TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ezra 1:1-4

1:1 <0559> rmal <04385> btkmb <01571> Mgw <04438> wtwklm <03605> lkb <06963> lwq <05674> rbeyw <06539> orp <04428> Klm <03566> srk <07307> xwr <0853> ta <03068> hwhy <05782> ryeh <03414> hymry <06310> ypm <03068> hwhy <01697> rbd <03615> twlkl <06539> orp <04428> Klm <03566> srwkl <0259> txa <08141> tnsbw(1:1)

1:1 kai <2532> en <1722> tw <3588> prwtw <4413> etei <2094> kurou tou <3588> basilewv <935> perswn tou <3588> telesyhnai <5055> logon <3056> kuriou <2962> apo <575> stomatov <4750> ieremiou <2408> exhgeiren kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> kurou basilewv <935> perswn kai <2532> parhggeilen <3853> fwnhn <5456> en <1722> pash <3956> basileia <932> autou <846> kai <2532> ge <1065> en <1722> graptw legwn <3004>

1:2 <03063> hdwhyb <0834> rsa <03389> Mlswryb <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <05921> yle <06485> dqp <01931> awhw <08064> Mymsh <0430> yhla <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lk <06539> orp <04428> Klm <03566> srk <0559> rma <03541> hk(1:2)

1:2 outwv <3778> eipen kurov basileuv <935> perswn pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> thv <3588> ghv <1065> edwken <1325> moi <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> autov <846> epeskeqato <1980> ep <1909> eme <1473> tou <3588> oikodomhsai <3618> autw <846> oikon <3624> en <1722> ierousalhm <2419> th <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449>

1:3 <03389> Mlswryb <0834> rsa <0430> Myhlah <01931> awh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> Nbyw <03063> hdwhyb <0834> rsa <03389> Mlswryl <05927> leyw <05973> wme <0430> wyhla <01961> yhy <05971> wme <03605> lkm <0> Mkb <04310> ym(1:3)

1:3 tiv <5100> en <1722> umin <4771> apo <575> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> estai <1510> o <3588> yeov <2316> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> anabhsetai <305> eiv <1519> ierousalhm <2419> thn <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> kai <2532> oikodomhsatw <3618> ton <3588> oikon <3624> yeou <2316> israhl <2474> autov <846> o <3588> yeov <2316> o <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

1:4 <03389> Mlswryb <0834> rsa <0430> Myhlah <01004> tybl <05071> hbdnh <05973> Me <0929> hmhbbw <07399> swkrbw <02091> bhzbw <03701> Pokb <04725> wmqm <0376> ysna <05375> whwavny <08033> Ms <01481> rg <01931> awh <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lkm <07604> rasnh <03605> lkw(1:4)

1:4 kai <2532> pav <3956> o <3588> kataleipomenov <2641> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> topwn <5117> ou <3364> autov <846> paroikei ekei <1563> kai <2532> lhmqontai <2983> auton <846> andrev <435> tou <3588> topou <5117> autou <846> en <1722> arguriw <694> kai <2532> crusiw <5553> kai <2532> aposkeuh kai <2532> kthnesin <2934> meta <3326> tou <3588> ekousiou <1596> eiv <1519> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> en <1722> ierousalhm <2419>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA