TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 69:7-12

69:7 <06440> ynp <03639> hmlk <03680> htok <02781> hprx <05375> ytavn <05921> Kyle <03588> yk<69:8> (69:7)

69:7 (68:8) oti <3754> eneka <1752> sou <4771> uphnegka <5297> oneidismon <3680> ekaluqen <2572> entroph <1791> to <3588> proswpon <4383> mou <1473>

69:8 <0517> yma <01121> ynbl <05237> yrknw <0251> yxal <01961> ytyyh <02114> rzwm<69:9> (69:8)

69:8 (68:9) aphllotriwmenov <526> egenhyhn <1096> toiv <3588> adelfoiv <80> mou <1473> kai <2532> xenov <3581> toiv <3588> uioiv <5207> thv <3588> mhtrov <3384> mou <1473>

69:9 <05921> yle <05307> wlpn <02778> Kyprwx <02781> twprxw <0398> yntlka <01004> Ktyb <07068> tanq <03588> yk<69:10> (69:9)

69:9 (68:10) oti <3754> o <3588> zhlov <2205> tou <3588> oikou <3624> sou <4771> katefagen <2719> me <1473> kai <2532> oi <3588> oneidismoi <3680> twn <3588> oneidizontwn <3679> se <4771> epepesan <1968> ep <1909> eme <1473>

69:10 <0> yl <02781> twprxl <01961> yhtw <05315> yspn <06685> Mwub <01058> hkbaw<69:11> (69:10)

69:10 (68:11) kai <2532> sunekamqa <4781> en <1722> nhsteia <3521> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> egenhyh <1096> eiv <1519> oneidismon <3680> emoi <1473>

69:11 <04912> lsml <01992> Mhl <01961> yhaw <08242> qv <03830> yswbl <05414> hntaw<69:12> (69:11)

69:11 (68:12) kai <2532> eyemhn <5087> to <3588> enduma <1742> mou <1473> sakkon <4526> kai <2532> egenomhn <1096> autoiv <846> eiv <1519> parabolhn <3850>

69:12 <07941> rks <08354> ytws <05058> twnygnw <08179> res <03427> ybsy <0> yb <07878> wxyvy<69:13> (69:12)

69:12 (68:13) kat <2596> emou <1473> hdolescoun oi <3588> kayhmenoi <2521> en <1722> pulh <4439> kai <2532> eiv <1519> eme <1473> eqallon <5567> oi <3588> pinontev <4095> ton <3588> oinon <3631>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA