TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 23:3-5

23:3 <07235> wbrw <06509> wrpw <05116> Nhwn <05921> le <0853> Nhta <07725> ytbshw <08033> Ms <0853> Mta <05080> ytxdh <0834> rsa <0776> twurah <03605> lkm <06629> ynau <07611> tyras <0853> ta <06908> Ubqa <0589> ynaw(23:3)

23:3 kai <2532> egw <1473> eisdexomai <1523> touv <3588> kataloipouv <2645> tou <3588> laou <2992> mou <1473> apo <575> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> ou <3364> exwsa <1856> autouv <846> ekei <1563> kai <2532> katasthsw <2525> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> nomhn <3542> autwn <846> kai <2532> auxhyhsontai <837> kai <2532> plhyunyhsontai <4129>

23:4 o <03068> hwhy <05002> Man <06485> wdqpy <03808> alw <02865> wtxy <03808> alw <05750> dwe <03372> waryy <03808> alw <07462> Mwerw <07462> Myer <05921> Mhyle <06965> ytmqhw(23:4)

23:4 kai <2532> anasthsw <450> autoiv <846> poimenav <4166> oi <3739> poimanousin <4165> autouv <846> kai <2532> ou <3364> fobhyhsontai <5399> eti <2089> oude <3761> ptohyhsontai <4422> legei <3004> kuriov <2962>

23:5 <0776> Urab <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <07919> lykvhw <04428> Klm <04427> Klmw <06662> qydu <06780> xmu <01732> dwdl <06965> ytmqhw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(23:5)

23:5 idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> anasthsw <450> tw <3588> dauid anatolhn <395> dikaian <1342> kai <2532> basileusei <936> basileuv <935> kai <2532> sunhsei <4920> kai <2532> poihsei <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA