TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 33:18-23

33:18 <03519> Kdbk <0853> ta <04994> an <07200> ynarh <0559> rmayw(33:18)

33:18 kai <2532> legei <3004> deixon <1166> moi <1473> thn <3588> seautou <4572> doxan <1391>

33:19 <07355> Mxra <0834> rsa <0853> ta <07355> ytmxrw <02603> Nxa <0834> rsa <0853> ta <02603> ytnxw <06440> Kynpl <03068> hwhy <08034> Msb <07121> ytarqw <06440> Kynp <05921> le <02898> ybwj <03605> lk <05674> rybea <0589> yna <0559> rmayw(33:19)

33:19 kai <2532> eipen egw <1473> pareleusomai <3928> proterov <4387> sou <4771> th <3588> doxh <1391> mou <1473> kai <2532> kalesw <2564> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> kuriov <2962> enantion <1726> sou <4771> kai <2532> elehsw <1653> on <3739> an <302> elew <1653> kai <2532> oiktirhsw <3627> on <3739> an <302> oiktirw <3627>

33:20 <02425> yxw <0120> Mdah <07200> ynary <03808> al <03588> yk <06440> ynp <0853> ta <07200> tarl <03201> lkwt <03808> al <0559> rmayw(33:20)

33:20 kai <2532> eipen ou <3364> dunhsh <1410> idein <3708> mou <1473> to <3588> proswpon <4383> ou <3364> gar <1063> mh <3165> idh <3708> anyrwpov <444> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> kai <2532> zhsetai <2198>

33:21 <06697> rwuh <05921> le <05324> tbunw <0853> yta <04725> Mwqm <02009> hnh <03068> hwhy <0559> rmayw(33:21)

33:21 kai <2532> eipen kuriov <2962> idou <2400> topov <5117> par <3844> emoi <1473> sthsh <2476> epi <1909> thv <3588> petrav <4073>

33:22 <05674> yrbe <05704> de <05921> Kyle <03709> ypk <05526> ytkvw <06697> rwuh <05366> trqnb <07760> Kytmvw <03519> ydbk <05674> rbeb <01961> hyhw(33:22)

33:22 hnika <2259> d <1161> an <302> parelyh <3928> mou <1473> h <3588> doxa <1391> kai <2532> yhsw <5087> se <4771> eiv <1519> ophn <3692> thv <3588> petrav <4073> kai <2532> skepasw th <3588> ceiri <5495> mou <1473> epi <1909> se <4771> ewv <2193> an <302> parelyw <3928>

33:23 o <07200> wary <03808> al <06440> ynpw <0268> yrxa <0853> ta <07200> tyarw <03709> ypk <0853> ta <05493> ytrohw(33:23)

33:23 kai <2532> afelw thn <3588> ceira <5495> kai <2532> tote <5119> oqh <3708> ta <3588> opisw <3694> mou <1473> to <3588> de <1161> proswpon <4383> mou <1473> ouk <3364> ofyhsetai <3708> soi <4771>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA