TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 3:27

3:27 <0251> wyxa <06214> la <0> hve <01818> Mdb <04191> tmyw <02570> smxh <08033> Ms <05221> whkyw <07987> ylsb <0854> wta <01696> rbdl <08179> resh <08432> Kwt <0413> la <03097> bawy <05186> whjyw <02275> Nwrbx <074> rnba <07725> bsyw(3:27)

3:27 kai <2532> epestreqen <1994> abennhr eiv <1519> cebrwn kai <2532> exeklinen <1578> auton <846> iwab ek <1537> plagiwn thv <3588> pulhv <4439> lalhsai <2980> prov <4314> auton <846> enedreuwn <1748> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> ekei <1563> epi <1909> thn <3588> qoan kai <2532> apeyanen <599> en <1722> tw <3588> aimati <129> asahl tou <3588> adelfou <80> iwab

2 Samuel 20:9-10

20:9 <0> wl <05401> qsnl <06021> avme <02206> Nqzb <03097> bawy <03225> Nymy <03027> dy <0270> zxtw <0251> yxa <0859> hta <07965> Mwlsh <06021> avmel <03097> bawy <0559> rmayw(20:9)

20:9 kai <2532> eipen iwab tw <3588> amessai ei <1487> ugiaineiv <5198> su <4771> adelfe <80> kai <2532> ekrathsen <2902> h <3588> ceir <5495> h <3588> dexia <1188> iwab tou <3588> pwgwnov amessai tou <3588> katafilhsai <2705> auton <846>

20:10 <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0310> yrxa <07291> Pdr <0251> wyxa <052> ysybaw <03097> bawywo <04191> tmyw <0> wl <08138> hns <03808> alw <0776> hura <04578> wyem <08210> Kpsyw <02570> smxh <0413> la <0> hb <05221> whkyw <03097> bawy <03027> dyb <0834> rsa <02719> brxb <08104> rmsn <03808> al <06021> avmew(20:10)

20:10 kai <2532> amessai ouk <3364> efulaxato <5442> thn <3588> macairan <3162> thn <3588> en <1722> th <3588> ceiri <5495> iwab kai <2532> epaisen <3815> auton <846> en <1722> auth <846> iwab eiv <1519> thn <3588> qoan kai <2532> execuyh <1632> h <3588> koilia <2836> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ouk <3364> edeuterwsen autw <846> kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> iwab kai <2532> abessa o <3588> adelfov <80> autou <846> ediwxen <1377> opisw <3694> sabee uiou <5207> bocoriTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA