TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 23:29

23:29 <0853> wta <07200> wtark <04023> wdgmb <04191> whtymyw <07125> wtarql <02977> whysay <04428> Klmh <01980> Klyw <06578> trp <05104> rhn <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <05921> le <04714> Myrum <04428> Klm <06549> hkn <0> herp <05927> hle <03117> wymyb(23:29)

23:29 en <1722> de <1161> taiv <3588> hmeraiv <2250> autou <846> anebh <305> faraw <5328> necaw basileuv <935> aiguptou <125> epi <1909> basilea <935> assuriwn epi <1909> potamon <4215> eufrathn <2166> kai <2532> eporeuyh <4198> iwsiav <2502> eiv <1519> apanthn autou <846> kai <2532> eyanatwsen <2289> auton <846> necaw en <1722> mageddw en <1722> tw <3588> idein <3708> auton <846>

2 Raja-raja 23:33-35

23:33 <02091> bhz <03603> rkkw <03701> Pok <03603> rkk <03967> ham <0776> Urah <05921> le <06066> sne <05414> Ntyw <03389> Mlswryb <04427> *Klmm {Klmb} <02574> tmx <0776> Urab <07247> hlbrb <06549> hkn <0> herp <0631> whroayw(23:33)

23:33 kai <2532> metesthsen <3179> auton <846> faraw <5328> necaw en <1722> deblaya en <1722> gh <1065> emay tou <3588> mh <3165> basileuein <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> edwken <1325> zhmian <2209> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ekaton <1540> talanta <5007> arguriou <694> kai <2532> ekaton <1540> talanta <5007> crusiou <5553>

23:34 <08033> Ms <04191> tmyw <04714> Myrum <0935> abyw <03947> xql <03059> zxawhy <0853> taw <03079> Myqywhy <08034> wms <0853> ta <05437> boyw <01> wyba <02977> whysay <08478> txt <02977> whysay <01121> Nb <0471> Myqyla <0853> ta <06549> hkn <0> herp <04427> Klmyw(23:34)

23:34 kai <2532> ebasileusen <936> faraw <5328> necaw ep <1909> autouv <846> ton <3588> eliakim uion <5207> iwsiou <2502> basilewv <935> iouda <2448> anti <473> iwsiou <2502> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> epestreqen <1994> to <3588> onoma <3686> autou <846> iwakim kai <2532> ton <3588> iwacav elaben <2983> kai <2532> eishnegken <1533> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563>

23:35 o <06549> hkn <0> herpl <05414> ttl <0776> Urah <05971> Me <0853> ta <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> ta <05065> vgn <06187> wkrek <0376> sya <06547> herp <06310> yp <05921> le <03701> Pokh <0853> ta <05414> ttl <0776> Urah <0853> ta <06186> Kyreh <0389> Ka <06547> herpl <03079> Myqywhy <05414> Ntn <02091> bhzhw <03701> Pokhw(23:35)

23:35 kai <2532> to <3588> argurion <694> kai <2532> to <3588> crusion <5553> edwken <1325> iwakim tw <3588> faraw <5328> plhn <4133> etimografhsen thn <3588> ghn <1065> tou <3588> dounai <1325> to <3588> argurion <694> epi <1909> stomatov <4750> faraw <5328> anhr <435> kata <2596> thn <3588> suntimhsin autou <846> edwkan <1325> to <3588> argurion <694> kai <2532> to <3588> crusion <5553> meta <3326> tou <3588> laou <2992> thv <3588> ghv <1065> dounai <1325> tw <3588> faraw <5328> necawTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA