TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 27:8-11

27:8 <04714> Myrum <0776> Ura <05704> dew <07793> hrws <0935> Kawb <05769> Mlwem <0834> rsa <0776> Urah <03427> twbsy <02007> hnh <03588> yk <06003> yqlmehw <01511> *yrzghw {yzrghw} <01651> yrwsgh <0413> la <06584> wjspyw <0582> wysnaw <01732> dwd <05927> leyw(27:8)

27:8 kai <2532> anebainen <305> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> kai <2532> epetiyento <2007> epi <1909> panta <3956> ton <3588> gesiri kai <2532> epi <1909> ton <3588> amalhkithn kai <2532> idou <2400> h <3588> gh <1065> katwkeito apo <575> anhkontwn h <3588> apo <575> gelamqour teteicismenwn kai <2532> ewv <2193> ghv <1065> aiguptou <125>

27:9 <0397> syka <0413> la <0935> abyw <07725> bsyw <0899> Mydgbw <01581> Mylmgw <02543> Myrmxw <01241> rqbw <06629> Nau <03947> xqlw <0802> hsaw <0376> sya <02421> hyxy <03808> alw <0776> Urah <0853> ta <01732> dwd <05221> hkhw(27:9)

27:9 kai <2532> etupte <5180> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ouk <3364> ezwogonei <2225> andra <435> kai <2532> gunaika <1135> kai <2532> elambanen <2983> poimnia <4168> kai <2532> boukolia kai <2532> onouv <3688> kai <2532> kamhlouv <2574> kai <2532> imatismon <2441> kai <2532> anestreqan <390> kai <2532> hrconto <757> prov <4314> agcouv

27:10 <07017> ynyqh <05045> bgn <0413> law <03397> ylamxryh <05045> bgn <05921> lew <03063> hdwhy <05045> bgn <05921> le <01732> dwd <0559> rmayw <03117> Mwyh <06584> Mtjsp <0408> la <0397> syka <0559> rmayw(27:10)

27:10 kai <2532> eipen agcouv prov <4314> dauid epi <1909> tina <5100> epeyesye <2007> shmeron <4594> kai <2532> eipen dauid prov <4314> agcouv kata <2596> noton <3558> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> kata <2596> noton <3558> iesmega kai <2532> kata <2596> noton <3558> tou <3588> kenezi

27:11 <06430> Mytslp <07704> hdvb <03427> bsy <0834> rsa <03117> Mymyh <03605> lk <04941> wjpsm <03541> hkw <01732> dwd <06213> hve <03541> hk <0559> rmal <05921> wnyle <05046> wdgy <06435> Np <0559> rmal <01661> tg <0935> aybhl <01732> dwd <02421> hyxy <03808> al <0802> hsaw <0376> syaw(27:11)

27:11 kai <2532> andra <435> kai <2532> gunaika <1135> ouk <3364> ezwogonhsen <2225> tou <3588> eisagagein <1521> eiv <1519> gey legwn <3004> mh <3165> anaggeilwsin <312> eiv <1519> gey kay <2596> hmwn <1473> legontev <3004> tade <3592> dauid poiei <4160> kai <2532> tode <3592> to <3588> dikaiwma <1345> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> av <3739> ekayhto <2521> dauid en <1722> agrw <68> twn <3588> allofulwn <246>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA