TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 2:1-5

2:1 <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <02372> hzx <0834> rsa <01697> rbdh(2:1)

2:1 o <3588> logov <3056> o <3588> genomenov <1096> para <3844> kuriou <2962> prov <4314> hsaian <2268> uion <5207> amwv <301> peri <4012> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> peri <4012> ierousalhm <2419>

2:2 <01471> Mywgh <03605> lk <0413> wyla <05102> wrhnw <01389> twebgm <05375> avnw <02022> Myrhh <07218> sarb <03068> hwhy <01004> tyb <02022> rh <01961> hyhy <03559> Nwkn <03117> Mymyh <0319> tyrxab <01961> hyhw(2:2)

2:2 oti <3754> estai <1510> en <1722> taiv <3588> escataiv <2078> hmeraiv <2250> emfanev <1717> to <3588> orov <3735> kuriou <2962> kai <2532> o <3588> oikov <3624> tou <3588> yeou <2316> ep <1909> akrwn twn <3588> orewn <3735> kai <2532> uqwyhsetai <5312> uperanw <5231> twn <3588> bounwn <1015> kai <2532> hxousin <1854> ep <1909> auto <846> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

2:3 <03389> Mlswrym <03069> hwhy <01697> rbdw <08451> hrwt <03318> aut <06726> Nwyum <03588> yk <0734> wytxrab <01980> hklnw <01870> wykrdm <03384> wnryw <03290> bqey <0430> yhla <01004> tyb <0413> la <03069> hwhy <02022> rh <0413> la <05927> hlenw <01980> wkl <0559> wrmaw <07227> Mybr <05971> Myme <01980> wklhw(2:3)

2:3 kai <2532> poreusontai <4198> eynh <1484> polla <4183> kai <2532> erousin deute <1205> kai <2532> anabwmen <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735> kuriou <2962> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384> kai <2532> anaggelei <312> hmin <1473> thn <3588> odon <3598> autou <846> kai <2532> poreusomeya <4198> en <1722> auth <846> ek <1537> gar <1063> siwn <4622> exeleusetai <1831> nomov <3551> kai <2532> logov <3056> kuriou <2962> ex <1537> ierousalhm <2419>

2:4 P <04421> hmxlm <05750> dwe <03925> wdmly <03808> alw <02719> brx <01471> ywg <0413> la <01471> ywg <05375> avy <03808> al <04211> twrmzml <02595> Mhytwtynxw <0855> Mytal <02719> Mtwbrx <03807> wttkw <07227> Mybr <05971> Mymel <03198> xykwhw <01471> Mywgh <0996> Nyb <08199> jpsw(2:4)

2:4 kai <2532> krinei <2919> ana <303> meson <3319> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> elegxei <1651> laon <2992> polun <4183> kai <2532> sugkoqousin tav <3588> macairav <3162> autwn <846> eiv <1519> arotra <723> kai <2532> tav <3588> zibunav autwn <846> eiv <1519> drepana <1407> kai <2532> ou <3364> lhmqetai <2983> eti <2089> eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> macairan <3162> kai <2532> ou <3364> mh <3165> maywsin <3129> eti <2089> polemein <4170>

2:5 <03068> hwhy <0216> rwab <01980> hklnw <01980> wkl <03290> bqey <01004> tyb(2:5)

2:5 kai <2532> nun <3568> o <3588> oikov <3624> tou <3588> iakwb <2384> deute <1205> poreuywmen <4198> tw <3588> fwti <5457> kuriou <2962>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA