TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 18:7-8

18:7 <06> dybahlw <05422> Uwtnlw <05428> swtnl <04467> hklmm <05921> lew <01471> ywg <05921> le <01696> rbda <07281> egr(18:7)

18:7 perav <4009> lalhsw <2980> epi <1909> eynov <1484> h <2228> epi <1909> basileian <932> tou <3588> exarai <1808> autouv <846> kai <2532> tou <3588> apolluein

18:8 o <0> wl <06213> twvel <02803> ytbsx <0834> rsa <07451> herh <05921> le <05162> ytmxnw <05921> wyle <01696> ytrbd <0834> rsa <07451> wterm <01931> awhh <01471> ywgh <07725> bsw(18:8)

18:8 kai <2532> epistrafh <1994> to <3588> eynov <1484> ekeino <1565> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> kakwn <2556> autwn <846> kai <2532> metanohsw <3340> peri <4012> twn <3588> kakwn <2556> wn <3739> elogisamhn <3049> tou <3588> poihsai <4160> autoiv <846>

Yeremia 26:3

26:3 <04611> Mhyllem <07455> er <06440> ynpm <0> Mhl <06213> twvel <02803> bsx <0595> ykna <0834> rsa <07451> herh <0413> la <05162> ytmxnw <07451> herh <01870> wkrdm <0376> sya <07725> wbsyw <08085> wemsy <0194> ylwa(26:3)

26:3 (33:3) iswv <2470> akousontai <191> kai <2532> apostrafhsontai <654> ekastov <1538> apo <575> thv <3588> odou <3598> autou <846> thv <3588> ponhrav <4190> kai <2532> pausomai <3973> apo <575> twn <3588> kakwn <2556> wn <3739> egw <1473> logizomai <3049> tou <3588> poihsai <4160> autoiv <846> eneken twn <3588> ponhrwn <4190> epithdeumatwn autwn <846>

Yeremia 26:13

26:13 <05921> Mkyle <01696> rbd <0834> rsa <07451> herh <0413> la <03068> hwhy <05162> Mxnyw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wemsw <04611> Mkyllemw <01870> Mkykrd <03190> wbyjyh <06258> htew(26:13)

26:13 (33:13) kai <2532> nun <3568> beltiouv <957> poihsate <4160> tav <3588> odouv <3598> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> erga <2041> umwn <4771> kai <2532> akousate <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> kai <2532> pausetai <3973> kuriov <2962> apo <575> twn <3588> kakwn <2556> wn <3739> elalhsen <2980> ef <1909> umav <4771>

Yeremia 26:19

26:19 <05315> wnytwspn <05921> le <01419> hlwdg <07451> her <06213> Myve <0587> wnxnaw <05921> Mhyle <01696> rbd <0834> rsa <07451> herh <0413> la <03068> hwhy <05162> Mxnyw <03068> hwhy <06440> ynp <0853> ta <02470> lxyw <03068> hwhy <0853> ta <03373> ary <03808> alh <03063> hdwhy <03605> lkw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <04191> whtmh <04191> tmhh(26:19)

26:19 (33:19) mh <3165> anelwn <337> aneilen <337> auton <846> ezekiav <1478> kai <2532> pav <3956> iouda <2448> ouci <3364> oti <3754> efobhyhsan <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> oti <3754> edehyhsan <1210> tou <3588> proswpou <4383> kuriou <2962> kai <2532> epausato <3973> kuriov <2962> apo <575> twn <3588> kakwn <2556> wn <3739> elalhsen <2980> ep <1909> autouv <846> kai <2532> hmeiv <1473> epoihsamen <4160> kaka <2556> megala <3173> epi <1909> qucav <5590> hmwn <1473>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA