adikon <94> oi <3588> de <1161> asebeiv <765> plhsyhsontai kakwn <2556>

12:22 <07522> wnwur <0530> hnwma <06213> yvew <08267> rqs <08193> ytpv <03068> hwhy <08441> tbewt(12:22)

12:22 bdelugma <946> kuriw <2962> ceilh <5491> qeudh <5571> o <3588> de <1161> poiwn <4160> pisteiv <4102> dektov <1184> par <3844> autw <846>

12:23 <0200> tlwa <07121> arqy <03684> Mylyok <03820> blw <01847> ted <03680> hok <06175> Mwre <0120> Mda(12:23)

12:23 anhr <435> sunetov <4908> yronov <2362> aisyhsewv <144> kardia <2588> de <1161> afronwn <878> sunanthsetai <4876> araiv <685>

12:24 <04522> oml <01961> hyht <07423> hymrw <04910> lwsmt <02742> Myuwrx <03027> dy(12:24)

12:24 ceir <5495> eklektwn <1588> krathsei <2902> eucerwv dolioi <1386> de <1161> esontai <1510> eiv <1519> pronomhn

12:25 <08055> hnxmvy <02896> bwj <01697> rbdw <07812> hnxsy <0376> sya <03820> blb <01674> hgad(12:25)

12:25 foberov <5398> logov <3056> kardian <2588> tarassei <5015> androv <435> dikaiou <1342> aggelia <31> de <1161> agayh <18> eufrainei <2165> auton <846>

12:26 <08582> Mett <07563> Myesr <01870> Krdw <06662> qydu <07453> wherm <08446> rty(12:26)

12:26 epignwmwn dikaiov <1342> eautou <1438> filov <5384> estai <1510> ai <3588> de <1161> gnwmai <1106> twn <3588> asebwn <765> anepieikeiv amartanontav <264> katadiwxetai <2614> kaka <2556> h <3588> de <1161> odov <3598> twn <3588> asebwn <765> planhsei <4105> autouv <846>

12:27 <02742> Uwrx <03368> rqy <0120> Mda <01952> Nwhw <06718> wdyu <07423> hymr <02760> Krxy <03808> al(12:27)

12:27 ouk <3364> epiteuxetai <2013> doliov <1386> yhrav <2339> kthma <2933> de <1161> timion <5093> anhr <435> kayarov <2513>

12:28 <04194> twm <0408> la <05410> hbytn <01870> Krdw <02416> Myyx <06666> hqdu <0734> xrab(12:28)

12:28 en <1722> odoiv <3598> dikaiosunhv <1343> zwh <2222> odoi <3598> de <1161> mnhsikakwn eiv <1519> yanaton <2288>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA