TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 1:28

1:28 <0776> Urah <05921> le <07430> tvmrh <02416> hyx <03605> lkbw <08064> Mymsh <05775> Pwebw <03220> Myh <01710> tgdb <07287> wdrw <03533> hsbkw <0776> Urah <0853> ta <04390> walmw <07235> wbrw <06509> wrp <0430> Myhla <0> Mhl <0559> rmayw <0430> Myhla <0853> Mta <01288> Krbyw(1:28)

1:28 kai <2532> huloghsen <2127> autouv <846> o <3588> yeov <2316> legwn <3004> auxanesye <837> kai <2532> plhyunesye <4129> kai <2532> plhrwsate <4137> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> katakurieusate <2634> authv <846> kai <2532> arcete <757> twn <3588> icyuwn <2486> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> twn <3588> peteinwn <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> kthnwn <2934> kai <2532> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> erpetwn <2062> twn <3588> erpontwn epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

Kejadian 2:15

2:15 <08104> hrmslw <05647> hdbel <05731> Nde <01588> Ngb <03240> whxnyw <0120> Mdah <0853> ta <0430> Myhla <03068> hwhy <03947> xqyw(2:15)

2:15 kai <2532> elaben <2983> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ton <3588> anyrwpon <444> on <3739> eplasen <4111> kai <2532> eyeto <5087> auton <846> en <1722> tw <3588> paradeisw <3857> ergazesyai <2038> auton <846> kai <2532> fulassein <5442>

Kejadian 2:19

2:19 <08034> wms <01931> awh <02416> hyx <05315> spn <0120> Mdah <0> wl <07121> arqy <0834> rsa <03605> lkw <0> wl <07121> arqy <04100> hm <07200> twarl <0120> Mdah <0413> la <0935> abyw <08064> Mymsh <05775> Pwe <03605> lk <0853> taw <07704> hdvh <02416> tyx <03605> lk <0127> hmdah <04480> Nm <0430> Myhla <03068> hwhy <03335> ruyw(2:19)

2:19 kai <2532> eplasen <4111> o <3588> yeov <2316> eti <2089> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> agrou <68> kai <2532> panta <3956> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> hgagen <71> auta <846> prov <4314> ton <3588> adam <76> idein <3708> ti <5100> kalesei <2564> auta <846> kai <2532> pan <3956> o <3739> ean <1437> ekalesen <2564> auto <846> adam <76> quchn <5590> zwsan <2198> touto <3778> onoma <3686> autou <846>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA