TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 21:17-21

21:17 <08033> Ms <01931> awh <0834> rsab <05288> renh <06963> lwq <0413> la <0430> Myhla <08085> ems <03588> yk <03372> yaryt <0408> la <01904> rgh <0> Kl <04100> hm <0> hl <0559> rmayw <08064> Mymsh <04480> Nm <01904> rgh <0413> la <0430> Myhla <04397> Kalm <07121> arqyw <05288> renh <06963> lwq <0853> ta <0430> Myhla <08085> emsyw(21:17)

21:17 eishkousen <1522> de <1161> o <3588> yeov <2316> thv <3588> fwnhv <5456> tou <3588> paidiou <3813> ek <1537> tou <3588> topou <5117> ou <3364> hn <1510> kai <2532> ekalesen <2564> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> agar <28> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> eipen auth <846> ti <5100> estin <1510> agar <28> mh <3165> fobou <5399> epakhkoen gar <1063> o <3588> yeov <2316> thv <3588> fwnhv <5456> tou <3588> paidiou <3813> sou <4771> ek <1537> tou <3588> topou <5117> ou <3364> estin <1510>

21:18 <07760> wnmyva <01419> lwdg <01471> ywgl <03588> yk <0> wb <03027> Kdy <0853> ta <02388> yqyzxhw <05288> renh <0853> ta <05375> yav <06965> ymwq(21:18)

21:18 anasthyi <450> labe <2983> to <3588> paidion <3813> kai <2532> krathson <2902> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> auto <846> eiv <1519> gar <1063> eynov <1484> mega <3173> poihsw <4160> auton <846>

21:19 <05288> renh <0853> ta <08248> qstw <04325> Mym <02573> tmxh <0853> ta <04390> almtw <01980> Kltw <04325> Mym <0875> rab <07200> artw <05869> hynye <0853> ta <0430> Myhla <06491> xqpyw(21:19)

21:19 kai <2532> anewxen <455> o <3588> yeov <2316> touv <3588> ofyalmouv <3788> authv <846> kai <2532> eiden <3708> frear <5421> udatov <5204> zwntov <2198> kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> eplhsen ton <3588> askon <779> udatov <5204> kai <2532> epotisen <4222> to <3588> paidion <3813>

21:20 <07198> tsq <07232> hbr <01961> yhyw <04057> rbdmb <03427> bsyw <01431> ldgyw <05288> renh <0854> ta <0430> Myhla <01961> yhyw(21:20)

21:20 kai <2532> hn <1510> o <3588> yeov <2316> meta <3326> tou <3588> paidiou <3813> kai <2532> huxhyh <837> kai <2532> katwkhsen en <1722> th <3588> erhmw <2048> egeneto <1096> de <1161> toxothv

21:21 P <04714> Myrum <0776> Uram <0802> hsa <0517> wma <0> wl <03947> xqtw <06290> Nrap <04057> rbdmb <03427> bsyw(21:21)

21:21 kai <2532> katwkhsen en <1722> th <3588> erhmw <2048> th <3588> faran kai <2532> elaben <2983> autw <846> h <3588> mhthr <3384> gunaika <1135> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA