TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 19:7

19:7 <07581> wtgas <06963> lwqm <04393> halmw <0776> Ura <03456> Mstw <02717> byrxh <05892> Mhyrew <0490> wytwnmla <03045> edyw(19:7)

19:7 kai <2532> enemeto tw <3588> yrasei autou <846> kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> exhrhmwsen kai <2532> hfanisen ghn <1065> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846> apo <575> fwnhv <5456> wrumatov autou <846>

Yehezkiel 22:7

22:7 <0> Kb <03238> wnwh <0490> hnmlaw <03490> Mwty <08432> Kkwtb <06233> qseb <06213> wve <01616> rgl <0> Kb <07043> wlqh <0517> Maw <01> ba(22:7)

22:7 patera <3962> kai <2532> mhtera <3384> ekakologoun en <1722> soi <4771> kai <2532> prov <4314> ton <3588> proshluton <4339> anestrefonto <390> en <1722> adikiaiv <93> en <1722> soi <4771> orfanon <3737> kai <2532> chran <5503> katedunasteuon <2616> en <1722> soi <4771>

Yehezkiel 22:25

22:25 <08432> hkwtb <07235> wbrh <0490> hytwnmla <03947> wxqy <03366> rqyw <02633> Nox <0398> wlka <05315> spn <02964> Prj <02963> Prj <07580> gaws <0738> yrak <08432> hkwtb <05030> hyaybn <07195> rsq(22:25)

22:25 hv <3739> oi <3588> afhgoumenoi en <1722> mesw <3319> authv <846> wv <3739> leontev <3023> wruomenoi <5612> arpazontev <726> arpagmata qucav <5590> katesyiontev <2719> en <1722> dunasteia timav <5092> lambanontev <2983> en <1722> adikia <93> kai <2532> ai <3588> chrai <5503> sou <4771> eplhyunyhsan <4129> en <1722> mesw <3319> sou <4771>

Yehezkiel 44:22

44:22 <03947> wxqy <03548> Nhkm <0490> hnmla <01961> hyht <0834> rsa <02233> hnmlahw <03478> larvy <01004> tyb <02233> erzm <01330> tlwtb <0518> Ma <03588> yk <0802> Mysnl <0> Mhl <03947> wxqy <03808> al <01644> hswrgw <0490> hnmlaw(44:22)

44:22 kai <2532> chran <5503> kai <2532> ekbeblhmenhn ou <3364> lhmqontai <2983> eautoiv <1438> eiv <1519> gunaika <1135> all <235> h <2228> paryenon <3933> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> israhl <2474> kai <2532> chra <5503> ean <1437> genhtai <1096> ex <1537> ierewv <2409> lhmqontai <2983>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA