TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 46:27-28

46:27 o <02729> dyrxm <0369> Nyaw <07599> Nnasw <08252> jqsw <03290> bwqey <07725> bsw <07628> Mybs <0776> Uram <02233> Kerz <0853> taw <07350> qwxrm <03467> Keswm <02005> ynnh <03588> yk <03478> larvy <02865> txt <0408> law <03290> bqey <05650> ydbe <03372> aryt <0408> la <0859> htaw(46:27)

46:27 (26:27) su <4771> de <1161> mh <3165> fobhyhv <5399> doulov <1401> mou <1473> iakwb <2384> mhde <3366> ptohyhv <4422> israhl <2474> dioti <1360> idou <2400> egw <1473> swzwn <4982> se <4771> makroyen <3113> kai <2532> to <3588> sperma <4690> sou <4771> ek <1537> thv <3588> aicmalwsiav <161> autwn <846> kai <2532> anastreqei <390> iakwb <2384> kai <2532> hsucasei <2270> kai <2532> upnwsei kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> parenoclwn <3926> auton <846>

46:28 o <05352> Kqna <03808> al <05352> hqnw <04941> jpsml <03256> Kytroyw <03617> hlk <06213> hvea <03808> al <0853> Ktaw <08033> hms <05080> Kytxdh <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lkb <03617> hlk <06213> hvea <03588> yk <0589> yna <0854> Kta <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <03290> bqey <05650> ydbe <03372> aryt <0408> la <0859> hta(46:28)

46:28 (26:28) mh <3165> fobou <5399> paiv <3816> mou <1473> iakwb <2384> legei <3004> kuriov <2962> oti <3754> meta <3326> sou <4771> egw <1473> eimi <1510> oti <3754> poihsw <4160> sunteleian <4930> en <1722> panti <3956> eynei <1484> eiv <1519> ouv <3739> exwsa <1856> se <4771> ekei <1563> se <4771> de <1161> ou <3364> mh <3165> poihsw <4160> eklipein <1587> kai <2532> paideusw <3811> se <4771> eiv <1519> krima <2917> kai <2532> aywon <121> ouk <3364> aywwsw se <4771>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.13 detik
dipersembahkan oleh YLSA