TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yeremia 15

TSK Full Life Study Bible

15:1 · Musa(TB/TL) <04872> [Though.]

· Musa(TB/TL) <04872> [Moses.]

· berdiri(TB)/menghadap(TL) <05975> [stood.]

· berbalik(TB)/hati-Ku(TL) <05315> [my mind.]

· Usirlah(TB)/nyahkanlah(TL) <07971> [cast.]

15:1

Sekalipun Musa

Kel 32:11; [Lihat FULL. Kel 32:11]; Bil 14:13-20 [Semua]

dan Samuel

1Sam 1:20; [Lihat FULL. 1Sam 1:20]; 1Sam 7:8; [Lihat FULL. 1Sam 7:8] [Semua]

bangsa ini.

1Sam 2:25; [Lihat FULL. 1Sam 2:25]; Yer 7:16; [Lihat FULL. Yer 7:16] [Semua]

dari hadapan-Ku,

2Raj 17:20; [Lihat FULL. 2Raj 17:20]; Yer 16:13 [Semua]


Catatan Frasa: TUHAN BERFIRMAN KEPADAKU.

Catatan Frasa: MUSA DAN SAMUEL.


15:2 · ke maut ke mautlah(TB)/mati ..... mati(TL) <04194> [for death.]

15:2

ke pedanglah!

Yer 42:22; 43:11; 44:13 [Semua]

ke kelaparanlah!

Ul 28:26; [Lihat FULL. Ul 28:26]; Yer 14:12; [Lihat FULL. Yer 14:12]; Rat 4:9 [Semua]

ke tawananlah!

Yeh 12:11; Wahy 13:10 [Semua]15:3 · mendatangkan(TB)/menyerahkan(TL) <06485> [I will.]

· hukuman(TB)/jenis(TL) <04940> [kinds. Heb. families.]

15:3

empat hukuman,

Bil 33:4; [Lihat FULL. Bil 33:4]

Tuhan: pedang

Im 26:25; [Lihat FULL. Im 26:25]

membunuh, anjing-anjing

1Raj 21:19; [Lihat FULL. 1Raj 21:19]; 2Raj 9:36; [Lihat FULL. 2Raj 9:36] [Semua]

menyeret-nyeret, burung-burung

Ul 28:26; [Lihat FULL. Ul 28:26]

dan menghabiskan.

Im 26:22; [Lihat FULL. Im 26:22]; Yeh 14:21; 33:27 [Semua]15:4 · membuat(TB)/Aku menjadikan(TL) <02189 05414> [cause them to be removed. Heb. give them for a removing.]

· karena(TB/TL) <01558> [because.]

15:4

menjadi kengerian

Yer 24:9; 29:18; 34:17 [Semua]

di bumi,

Ul 28:25; [Lihat FULL. Ul 28:25]; Ayub 17:6; [Lihat FULL. Ayub 17:6] [Semua]

dilakukan Manasye

2Raj 21:2; [Lihat FULL. 2Raj 21:2]; 2Raj 23:26-27 [Semua]


Catatan Frasa: KARENA ... MANASYE.


15:5 · kasihan(TB)/mengasihankan ........ menaruh sayang(TL) <02550> [For who.]

· kesehatanmu(TB)/selamat(TL) <07965> [how thou doest. Heb. of thy peace.]

15:5

Judul : Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang

Perikop : Yer 15:5-9


merasa kasihan

Yes 27:11; 51:19; Yer 13:14; [Lihat FULL. Yer 13:14]; Yer 16:13; 21:7; Nah 3:7 [Semua]15:6 · menolak(TB)/meninggalkan(TL) <05203> [forsaken.]

· <03212> [thou art.]

· mengacungkan(TB)/mengedangkan(TL) <05186> [stretch.]

· sesal(TB)/penatlah(TL) <03811> [I am.]

15:6

telah menolak

Ul 32:15; [Lihat FULL. Ul 32:15]; Yer 6:19 [Semua]

mengacungkan tangan-Ku

Yes 31:3; Zef 1:4 [Semua]

merasa sesal.

Yer 7:20; [Lihat FULL. Yer 7:20]; Am 7:8 [Semua]15:7 · menampi(TB)/Bahwa .... menampi(TL) <02219> [I will fan.]

· kehilangan anak(TB)/membuluskan(TL) <07921> [bereave.]

· membinasakan(TB/TL) <06> [children. or, whatsoever is dear.]

· berbalik(TB)/balik(TL) <07725> [since.]

15:7

Aku menampi

Yes 41:16; [Lihat FULL. Yes 41:16]

kehilangan anak

Yes 3:26

membinasakan mereka,

Yer 18:21

tingkah langkah

2Taw 28:22; [Lihat FULL. 2Taw 28:22]15:8 · Janda-janda(TB)/janda perempuan(TL) <0490> [widows.]

· ibu(TB/TL) <0517> [the mother, etc. or, the mother city a young man spoiling, etc. or, the mother and the young men. a spoiler.]

15:8

Janda-janda

Yes 47:9; [Lihat FULL. Yes 47:9]

suatu pembinasa

Yer 4:7; [Lihat FULL. Yer 4:7]; Yer 6:4; [Lihat FULL. Yer 6:4] [Semua]

dan kekejutan.

Ayub 18:11; [Lihat FULL. Ayub 18:11]15:9 · melahirkan(TB)/beranak(TL) <03205> [She that hath.]

She that hath had a numerous offspring, Jerusalem, the mother city, the parent of so many cities, villages, and families in the land.

· matahari(TB)/mataharinya(TL) <08121> [her sun.]

· Sisa(TB)/orang perniggalnyapun(TL) <07611> [and the.]

15:9

Maka meranalah

1Sam 2:5

nafasnya mengap-mengap,

Ayub 8:13; [Lihat FULL. Ayub 8:13]

dan tersipu-sipu.

Yer 7:19

kepada pedang

Yer 21:7; 25:31 [Semua]

depan musuh-musuh

2Raj 25:7; Yer 19:7 [Semua]15:10 · ibuku(TB/TL) <0517> [my.]

· seorang ....... buah(TB)/seorang ... seorang(TL) <0376> [a man.]

· menghutangkan ..... menghutang(TB)/mengambil laba yang keji(TL) <05383> [I have.]

· mengutuki(TB/TL) <07043> [curse.]

15:10

Judul : Pergumulan nabi Yeremia

Perikop : Yer 15:10-21


engkau melahirkan

Ayub 3:1; [Lihat FULL. Ayub 3:1]; Ayub 10:18-19; [Lihat FULL. Ayub 10:18]; [Lihat FULL. Ayub 10:19] [Semua]

buah percederaan

Yer 1:19

yang menghutangkan

Im 25:36; [Lihat FULL. Im 25:36]; Neh 5:1-12 [Semua]

semuanya mengutuki

Yer 6:10; [Lihat FULL. Yer 6:10]


Catatan Frasa: CELAKA AKU, YA IBUKU.


15:11 · baikmu(TB)/masakan .... tiada ............ masakan tiada(TL) <03808 0518 02896> [Verily it.]

· musuh(TB)/masakan .... tiada ............ masakan tiada(TL) <03808 0518 0341> [verily I.]

· depan-Mu(TB)/musuh(TL) <06293 0341> [cause the enemy to entreat thee. or, entreat the enemy for thee.]

15:11

melayani Engkau

Yer 15:21; Yer 40:4 [Semua]

telah membela

Yer 21:1-2; 37:3; 42:1-3 [Semua]15:12 · besi besi(TB)/besi ..... besi(TL) <01270> [Shall iron.]

15:12

dari utara

Ul 28:48; [Lihat FULL. Ul 28:48]; Yer 28:14; Rat 1:14; Hos 10:11 [Semua]15:13 · kekayaanmu(TB)/harta(TL) <02428> [substance.]

· ganjaran(TB)/harganya(TL) <04242> [without.]

15:13

Harta kekayaanmu

2Raj 25:15; [Lihat FULL. 2Raj 25:15]

Kuberikan dirampas

2Raj 24:13; [Lihat FULL. 2Raj 24:13]; Yeh 38:12-13 [Semua]

sebagai ganjaran

Mazm 44:13; [Lihat FULL. Mazm 44:13]

segenap daerahmu.

Yer 17:315:14 · membuat(TB)/meliputi(TL) <05674> [pass.]

· api(TB/TL) <0784> [a fire.]

15:14

tidak kaukenal,

Ul 28:36; [Lihat FULL. Ul 28:36]; Yer 5:19; [Lihat FULL. Yer 5:19] [Semua]

mencetus api

Mazm 21:10; [Lihat FULL. Mazm 21:10]15:15 · mengetahuinya ........................ ketahuilah(TB)/mengetahuinya ......................... perhatikanlah(TL) <03045> [thou.]

· ingatlah(TB/TL) <02142> [remember.]

· diambil(TB) <03947> [take.]

· mengetahuinya ........................ ketahuilah(TB)/mengetahuinya ......................... perhatikanlah(TL) <03045> [know.]

15:15

yang mengejar

Hak 16:28; Mazm 119:84; [Lihat FULL. Mazm 119:84] [Semua]

panjang sabar-Mu,

Kel 34:6; [Lihat FULL. Kel 34:6]

oleh karena

Mazm 44:23; 69:8-10; Yer 6:10; [Lihat FULL. Yer 6:10] [Semua]15:16 · menikmatinya(TB)/kukecap nikmatnya(TL) <0398> [I did.]

· perkataan-perkataan-Mu ..... firman-Mu(TB)/firman-Mu ....... firman-Mu(TL) <01697> [thy word.]

· nama-Mu nama-Mu diserukan(TB)/nama-Mu ... disebut(TL) <08034 07121> [I am called by thy name. Heb. thy name is called upon me.]

14:9 *marg:

15:16

aku menikmatinya;

Yeh 2:8; 3:3; Wahy 10:10 [Semua]

menjadi kesukaan

Ayub 15:11; [Lihat FULL. Ayub 15:11]; Mazm 119:72,103 [Semua]

sebab nama-Mu

Yes 43:7; [Lihat FULL. Yes 43:7]; Yer 14:9; [Lihat FULL. Yer 14:9] [Semua]


Catatan Frasa: FIRMAN-MU ... KEGIRANGAN BAGIKU DAN ... KESUKAAN HATIKU.


15:17 · duduk ... dalam pertemuan perhimpunan ... bersenda ....... duduk(TB)/duduk .................. duduklah(TL) <03427 05475> [sat not.]

· duduk ............. duduk sendirian ... berkhidmat(TB)/duduk ............... berkhidmat .... duduklah(TL) <0910 03427> [sat alone.]

· memenuhi(TB/TL) <04390> [for.]

15:17

aku duduk

Rut 3:3; Mazm 1:1; 26:4-5; Yer 16:8 [Semua]

tekanan tangan-Mu

2Raj 3:15; [Lihat FULL. 2Raj 3:15]15:18 · penderitaanku(TB)/sengsaraku(TL) <03511> [my pain.]

· lukaku(TB)/penyakitku(TL) <04347> [my wound.]

· curang(TB)/selaku(TL) <0391> [as a.]

· air(TB/TL) <04325> [and as.]

· dipercayai(TB)/tentu(TL) <0539> [fail. Heb. be not sure.]

15:18

sukar disembuhkan?

Ayub 6:4; [Lihat FULL. Ayub 6:4]; Yer 10:19; [Lihat FULL. Yer 10:19]; Yer 30:12; Mi 1:9 [Semua]

dapat dipercayai.

Ayub 6:15; [Lihat FULL. Ayub 6:15]; Mazm 9:11; [Lihat FULL. Mazm 9:11] [Semua]15:19 · kembali .... mengembalikan ........................... kembali ....... kembali(TB)/bertobat ...... pula ............................ balik ....... balik(TL) <07725> [return.]

· <05975> [stand.]

· mengucapkan(TB)/menceraikan(TL) <03318> [take.]

· lidah(TB)/mulut(TL) <06310> [as my.]

· kembali .... mengembalikan ........................... kembali ....... kembali(TB)/bertobat ...... pula ............................ balik ....... balik(TL) <07725> [let them.]

15:19

menjadi pelayan

Za 3:7

penyambung lidah

Kel 4:16; [Lihat FULL. Kel 4:16]


Catatan Frasa: JIKA ENGKAU MAU KEMBALI.


15:20 · Aku ... membuat(TB)/menjadikan(TL) <05414> [I will.]

· mengalahkan(TB)/dialahkannya(TL) <03201> [but.]

· menyelamatkan(TB)/memeliharakan(TL) <03467> [for.]

15:20

sebagai tembok

Yes 50:7; [Lihat FULL. Yes 50:7]

akan mengalahkan

Mazm 129:2; [Lihat FULL. Mazm 129:2]

melepaskan engkau,

Yer 1:8; [Lihat FULL. Yer 1:8]; Yer 20:11; 42:11; Yeh 3:8 [Semua]15:21 · melepaskan(TB)/Aku ... menyentak .......... meluputkan dikau dari pada(TL) <05337> [deliver.]

· lalim(TB/TL) <06184> [the terrible.]

15:21

akan melepaskan

Yer 1:8; [Lihat FULL. Yer 1:8]

orang-orang jahat

Mazm 97:10; [Lihat FULL. Mazm 97:10]

dan membebaskan

Yer 50:34

orang-orang lalim.

Kej 48:16; [Lihat FULL. Kej 48:16]
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA