TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 17:1-6

17:1 o <01697> yrbd <06310> ypl <0518> Ma <03588> yk <04306> rjmw <02919> lj <0428> hlah <08141> Mynsh <01961> hyhy <0518> Ma <06440> wynpl <05975> ytdme <0834> rsa <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <02416> yx <0256> baxa <0413> la <01568> delg <08453> ybstm <08664> ybsth <0452> whyla <0559> rmayw(17:1)

17:1 kai <2532> eipen hliou o <3588> profhthv <4396> o <3588> yesbithv ek <1537> yesbwn thv <3588> galaad prov <4314> acaab zh <2198> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> w <3739> paresthn <3936> enwpion <1799> autou <846> ei <1487> estai <1510> ta <3588> eth <2094> tauta <3778> drosov kai <2532> uetov <5205> oti <3754> ei <1487> mh <3165> dia <1223> stomatov <4750> logou <3056> mou <1473>

17:2 <0559> rmal <0413> wyla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(17:2)

17:2 kai <2532> egeneto <1096> rhma <4487> kuriou <2962> prov <4314> hliou

17:3 <03383> Ndryh <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <03747> tyrk <05158> lxnb <05641> trtonw <06924> hmdq <0> Kl <06437> tynpw <02088> hzm <01980> Kl(17:3)

17:3 poreuou <4198> enteuyen <1782> kata <2596> anatolav <395> kai <2532> krubhyi <2928> en <1722> tw <3588> ceimarrw corray tou <3588> epi <1909> proswpou <4383> tou <3588> iordanou <2446>

17:4 <08033> Ms <03557> Klklkl <06680> ytywu <06158> Mybreh <0853> taw <08354> htst <05158> lxnhm <01961> hyhw(17:4)

17:4 kai <2532> estai <1510> ek <1537> tou <3588> ceimarrou piesai <4095> udwr <5204> kai <2532> toiv <3588> koraxin <2876> enteloumai diatrefein se <4771> ekei <1563>

17:5 <03383> Ndryh <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <03747> tyrk <05158> lxnb <03427> bsyw <01980> Klyw <03068> hwhy <01697> rbdk <06213> veyw <01980> Klyw(17:5)

17:5 kai <2532> epoihsen <4160> hliou kata <2596> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> tw <3588> ceimarrw corray epi <1909> proswpou <4383> tou <3588> iordanou <2446>

17:6 <08354> htsy <05158> lxnh <04480> Nmw <06153> breb <01320> rvbw <03899> Mxlw <01242> rqbb <01320> rvbw <03899> Mxl <0> wl <0935> Myaybm <06158> Mybrehw(17:6)

17:6 kai <2532> oi <3588> korakev <2876> eferon <5342> autw <846> artouv <740> to <3588> prwi <4404> kai <2532> krea <2907> to <3588> deilhv kai <2532> ek <1537> tou <3588> ceimarrou epinen <4095> udwr <5204>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA