TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 6:9-14

6:9 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(6:9)

6:9 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

6:10 <0894> lbbm <0935> wab <0834> rsa <06846> hynpu <01121> Nb <02977> hysay <01004> tyb <0935> tabw <01931> awhh <03117> Mwyb <0859> hta <0935> tabw <03048> hyedy <0853> tamw <02900> hybwj <0853> tamw <02469> ydlxm <01473> hlwgh <0853> tam <03947> xwql(6:10)

6:10 labe <2983> ta <3588> ek <1537> thv <3588> aicmalwsiav <161> para <3844> twn <3588> arcontwn <758> kai <2532> para <3844> twn <3588> crhsimwn <5539> authv <846> kai <2532> para <3844> twn <3588> epegnwkotwn <1921> authn <846> kai <2532> eiseleush <1525> su <4771> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> iwsiou tou <3588> sofoniou tou <3588> hkontov <1854> ek <1537> babulwnov <897>

6:11 <01419> lwdgh <03548> Nhkh <03087> qduwhy <01121> Nb <03091> eswhy <07218> sarb <07760> tmvw <05850> twrje <06213> tyvew <02091> bhzw <03701> Pok <03947> txqlw(6:11)

6:11 kai <2532> lhqh <2983> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> kai <2532> poihseiv <4160> stefanouv <4735> kai <2532> epiyhseiv <2007> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> ihsou <2424> tou <3588> iwsedek tou <3588> ierewv <2409> tou <3588> megalou <3173>

6:12 <03068> hwhy <01964> lkyh <0853> ta <01129> hnbw <06779> xmuy <08478> wytxtmw <08034> wms <06780> xmu <0376> sya <02009> hnh <0559> rmal <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <0413> wyla <0559> trmaw(6:12)

6:12 kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> idou <2400> anhr <435> anatolh <395> onoma <3686> autw <846> kai <2532> upokatwyen autou <846> anatelei <393> kai <2532> oikodomhsei <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

6:13 <08147> Mhyns <0996> Nyb <01961> hyht <07965> Mwls <06098> tuew <03678> waok <05921> le <03548> Nhk <01961> hyhw <03678> waok <05921> le <04910> lsmw <03427> bsyw <01935> dwh <05375> avy <01931> awhw <03068> hwhy <01964> lkyh <0853> ta <01129> hnby <01931> awhw(6:13)

6:13 kai <2532> autov <846> lhmqetai <2983> arethn <703> kai <2532> kayietai <2523> kai <2532> katarxei epi <1909> tou <3588> yronou <2362> autou <846> kai <2532> estai <1510> o <3588> iereuv <2409> ek <1537> dexiwn <1188> autou <846> kai <2532> boulh <1012> eirhnikh <1516> estai <1510> ana <303> meson <3319> amfoterwn

6:14 <03068> hwhy <01964> lkyhb <02146> Nwrkzl <06846> hynpu <01121> Nb <02581> Nxlw <03048> hyedylw <02900> hybwjlw <02494> Mlxl <01961> hyht <05850> trjehw(6:14)

6:14 o <3588> de <1161> stefanov <4735> estai <1510> toiv <3588> upomenousin <5278> kai <2532> toiv <3588> crhsimoiv <5539> authv <846> kai <2532> toiv <3588> epegnwkosin <1921> authn <846> kai <2532> eiv <1519> carita <5485> uiou <5207> sofoniou kai <2532> eiv <1519> qalmon <5568> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA