TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Bilangan 12:1-16

TSK Full Life Study Bible

12:1

Miryam(TB/TL) <04813> [Miriam.]

<03571> [Ethiopian. or, Cushite.]

diambilnya ...... mengambil(TB)/diambilnya ... diperisterikannya(TL) <03947> [married. Heb. taken.]

12:1

Judul : Pemberontakan Miryam dan Harun

Perikop : Bil 12:1-16


Miryam

Kel 15:20; [Lihat FULL. Kel 15:20]

dengan perempuan

Kel 2:21; [Lihat FULL. Kel 2:21]


Catatan Frasa: PEREMPUAN KUSY YANG DIAMBILNYA.


12:2

TUHAN ................... TUHAN(TB)/Tuhan .......... Tuhan(TL) <03068> [Hath the Lord.]

berfirman ............ berfirman(TB/TL) <01696> [hath he not.]

TUHAN ................... TUHAN(TB)/Tuhan .......... Tuhan(TL) <03068> [And the.]

12:2

perantaraan kita

Bil 16:3

hal itu

Bil 11:1; [Lihat FULL. Bil 11:1]12:3

lebih(TB)/amat(TL) <03966> [very.]

manusia(TB)/orang(TL) <0120> [above.]

12:3

lembut hatinya,

Mat 11:29


Catatan Frasa: MUSA ... LEMBUT HATINYA


12:4

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

Keluarlah ........ keluarlah(TB)/Keluarlah .......... keluarlah(TL) <03318> [Come out.]


12:5

12:5

tiang awan,

Kel 13:21; [Lihat FULL. Kel 13:21]; Bil 11:25; [Lihat FULL. Bil 11:25] [Semua]12:6

nabi(TB/TL) <05030> [a prophet.]

diri-Ku(TB)/khayal(TL) <04759> [in a vision.]

mimpi(TB/TL) <02472> [a dream.]

12:6

Tuhan menyatakan

1Sam 3:7,21 [Semua]

dalam penglihatan,

Kej 15:1; [Lihat FULL. Kej 15:1]

dalam mimpi.

Kej 20:3; [Lihat FULL. Kej 20:3]; Mat 27:19; [Lihat FULL. Mat 27:19]; Ibr 1:1 [Semua]12:7

hamba-Ku(TB/TL) <05650> [My servant.]

setia(TB)/setiawan(TL) <0539> [faithful.]

12:7

hamba-Ku Musa,

Ul 34:5; Yos 1:1-2; Mazm 105:26 [Semua]

segenap rumah-Ku.

Ibr 3:2,5 [Semua]12:8

Berhadap-hadapan(TB)/mulut ... mulut(TL) <06310> [mouth.]

teka-teki(TB)/penerka(TL) <02420> [dark speeches.]

rupa(TB)/peta(TL) <08544> [similitude.]

takut(TB/TL) <03372> [were ye.]

12:8

dengan teka-teki,

Hak 14:12; 1Raj 10:1; Mazm 49:5; Ams 1:6; Dan 5:12 [Semua]

rupa Tuhan.

Kel 20:4; Ayub 19:26; Mazm 17:15; 140:14; Yes 6:1 [Semua]

hamba-Ku Musa?

Kel 24:212:9

12:9

terhadap mereka,

Kel 4:14; [Lihat FULL. Kel 4:14]

pergilah Ia.

Kej 17:22; [Lihat FULL. Kej 17:22]12:10

awan(TB/TL) <06051> [the cloud.]

Miryam ... kusta ......... Miryam ....... kusta(TB)/Miryam ... kusta ........ Miryam .... berkusta(TL) <04813 06879> [behold.]

kusta ............... kusta(TB)/kusta ........... berkusta(TL) <06879> [leprous.]

12:10

atas kemah,

Kel 40:2

seperti salju;

Kel 4:6; [Lihat FULL. Kel 4:6]; Ul 24:9 [Semua]

kena kusta!

Im 13:11; [Lihat FULL. Im 13:11]; 2Raj 5:1,27; 2Taw 16:12; 21:12-15; 26:19 [Semua]


Catatan Frasa: TAMPAKLAH MIRYAM KENA KUSTA.


12:11

timpakan(TB)/ditanggungkan(TL) <07896> [I beseech thee.]

dosa .... dosa(TB)/ditanggungkan(TL) <07896 02403> [lay not.]

12:11

kami perbuat

2Sam 19:19; 24:10 [Semua]12:12

kiranya(TB)/apalah(TL) <04994> [as one dead.]

dagingnya(TB/TL) <01320> [of whom.]


12:13

12:13

kiranya dia.

Kel 15:26; Mazm 6:3; 147:3; Yes 1:6; 30:26; 53:5 Yer 17:14; Hos 6:1 [Semua]12:14

meludahi ..... mendapat(TB)/meludahi ....................... boleh disambut(TL) <03417> [spit.]

dikucilkan ......... diterima(TB)/dikurungkan ............. disambut pula(TL) <05462 0622> [let her be.]

12:14

meludahi mukanya,

Ul 25:9; Ayub 17:6; 30:9-10; Yes 50:6 [Semua]

tempat perkemahan,

Im 13:46; [Lihat FULL. Im 13:46]12:15

dikucilkanlah .... luar .... luar(TB)/Miryampun ....... luar(TL) <02351 05462> [shut out.]

bangsa(TB)/banyakpun(TL) <05971> [and the.]

Miryam ............... Miryam(TB)/dikurungkanlah ................. Miryam(TL) <04813> [till Miriam.]

12:15

tempat perkemahan

Im 14:8; [Lihat FULL. Im 14:8]

tujuh hari

Im 13:4; [Lihat FULL. Im 13:4]12:16

Kemudian(TB/TL) <0310> [afterward.]

Hazerot(TB)/Hazirot(TL) <02698> [Hazeroth.]

The exact situation of this place is unknown. Dr. Shaw computes it to be three days' journey, i.e., thirty miles from Sinai. From this passage, it appears that the wilderness of Paran commenced immediately upon their leaving this station. Calmet observes, that there is a town called Hazor in Arabia Petr‘a, in all probability the same as Hazerim, the ancient habitation of the Hivites (De 2:23); and likewise, according to all appearances, the Hazeroth, where the Hebrews encamped.

gurun(TB)/padang belantara(TL) <04057> [the wilderness.]

12:16

dari Hazerot

Bil 11:35

gurun Paran.

Kej 21:21; Bil 10:12; 15:32 [Semua]
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA