TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 4:13-16

4:13 <07028> Nwsyq <05158> lxn <0413> la <01471> Mywgh <02800> tsrxm <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lk <0853> taw <01270> lzrb <07393> bkr <03967> twam <08672> est <07393> wbkr <03605> lk <0853> ta <05516> aroyo <02199> qezyw(4:13)

4:13 kai <2532> ekalesen <2564> sisara panta <3956> ta <3588> armata <716> autou <846> oti <3754> ennakosia armata <716> sidhra hn <1510> autw <846> kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ton <3588> met <3326> autou <846> apo <575> ariswy twn <3588> eynwn <1484> eiv <1519> ton <3588> ceimarroun kiswn

4:14 <0310> wyrxa <0376> sya <0505> Mypla <06235> trvew <08396> rwbt <02022> rhm <01301> qrb <03381> dryw <06440> Kynpl <03318> auy <03068> hwhy <03808> alh <03027> Kdyb <05516> aroyo <0853> ta <03068> hwhy <05414> Ntn <0834> rsa <03117> Mwyh <02088> hz <03588> yk <06965> Mwq <01301> qrb <0413> la <01683> hrbd <0559> rmatw(4:14)

4:14 kai <2532> eipen debbwra prov <4314> barak <913> anasthyi <450> oti <3754> auth <3778> h <3588> hmera <2250> en <1722> h <3739> paredwken <3860> kuriov <2962> ton <3588> sisara en <1722> ceiri <5495> sou <4771> ouk <3364> idou <2400> kuriov <2962> eleusetai <2064> emprosyen <1715> sou <4771> kai <2532> katebh <2597> barak <913> apo <575> tou <3588> orouv <3735> yabwr kai <2532> deka <1176> ciliadev <5505> andrwn <435> opisw <3694> autou <846>

4:15 <07272> wylgrb <05127> onyw <04818> hbkrmh <05921> lem <05516> aroyo <03381> dryw <01301> qrb <06440> ynpl <02719> brx <06310> ypl <04264> hnxmh <03605> lk <0853> taw <07393> bkrh <03605> lk <0853> taw <05516> aroyo <0853> ta <03068> hwhy <02000> Mhyw(4:15)

4:15 kai <2532> exesthsen <1839> kuriov <2962> ton <3588> sisara kai <2532> panta <3956> ta <3588> armata <716> autou <846> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> parembolhn autou <846> en <1722> stomati <4750> romfaiav enwpion <1799> barak <913> kai <2532> katebh <2597> sisara apo <575> tou <3588> armatov <716> autou <846> kai <2532> efugen <5343> toiv <3588> posin <4228> autou <846>

4:16 <0259> dxa <05704> de <07604> rasn <03808> al <02719> brx <06310> ypl <05516> aroyo <04264> hnxm <03605> lk <05307> lpyw <01471> Mywgh <02800> tsrx <05704> de <04264> hnxmh <0310> yrxaw <07393> bkrh <0310> yrxa <07291> Pdr <01301> qrbw(4:16)

4:16 kai <2532> barak <913> diwkwn <1377> opisw <3694> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> opisw <3694> thv <3588> parembolhv ewv <2193> drumou twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> epesen <4098> pasa <3956> h <3588> parembolh sisara en <1722> stomati <4750> romfaiav ou <3364> kateleifyh <2641> ewv <2193> enov <1519>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA