TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 9:11-15

9:11 <05769> Mlwe <03117> ymyk <01129> hytynbw <06965> Myqa <02034> wytorhw <06556> Nhyurp <0853> ta <01443> ytrdgw <05307> tlpnh <01732> dywd <05521> tko <0853> ta <06965> Myqa <01931> awhh <03117> Mwyb(9:11)

9:11 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> anasthsw <450> thn <3588> skhnhn <4633> dauid thn <3588> peptwkuian <4098> kai <2532> anoikodomhsw <456> ta <3588> peptwkota <4098> authv <846> kai <2532> ta <3588> kateskammena <2679> authv <846> anasthsw <450> kai <2532> anoikodomhsw <456> authn <846> kaywv <2531> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> aiwnov <165>

9:12 P <02063> taz <06213> hve <03068> hwhy <05002> Man <05921> Mhyle <08034> yms <07121> arqn <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lkw <0123> Mwda <07611> tyras <0853> ta <03423> wsryy <04616> Neml(9:12)

9:12 opwv <3704> ekzhthswsin <1567> oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ef <1909> ouv <3739> epikeklhtai to <3588> onoma <3686> mou <1473> ep <1909> autouv <846> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> poiwn <4160> tauta <3778>

9:13 <04127> hnggwmtt <01389> twebgh <03605> lkw <06071> oyoe <02022> Myrhh <05197> wpyjhw <02233> erzh <04900> Ksmb <06025> Mybne <01869> Krdw <07114> ruqb <02790> srwx <05066> sgnw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(9:13)

9:13 idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> katalhmqetai <2638> o <3588> alohtov ton <3588> trughton kai <2532> perkasei h <3588> stafulh <4718> en <1722> tw <3588> sporw <4703> kai <2532> apostalaxei ta <3588> orh <3735> glukasmon kai <2532> pantev <3956> oi <3588> bounoi <1015> sumfutoi <4854> esontai <1510>

9:14 <06529> Mhyrp <0853> ta <0398> wlkaw <01593> twng <06213> wvew <03196> Mnyy <0853> ta <08354> wtsw <03754> Mymrk <05193> wejnw <03427> wbsyw <08074> twmsn <05892> Myre <01129> wnbw <03478> larvy <05971> yme <07622> twbs <0853> ta <07725> ytbsw(9:14)

9:14 kai <2532> epistreqw <1994> thn <3588> aicmalwsian <161> laou <2992> mou <1473> israhl <2474> kai <2532> oikodomhsousin <3618> poleiv <4172> tav <3588> hfanismenav kai <2532> katoikhsousin kai <2532> katafuteusousin ampelwnav <290> kai <2532> piontai <4095> ton <3588> oinon <3631> autwn <846> kai <2532> futeusousin <5452> khpouv <2779> kai <2532> fagontai <2068> ton <3588> karpon <2590> autwn <846>

9:15 <0430> Kyhla <03069> hwhy <0559> rma <01992> Mhl <05414> yttn <0834> rsa <0127> Mtmda <05921> lem <05750> dwe <05428> wstny <03808> alw <0127> Mtmda <05921> le <05193> Mytejnw(9:15)

9:15 kai <2532> katafuteusw autouv <846> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ekspasywsin ouketi <3765> apo <575> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> hv <3739> edwka <1325> autoiv <846> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA