TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 20:1-9

20:1 <03290> bqey <0430> yhla <08034> Ms <07682> Kbgvy <06869> hru <03117> Mwyb <03068> hwhy <06030> Kney( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(20:1)

20:1 (19:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (19:2) epakousai sou <4771> kuriov <2962> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> uperaspisai sou <4771> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384>

20:2 <05582> Kdeoy <06726> Nwyumw <06944> sdqm <05828> Krze <07971> xlsy<20:3> (20:2)

20:2 (19:3) exaposteilai <1821> soi <4771> bohyeian <996> ex <1537> agiou <40> kai <2532> ek <1537> siwn <4622> antilaboito sou <4771>

20:3 <05542> hlo <01878> hnsdy <05930> Ktlwew <04503> Ktxnm <03605> lk <02142> rkzy<20:4> (20:3)

20:3 (19:4) mnhsyeih <3403> pashv <3956> yusiav <2378> sou <4771> kai <2532> to <3588> olokautwma <3646> sou <4771> pianatw diaqalma

20:4 <04390> almy <06098> Ktue <03605> lkw <03824> Kbblk <0> Kl <05414> Nty<20:5> (20:4)

20:4 (19:5) dwh <1325> soi <4771> kata <2596> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> boulhn <1012> sou <4771> plhrwsai <4137>

20:5 <04862> Kytwlasm <03605> lk <03068> hwhy <04390> almy <01713> lgdn <0430> wnyhla <08034> Msbw <03444> Ktewsyb <07442> hnnrn<20:6> (20:5)

20:5 (19:6) agalliasomeya en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> kai <2532> en <1722> onomati <3686> yeou <2316> hmwn <1473> megalunyhsomeya <3170> plhrwsai <4137> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> aithmata <155> sou <4771>

20:6 <03225> wnymy <03468> esy <01369> twrbgb <06944> wsdq <08064> ymsm <06030> whney <04899> wxysm <03068> hwhy <03467> eyswh <03588> yk <03045> ytedy <06258> hte<20:7> (20:6)

20:6 (19:7) nun <3568> egnwn <1097> oti <3754> eswsen <4982> kuriov <2962> ton <3588> criston <5547> autou <846> epakousetai autou <846> ex <1537> ouranou <3772> agiou <40> autou <846> en <1722> dunasteiaiv h <3588> swthria <4991> thv <3588> dexiav <1188> autou <846>

20:7 <02142> rykzn <0430> wnyhla <03068> hwhy <08034> Msb <0587> wnxnaw <05483> Myowob <0428> hlaw <07393> bkrb <0428> hla<20:8> (20:7)

20:7 (19:8) outoi <3778> en <1722> armasin <716> kai <2532> outoi <3778> en <1722> ippoiv <2462> hmeiv <1473> de <1161> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> megalunyhsomeya <3170>

20:8 <05749> ddwetnw <06965> wnmq <0587> wnxnaw <05307> wlpnw <03766> werk <01992> hmh<20:9> (20:8)

20:8 (19:9) autoi <846> sunepodisyhsan kai <2532> epesan <4098> hmeiv <1473> de <1161> anesthmen <450> kai <2532> anwrywyhmen

20:9 <07121> wnarq <03117> Mwyb <06030> wnney <04428> Klmh <03467> heyswh <03068> hwhy<20:10> (20:9)

20:9 (19:10) kurie <2962> swson <4982> ton <3588> basilea <935> sou <4771> kai <2532> epakouson hmwn <1473> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> epikaleswmeya se <4771>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA