TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 17:1-6

17:1 <04654> hlpm <04596> yem <01961> htyhw <05892> ryem <05493> rowm <01834> qvmd <02009> hnh <01834> qvmd <04853> avm(17:1)

17:1 to <3588> rhma <4487> to <3588> kata <2596> damaskou <1154> idou <2400> damaskov <1154> aryhsetai <142> apo <575> polewn <4172> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> ptwsin <4431>

17:2 <02729> dyrxm <0369> Nyaw <07257> wubrw <01961> hnyyht <05739> Myrdel <06177> rere <05892> yre <05800> twbze(17:2)

17:2 kataleleimmenh <2641> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> eiv <1519> koithn <2845> poimniwn <4168> kai <2532> anapausin <372> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> diwkwn <1377>

17:3 o <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <01961> wyhy <03478> larvy <01121> ynb <03519> dwbkk <0758> Mra <07605> rasw <01834> qvmdm <04467> hklmmw <0669> Myrpam <04013> rubm <07673> tbsnw(17:3)

17:3 kai <2532> ouketi <3765> estai <1510> ocura tou <3588> katafugein <2703> efraim <2187> kai <2532> ouketi <3765> estai <1510> basileia <932> en <1722> damaskw <1154> kai <2532> to <3588> loipon twn <3588> surwn <4948> apoleitai ou <3364> gar <1063> su <4771> beltiwn <957> ei <1510> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> thv <3588> doxhv <1391> autwn <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519>

17:4 <07329> hzry <01320> wrvb <04924> Nmsmw <03290> bqey <03519> dwbk <01809> ldy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(17:4)

17:4 estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ekleiqiv thv <3588> doxhv <1391> iakwb <2384> kai <2532> ta <3588> piona thv <3588> doxhv <1391> autou <846> seisyhsetai <4579>

17:5 <07497> Myapr <06010> qmeb <07641> Mylbs <03950> jqlmk <01961> hyhw <07114> rwuqy <07641> Mylbs <02220> werzw <07054> hmq <07105> ryuq <0622> Poak <01961> hyhw(17:5)

17:5 kai <2532> estai <1510> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> sunagagh <4863> amhton esthkota <2476> kai <2532> sperma <4690> stacuwn <4719> en <1722> tw <3588> bracioni <1023> autou <846> amhsh <270> kai <2532> estai <1510> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> sunagagh <4863> stacun <4719> en <1722> faraggi <5327> sterea <4731>

17:6 o <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05002> Man <06509> hyrp <05585> hypeob <02568> hsmx <0702> hebra <0534> ryma <07218> sarb <01620> Myrgrg <07969> hsls <08147> Myns <02132> tyz <05363> Pqnk <05955> tllwe <0> wb <07604> rasnw(17:6)

17:6 kai <2532> kataleifyh <2641> en <1722> auth <846> kalamh <2562> h <2228> wv <3739> rwgev elaiav <1636> duo <1417> h <2228> treiv <5140> ep <1909> akrou metewrou h <2228> tessarev <5064> h <2228> pente <4002> epi <1909> twn <3588> kladwn <2798> autwn <846> kataleifyh <2641> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA